Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

vrijdag, maart 24, 2006

Turnaround & Corperate Recovery

Juist in tijden van tegenvallende resultaten hebben organisaties vaak een tekort aan managementcapaciteit. En vooral een tekort aan mensen die voldoende afstand kunnen nemen van het verleden en in staat zijn om knopen door te hakken. OFM is gespecialiseerd in het oplossen van deze situaties. Onze aanpak kenmerkt zich door daadkracht in combinatie met visie en een degelijke analyse. Met als doel: herstel op korte termijn en succes voor de toekomst.

Opvallend vaak komen crisissituaties voor organisaties nogal onverwacht aan voor de bedrijfsleiding /ondernemer. Plotseling is het niet een vanzelfsprekendheid dat salarissen en andere verplichtingen tijdig nagekomen kunnen worden. De ondernemer heeft de problemen dan niet tijd zien aankomen. De verklaring hiervoor is dat de ondernemer van nature een optimist is, waardoor hij signalen die duiden op een crisis niet op de juiste wijze interpreteert of verkeerd op reageert. De ondernemer die de signalen tijdig onderkent en doortassende maatregelen durft te nemen, heeft veel meer kans van slagen zijn onderneming er bovenop te helpen.
Als niet in voldoende mate wordt geanticipeerd op signalen zoals onderstaand weergegeven, wordt de onderneming vatbaar voor een crisis.

Geen opmerkingen: