Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

donderdag, juli 08, 2010

Business Analyst Risk

Referentie: 2010-673

Functie
Business Analyst Risk

Organisatie:
ABNAMRO

Rolomschrijving en taakafspraken
Business Analysis in Risk integration project concerning reporting. Within COO Risk reporting is being centralised and AAB and FBN reporting needs to be consolidated at integration.

Activities:
Source analysis
Alignment with other integration projects
Impact analysis from other integration projects on source systems for reporting
Requirements engineering for integration requirements post day 1
Stakeholder analysis


Vakkennis
Credit Risk
Market Risk
Risk in general
Knowledge of ABN Amro or FBN Risk environment
Knowledge of the organisation is a pre


Opleiding en vaardigheden
Requirements engineering
Problem analysis
Dutch and English language

Gedragskenmerken
Team player
Good communication with both business and IT
Able to work independently

Aanvullende informatie
Source analysis
Alignment with other integration project
Impact analysis from other integration projects on source systems for reporting
Requirements engineering for post day 1 integration solutions
Stakeholder analysis

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 09-07-2010 t/m 30-09-2010
• Uren per week: 40 uur per week
• Uurtarief: Max € 87,50 inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Teamleiderverzekeringen

Referentie: 2010-691

Functie
Teamleider Verzekeringen

Organisatie:
ABNAMRO

Rolomschrijving en taakafspraken

Resultaatgebieden:

Het behalen van de doelstellingen t.a.v. productiviteit, kwaliteit en servicelevels binnen het verzekeringsproces;
- Het komen met initiatieven ter verbetering van werkprocessen en systemen;
- De realisatie van een kwalitatief hoogwaardige instroom in de portefeuille;
- Het onderhouden en optimaliseren van contacten van de afdeling met externe relaties;
- Het opleiden en infomeren van medewerkers teneinde uitvoering te geven aan de implementatie van uniforme procedures en innovaties binnen Verzekeringen;
- Het voeren van personeelsbeheer, bestaande uit ondermeer:
o Instroom, doorstroom & uitstroom
o Actief ziekteverzuimbeleid
o Opleiding- en loopbaanplanning voor medewerkers (invulling geven aan het opleidingsbeleid)
o Ontwikkeling en beoordeling medewerkers middels Performance en Competence Management
o Flexibele inzet en allocatie van medewerkers

De werklocatie is Amersfoort

Vakkennis

De Teamleider Verzekeringen geeft leiding aan een team van 10 tot 15 medewerkers, bestaande uit Administratieve medewerkers, Medewerkers en/of Senior medewerkers Verzekeringen. De Teamleider is verantwoordelijk voor het bereiken van een zo hoog mogelijke graad van efficiency m.b.t. het verrichten van alle werkzaamheden tijdens het acceptatie-, beheer- en schadebehandelingstraject, met behoud van een constante hoge kwaliteit van dienstverlenging en bewaking van de richtlijnen van de volmacht. Onder kwaliteit van dienstverlening wordt verstaan het behalen van servicelevels, het voldoen aan richtlijnen van de volmacht en het onderhouden van relaties die de afdeling heeft met het verkoopkanaal. Verder is de Teamleider verantwoordelijk voor roostering, vakantieplanning, dagelijkse werkindeling, het beheer van werkvoorraden, het werken conform de uniforme procedures, informatievoorziening t.a.v. nieuwe producten en procedures, bewaking van de afhandeling van klachten, escalatie naar andere afdelingen, het coachen van medewerkers, en

Opleiding en vaardigheden

- HBO opleiding of overeenkomstig werk- en denkniveau;
- Relevante assurantie A diplomas
- WFT-volmacht schade of WFT-volmacht leven is een pré;
- Erkend Hypotheekadviseur is een pré;
- Kennis van de verzekeringsproducten, voorwaarden en processen;
- Kennis van office applicaties;
- Ervaring met het coachen van medewerkers;
- Leidinggevende ervaring in de financiële dienstverlening is een pre.
- Aantoonbare ervaring en up-to-date kennis m.b.t verzekeringen;
- Ervaring met geautomatiseerde processen in een veranderende omgeving.

Gedragskenmerken

Teamplayer, Professioneel, Daadkrachtig, Ontwikkelen medewerkers, coachende leidersschapsstijl,
Plannen en organiseren/voortgangscontrole,

Aanvullende informatie

• Locatie: Amersfoort
• Projectperiode: 19-07-2010 t/m 01-11-2010
• Uren per week: 40 uur per week
• Uurtarief: Max € 62,50 inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

woensdag, juli 07, 2010

Medior Functioneel Beheerder Business Services

Referentie: 2010-253

Doel van de eenheid Business Service Unit
Het leveren van applicatie gerelateerde diensten aan UWV bedrijfsonderdelen.
Diensten omvatten het beheren van applicaties, het leveren van testvoorzieningen, het leveren van geteste applicatie(release)s en het leveren van ICT professionals voor informatieanalyse, IT architectuur, functioneel beheer, functioneel ontwerp en testen van applicaties. De eenheid is ook verantwoordelijk voor opdrachtgeving en aansturing van ICT leveranciers voor applicatieontwikkeling, -onderhoud en –beheer, binnen UWV brede kaders voor ICT leveranciersmanagement en bedrijfsonderdeel specifieke kaders voor beheer en ontwikkeling van hun applicatielandschap.
De eenheid werkt in opdracht van bedrijfsonderdelen met eigen verantwoordelijkheid voor inrichting, levering en prestaties van de eenheid als ook de ontwikkeling van haar medewerkers.

Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
De functie ressorteert onder de Manager Business Service Unit van Business Services.

2. Doel van de functie
Beheren van informatievoorziening en het doorvoeren van wijzigingen ten behoeve van de klant en van gebruikers.

3. Bijdrage van de functie
De functie draagt indirect bij een aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.

4. Hoofdtaken
- Zorgt voor de instandhouding van de informatievoorziening in opdracht van de(proces)eigenaar.
- Analyseert de impact van voorgestelde wijzigingen op de informatievoorziening (systemen en bedrijfsprocessen UWV breed), signaleert knelpunten in opgeleverde informatieanalyses en stelt alternatieve oplossingen voor. Doet (structurele) verbetervoorstellen voor de informatievoorziening.
- Inventariseert en onderzoekt consequenties van voorgestelde wijzigingen voor de componenten van de informatievoorziening.
- Bepaalt de organisatorische en technische realiseerbaarheid van deze wijzigingen, daarbij rekening houdend met het voortbrengingsproces van de keten waaruit de informatievoorziening is opgebouwd (zowel de geautomatiseerde als niet geautomatiseerde informatievoorziening; systemen, bedrijfsprocessen, procedures en documentatie).
- Vertaalt gebruikers wensen naar functionele eisen en biedt deze aan voor het functioneel ontwerp. Houdt daarbij rekening met niet-functionele eisen. Toetst de functionele eisen aan het functioneel ontwerp. Kan van daaruit eisen opstellen tbv testontwerp en gebruikers acceptatietesten.
- Bereidt gebruikers acceptatietesten voor en voert deze uit
- Stelt (deel)releaseplannen op en adviseert zowel klanten als leveranciers (applicatie beheer en technisch beheer) over prioriteiten binnen releases aan releaseplatforms/projecten.
- Informeert belanghebbenden over op handen zijnde wijzigingen en creëert draagvlak voor de uitvoering van de wijzigingen.
- Begeleidt de uitvoering van de wijzigingen zodanig dat er geen productieverstoringen optreden.
- Signaleert toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van IV en adviseert daar proactief over aan gebruikers.
- Vertaalt (zowel in- als externe) besluitvorming naar operationele informatievoorziening, regelgeving, regelingen, (geautomatiseerde) procedures.
- Verzorgt 2e lijnshelpdesk ondersteuning en adviseert gebruikers (gebruikersondersteuning).
- Beheert de bedrijfsgegevens, de gegevensselecties, gebruikersdocumentatie, documentbeheer en installatiekits.
- Verzorgt voorbereiding en realisatie van beveiligingsmaatregelen.

5. Functiegebieden
Advies, Onderzoek, Control.

Opleiding/kennis
- HBO werk- en denkniveau.
- Gedegen ICT kennis, bijvoorbeeld HBO Informatica.
- Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn vakgebied, ook in de breedte (functioneel ontwerp, testen).
- Kent en gebruikt de voor zijn vakgebied relevante processen, procedures en systemen.
- Gedegen kennis van service management processen.
- Kennis van het wijzigen van systemen.
- Kennis van en ervaring met beheersprocessen gebaseerd op BiSL. Daarnaast ook kennis vereist van ASL en ITIL frameworks.
- Heeft volledige opleiding FW/FD gevolgd.

Ervaring
- Minstens drie jaar relevante werkervaring in het uitvoeren van functioneel beheer binnen een grootschalige gebruikersorganisatie.
- Ruime ervaring met bedrijfsprocessen, organisatiekunde en ICT.
- Ervaring met het opstellen van gebruikers documentatie.

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
• Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.

Minimaal BiSL Foundation gecertificeerd

Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Functioneel Beheerder opgedaan in de afgelopen 5 jaar.

Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de Sociale Zekerheid opgedaan in de afgelopen 5 jaar.

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 26 juli 2010 tot 1 januari 2011 .
• Optie voor verlenging: Een maal drie maanden.
• Uren per week: 40 uur per week
• Sluitingsdatum: 9 juli 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Adviseur en Coach Organisatie- en Verandertrajecten

Referentie: 2010-254

Organisatie:
Uitvoeringsorganisatie in SUWI keten.

Achtergrond
Binnen UWV Bezwaar & Beroep vindt een reorganisatie plaats genaamd De Vernieuwing.
De districten Amsterdam en Alkmaar worden aangestuurd door de districtsmanager A. De districten Breda en Rotterdam worden aangestuurd door districtsmanager B.
Per 1 april 2010 zijn de nieuwe teamcoaches benoemd. Uiterlijk 1/10/10 starten de nieuwe teamcoaches. 1 oktober is tevens de ingangsdatum van nieuwe teams. Deze teams gaan resultaatverantwoordelijk samenwerken.

Uitgebreide contextbeschrijving:
Op de verschillende kantoren geven medewerkers blijk van relatieve onbekendheid met en eigen beelden bij De Vernieuwing en de gewenste nieuwe manier van werken. Om de Vernieuwing te laten werken in de praktijk is het noodzakelijk dat medewerkers samen met het management visie van de Vernieuwing begrijpen en uitdragen. Dit wordt mede gerealiseerd door medewerkers te betrekken bij de vertaling van de Vernieuwing naar de praktijk.

Rolomschrijving en taakafspraken
Voorbereiding & begeleiding van de medewerkersgroepen waarin de details van De Vernieuwing in de praktijk worden uitgewerkt.
Begeleiding van het managementteam (Disctrictsmanager & Teamcoaches) om gezamenlijk de gewenste rol te kunnen vervullen in de voorbereiding en start van het vernieuwde B&B.
Begeleiding van de communicatiegroep welke de communicatie gedurende deze periode verzorgt
Monitoren en borgen van samenhang tussen diverse uitwerkingen en initiatieven.
Voorbereiding & begeleiding van de medewerkersbijeenkomsten waarin het concrete voorstellen voor implementatie van De Vernieuwing worden gepresenteerd.

Opleiding en vaardigheden
Communicatief vaardig, vernieuwings-en veranderingsgerichtheid, Resultaatgerichtheid, Organisatiesensitiviteit, Inlevingsvermogen, Plannen & Organiseren, Coachen.


Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.

- Minimaal een afgeronde WO-opleiding op het gebied van overheidsmanagement/ bestuurskunde met een specialisatie verandermanagement.

- Aantoonbare kennis op het gebied van gefaseerd/methodisch/systeemdenken bij veranderingstrajecten door middel van bijv. een specialistische opleiding op het gebied van verandermanagement/ systeemdenken.

- Minimaal 5 jaar ervaring als trainer/opleider

- Minimaal 5 jaar ervaring als adviseur bij veranderingstrajecten

- Minimaal 5 jaar ervaring als trainer van grote groepen mensen

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.


Aanvullende informatie
• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 26-07-2010 t/m 31-12-2010, met optie verlenging tweemaal zesmaanden
• Uren per week: Tenminste 32 uur per week
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.
• Sluitingsdatum: 12 juli 09.00 uur.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Business Analyst Basel ll

Referentie: 2010-679

Organisatie:
Financiële instelling

Rolomschrijving en taakafspraken

Focus is on developing business requirements in the Basel II area to realise an integrated KPI reporting framework. Translate these requirements into Functional IT specifications and analyses, and resolve issues on the quality of Basel II related data. Candidates are expected to show proven knowledge of Basel II and implementations of a KPI / control framwork to help monitor data quality and ensure compliancy. Candidate also has an excellent understanding of complex data mappings / data feeds. English as well as Dutch required both written and verbal. Basel II knowledge of highest priority.

Vakkennis

Knowledge of organisational science on HBO (Bachelor) level
International Banking experience (ABN Amro preferred)
Basel II Compliancy and Reporting requirements (absolute must)
Knowledge of banking products, systems and processes in the domain and of project-based working market trends and the competition relating to his specialism.


Opleiding en vaardigheden

Prepare Functional Requirements:
Develops and maintains functional requirements and processes descriptions, supports clients in setting up/improving processes within the Basel Chain
Data Analysis and ability to create data extraction and tooling if so required
Assist in designing reporting solutions for effective and efficient KPI reporting
Knowledge of datawarehousing and reporting structures

Gedragskenmerken

Excellent communication skills both written and verbal
Experience in working in projects adhering to deadlines

Aanvullende informatie

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 01-08-2010 t/m 01-02-2011
• Uren per week: 40 uur per week
• Uurtarief: Max € 90,00 inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Senior User Interface Designer

Opdracht omschrijving
Het bedrijf verleent veel van zijn diensten via internet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van meerdere portalen, websites en webapplicaties, die continue in ontwikkeling zijn. De clientorganisatie is op zoek naar een senior User Interface Designer die in staat is om nieuwe functionaliteiten te ontwerpen en bestaande interfaces te verbeteren volgens de User Centred Design methode, zonder daarbij de businessdoelstellingen en de technische randvoorwaarden uit het oog te verliezen.
Als User Interface Designer ben je verantwoordelijk voor de gebruikersinterface van de portalen, websites en applicaties van de clientorganisatie. Je hebt een passie voor usability en weet de wensen van de business en de doelgroep feilloos te vertalen naar een intuïtief, gebruiksvriendelijk en toegankelijk ontwerp. Je werkt daarbij niet alleen op gevoel, maar hebt ook de theoretische kennis om je ontwerpkeuzes te onderbouwen.
Je bent in staat om
• De vraag van de business om te zetten naar een projectaanpak;
• Een brugfunctie te vervullen tussen de clientorganisatie en technisch uitvoerende partij(en);
• Businessdoelstellingen om te zetten in toegankelijke en drempelvrije gebruikersschermen;
• Functionele specificaties te lezen en te vertalen naar een intuïtieve en gebruiksvriendelijke user interface.
• Gebruikersschermen te ontwerpen binnen de technische randvoorwaarden van portal en portlet technologie (Oracle Portal);
• Een grafische user interface te ontwerpen binnen de corporate randvoorwaarden van clientorganisatie;
• Samen te werken met uiteenlopende disciplines; van communicatieadviseur en redacteur tot en met een hardcore techneut;
• Projectleden inhoudelijk aan en bij te sturen.

Je hebt de volgende kennis & ervaring
• Een relevante HBO-opleiding in interaction design met een sterke focus op vorm, communicatie en informatiearchitectuur;
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van interaction design, grafisch ontwerp en front-end development (HTML /CSS/Javascript);
• In staat om interactie te beschrijven d.m.v. wireframes, documentatie en prototypes;
• User Interface omzetten naar semantische en valide HTML en CSS volgens W3C-standaarden en drempelvrije richtlijnen.
• Uitstekende communicatieve- en adviesvaardigheden, en een hoge mate van organisatiesensitiviteit.
• Kennis van portal- en portlettechnologie binnen Oracle Portal is een pre;
• Kennis van de mogelijkheden van de redactionele Oracle UCM tool is een pre;
• Werk- en projectervaring binnen de overheid is een pre.

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:

- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.

- Minimaal afgeronde HBO opleiding in de richting van Information & interactive media design of Communicatie & Multimedia Design of Interactieve Media.

- Aantoonbare kennis van portal- en portlettechnologie binnen Oracle Portal.

- Aantoonbare kennis van de mogelijkheden van de redactionele Oracle UCM tool

- Aantoonbare kennis van User Interface omzetten naar HTML en CSS volgens W3C- standaarden en drempelvrije richtlijnen.

- Aantoonbare kennis van communicatie en informatiearchitectuur.

- Minimaal 2 jaar recente werkervaring met interactie te beschrijven d.m.v. wireframes, documentatie en prototypes.

- Minimaal 5 jaar actuele werkervaring op het gebied van interaction design, grafisch ontwerp en front-end development (HTML /CSS/Javascript).

- Minimaal 5 jaar actuele werkervaring op het gebied van front-end development (HTML /CSS/Javascript).

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 19 juli 2010 tot 1 januari 2011 .
• Optie voor verlenging: Twee maal zes maanden.
• Uren per week: minimaal 32 uur per week
• Sluitingsdatum: 9 juli 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

dinsdag, juli 06, 2010

Business Consultant Risk Management

Business Consultant Risk Management ref> 2010-636

Rolomschrijving en taakafspraken

Experienced Business Consultant required to work on a full risk management program: systems renewal / rationalization. You will work as a business consultant between the business and IT, which will put the new system solution for market and credit risk into place, including limit management, VAR reporting, regulatory reporting, counterparty and instrument static data management, reconciliations and interfaces to downstream systems.

Your role will include the following tasks:
Will pro-actively identify the risk management business needs.
Will conduct interviews and workshops in order to identify, capture and refine target solutions. Will manage the review and approval process.
Will team-up with Risk specialists, Business Architects and System Analysts to determine the functional specifications of the systems and the interfaces.

Will help the Program Manager in defining the Program Breakdown Structure and Deliverables.

CV's langer dan 5 pagina's worden niet in behandeling genomen!Vakkennis

Strong financial markets / investment banking experience with excellent understanding of the Risk components (e.g. Market & Credit Risk, Basel II). Profound knowledge of risk management business needs, credit and market risk calculation methodologies, risk business

Opleiding en vaardigheden

Proven consulting skills and experience that tasks can be delegated to you with confidence. Organizational sensitivity.


Gedragskenmerken

Proven consulting skills and experience that tasks can be delegated to you with confidence. Organizational sensitivity.

Aanvullende informatie

Projects in scope

Voormalig FBN / ABN AMRO Integration
Credit Risk
•Shared clients
•Framesoft - Counterparty static data (hierarchies, ratings, etc.)
•Calypso to Adaptiv migration
•Collateral management
Market Risk
•Market Data sources
•Marking to Market processing and distribution to downstream environments
•Resolving Front Office pricing and Risk MtM issues
•Integration of Market Risk methodologies over different asset classes
•Migration of VaRWorks to the target solution Market Risk

Other projects (ad hoc)
•Agency Lending Disclosure sourcing issues
•Foreign Offices Interface connections and reporting
•Initium implementation of Initium roll-out in Risk environment

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 05-07-2010 t/m 30-09-2010
• Uren per week: 40 uur per week
• Uurtarief: Max € 90,00 inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220