Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

woensdag, september 29, 2010

Financieel manager

Functieomschrijving:
Finance Manager (MT-lid). Dit betreft een vaste functie

De organisatie
De organisatie is een sterk groeiend en dynamisch bedrijf en gevestigd in de regio Rijnmond. Zij zijn werkzaam als een cement equipment supplier voor zowel de olie en gas industrie als de cement industrie. 
In totaal zijn er 50 mensen in Nederland en 25 mensen in het buitenland (USA en China) werkzaam. Zij zijn (wereldwijd) marktleider door vooruitstrevende techniek, innovatie en visie. Het merendeel van de werkzaamheden zijn internationaal georiënteerd. De organisatie biedt, door korte lijnen en sterke groei, volop mogelijkheden om snel verantwoordelijkheden te krijgen en jezelf verder te ontplooien.

Functie beschrijving
Je geeft leiding aan en bent verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering op financieel, bedrijfseconomisch, administratief en organisatorisch gebied. Je stuurt een team van 3-5 medewerkers aan. Je rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen Directeur en als lid van het Management Team heb je een belangrijke bijdrage in de strategische en tactische visie van de organisatie.

De kernactiviteiten zien er als volgt uit: 
1)   Accounting & Financial Reporting: verzorgen en stroomlijnen van de financiële administratie en periodieke rapportages, projectadministratie, budgetteren en forecasten van liquiditeit, omzet, kosten, resultaten en investeringen. Eindverantwoordelijk voor de gehele administratie. Communiceren met externe partijen, zoals: Accountants, leveranciers en banken. Opstellen en ondersteunen van tussentijdse en -jaarcijfers in samenwerking met de Accountant. Het adviseren en ondersteunen van de Algemeen Directeur op financieel organisatorisch, fiscaal en juridisch gebied;
2)   Treasury & Cash Management: effectief plannen, monitoren en managen van liquide middelen, inclusief debiteuren en crediteuren management (beheersing werkkapitaal). Contact onderhouden met financiële instellingen. Optimaliseren van rente- en bankkosten. Hedgen van valuta-posities. Risicobeheersing in de breedste zin des woords;
3)   Business Analysis: opstellen van, in samenwerking met de projectleiders, de projectrisico analyses en periodieke projectoverzichten. Vastleggen en controleren van projectmutaties, maken van nacalculaties van projecten. Rapporteren inzake de operationele processen en business performance. Bijhouden van de ontwikkelingen in de offshore markt. Opstellen businessplannen voor nieuw op te richten activiteiten. Fungeren als sparringpartner voor de Algemeen Directeur.

Functie eisen 
•   Hbo / Academisch werk- en denkniveau;
•   Circa 3-5 jaar werkervaring in soortgelijke functie in een internationale setting;
•   Kennis van boekhoudpakket AFAS is een pre;
•   Kennis financierings, treasury en cash management producten (o.a. LC’s, Bankgaranties, etc) is een must;
•   Ervaring met interne en externe verslaglegging en opstellen van budgetten;
•   Ervaring in de offshore branche is een pre;
•   Uitstekende beheersing van de Engelse taal (woord en geschrift);
•   Goede combinatie van commercie en finance.

Profiel kandidaat
•   Proactief en hands-on;
•   Goede communicatie, presentatie en analytische vaardigheden;
•   Uitdagend en stimulerend naar medewerkers;
•   Accuraat en Kwaliteitsgericht;
•   Niet bureaucratisch;

Aanbod:
Een interessante en uitdagende baan waarin stevig beslag wordt gelegd op je intellectuele capaciteiten, managementvaardigheden en technische kennis. Zij bieden een marktconform primair en secundair arbeidsvoorwaardenpakket waaronder een leaseauto.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie. Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met:

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

maandag, september 27, 2010

Business Controller

Functie en referentie
Business controller ref: 2010-409

Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van:
Hoofd
Directeur
(Sectie-) Manager

Doel van de functie
Bijdragen aan de ontwikkeling van het bedrijfseconomische beleid (financieel en niet-financieel) van de SVB, alsmede vorm en inhoud geven aan en
toezicht houden op structuren voor een effectieve planning en control van de bedrijfsprocessen, in lijn met het SVB beleid en kaders en wet- en
regelgeving, teneinde een integraal optimale bedrijfsvoering te waarborgen.

Hoofdtaken
- Bijdragen aan de ontwikkeling van het bedrijfseconomische beleid.
- Adviseren over en toetsen en bewaken van de realisatie van de bedrijfseconomische doelstellingen en activiteiten.
- Mede ontwikkelen van Business Control procedures en richtlijnen en toezien op de naleving hiervan.
- Vorm en inhoud geven aan de administratieve inrichting en organisatie.
- Ontwikkelen en uitvoeren van de in en externe planning- en controlcyclus.
- Adviseren over en opstellen van begrotingen en bewaken van de realisatie daarvan.
- Zorgdragen voor het tot stand komen van verantwoordingsrapportages (financieel en niet-financieel).
- Signaleren en analyseren van knelpunten in business control werkprocessen, doen van voorstellen voor verbetering en na goedkeuring doorvoeren hiervan.
- Coördineren van door medewerkers van de afdeling en/of organisatie uit te voeren werkzaamheden en geven van aanwijzingen en instructies over te volgen werkwijze en procedures.

Opleiding/kennis
- Academische opleiding Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde
- Post HBO controllersopleiding
- Minimaal 5 jaar werkervaring als Controlle
- Ervaring in een complexe Non-profitorganisatie

Ervaring
Voor de uitoefening van deze functie zijn met name de volgende competenties van belang:
Kerncompetenties
· Samenwerken
· Verandervermogen

Functiespecifieke competenties
· Initiatief
· Informatieanalyse
· Overtuigingskracht
· Organisatiesensitiviteit
· Voortgangscontrole

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:

- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
- Academische opleiding Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde
- Post HBO controllersopleiding
- Minimaal 5 jaar werkervaring als Controlle
- Ervaring in een complexe Non-profitorganisatie

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amstelveen
• Projectperiode: 11 oktober 2010 tot 11 maart 2011 .
• Optie voor verlenging: Eenmaal zes maanden.
• Uren per week: Minimaal 32 uur per week beschikbaar
• Sluitingsdatum: 30 september 2010 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220