Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

dinsdag, oktober 02, 2012

Operationeel Kwartiermaker DWT

Opdrachtomschrijving

De kwartiermaker krijgt een tweeledige opdracht;
1: in de periode tot 1 januari 2012 voorbereidingen treffen voor de inrichten van DWT io mbt de Pijofach taken (onder andere; Financiën, P & O), huisvesting, contracten, wijze

vrijdag, september 28, 2012

communicatiemedewerker

Voor een grote zorginstelling zijn wij op zoek naar een communicatie-medewerker

De tijdelijke medewerker komt bij de Algemene Dienst ICT te werken. Bij de dienst werken 270 mensen binnen de afdelingen: Ontwikkeling & Projecten,

maandag, september 17, 2012

Senior adviseur ondergrondse parkeergarages

Opdrachtbeschrijving
Het realiseren van 1000 extra ondergrondse parkeerplaatsen is één van de afspraken die in de bestuursovereenkomst ‘Samen Leiden’ (2010-2014) is opgenomen. Deze plaatsen worden gerealiseerd in garages onder de Lammermarkt en de Garenmarkt. De garages worden binnen één projectopdracht ontwikkeld en dienen tegelijkertijd te worden aanbesteed in één aanbesteding.

donderdag, september 13, 2012

Financial Controller / Teamleider

De Politie Haaglanden is op zoek naar een Financial Controller / Teamleider.

De taken zijn als volgt:

  • Dagelijkse leiding, sturing en coördinatie van de financiële medewerkers (circa 8 personen) binnen een complexe en reorganiserende instelling / organisatie.

dinsdag, september 11, 2012

Manager Ondersteunende Diensten

Opdracht omschrijving
Leiding geven aan de afdeling Ondersteunende Diensten waaronder de centrale PIJOFACH-taken vallen. De afdeling telt ongeveer 45 medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van de afdeling en eventuele (afdelingoverstijgende) projecten.

Communicatiemedewerker

Voor een grote zorginstelling zijn wij op zoek naar een stressbestendige communicatiemedewerker die overtuigend en toch tactvol kan opereren in een spanningsveld van diverse belangen.

Verandermanager

De opdrachtomschrijving
Leiden, stad van ontdekkingen, is op zoek naar tijdelijke ondersteuning! Wij staan voor gezamenlijkheid, een resultaatgerichte aanpak, denken vanuit de stad, efficiënt werken en een evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden.

woensdag, september 05, 2012

Omgevingsjurist


Opdracht omschrijving
Het team Veiligheid draagt zorg voor de leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte. Ook worden toezicht en handhaving uitgeoefend op de deelgebieden die hieraan verbonden zijn. De terreinen waarop veiligheid actief is, zijn: bouwen, wonen, milieu, brandveiligheid, algemene plaatselijke verording (APV), openbare orde, rampenbestrijding en crisisbeheer. Een heel specifiek onderdeel van dit team is de brandweerorganisatie, die bestaat uit bijna 100 vrijwilligers.

dinsdag, september 04, 2012

Projectmedewerker proces- en contractvormen gebiedsontwikkeling

Opdracht omschrijving
De divisie Fysieke Omgeving van het ProgrammaBureau van de provincie Gelderland voert projectmatig taken uit met als doel fysieke veranderingen te realiseren die ze in opdracht krijgt. Ze werkt hierbij in multidisciplianaire teams bestaande uit projectleiders, (juridisch geschoolde) planologen, ecologen en milieukundigen, stedenbouwkundigen en landschapsdeskundigen, planeconomen, grondstrategen, vastgoeddeskundigen en specialisten op het gebied van proces & contractvormen.

maandag, september 03, 2012

Stedenbouwkundige

Voor een grote gemeente in Noord Brabant zijn wij op zoek naar een ervaren stedenbouwkundige die direct en zonder begeleiding aan de slag kan met een of meer te actualiseren bestemmingsplannen.

vrijdag, augustus 31, 2012

Kwartiermaker vastgoed

De functie

Als coördinator Vastgoed richt je je op het vormgeven en uitvoeren van het vastgoedbeleid en ben je voor zowel bestuur, directie als medewerkers hét aanspreekpunt op het terrein van vastgoed.

maandag, augustus 20, 2012

informatieanalist/ict projectleider medior

Opdracht omschrijving

Informatieanalist / ict projectleider

Het team Informatiemanagement is onder meer verantwoordelijk voor een juist en efficiënt gebruik van gemeentelijke gegevens (c.q. informatie). Daarin is zij verantwoordelijk voor een optimaal gebruik van alle basis- en

vrijdag, juni 29, 2012

HRM manager voor begeleiden van een transitie

De opdrachtomschrijving

Het AMC stuurt sterk op kostenbeheersing en efficiënte uitvoering van haar kerntaken. Tegen deze achtergrond wordt thans een reorganisatie voorbereid bij de ICT-organisatie van het AMC. Hierdoor zal het aantal formatieplaatsen van de IT-organisatie fors verminderen.

donderdag, juni 28, 2012

Projectcontroller zorg

Opdrachtomschrijving
Projectbureau huisvesting van Vumc wil haar projectbeheersing verbeteren, onder andere door niet alleen de openstaande verplichtingen en de facturen maar ook de offertes en ramingen van nog uit te voeren werkzaamheden op overzichtelijke wijze vast te leggen.

woensdag, juni 27, 2012

Systeembeheerder Microsoft .

De opdrachtomschrijving
Onze klant helpt mensen die zich mogelijk in een levensbedreigende situatie bevinden. Het falen van IT systemen is geen optie. Met een team van ruim 100 medewerkers streven we dagelijks naar een zo vooruitstrevend en stabiel mogelijke omgeving!

dinsdag, juni 12, 2012

Projectleider invoering WMO Informatiesysteem (Civision WIZ)

Opdracht omschrijving

Leiden van een project waarbij het huidige informatiesysteem voor WMO (Civision MO) wordt vervangen door een nieuw systeem (Civision WIZ).

dinsdag, mei 29, 2012

ICT Ontwikkelaar BizTalk

De opdrachtomschrijving
Informatievoorziening in de zorgsector staat aan de vooravond van majeure veranderingen die, ondanks de economische omstandigheden in de wereld, onverminderd door zullen gaan en waaraan jij een belangrijke en onderscheidende bijdrage kunt leveren.

woensdag, mei 23, 2012

Programmamanager voorzieningen

Achtergrond van de opdracht
Deze gemeente in West Brabant wil de komende jaren werk maken van het (verder) versterken van het voorzieningenniveau in de gemeente. Om dat proces in- en extern te sturen, is de gemeente op zoek naar een programmanager Voorzieningen (16 uur per week).

dinsdag, mei 22, 2012

Controller


Voor de dienst infrastructuur Verkeer en Vervoer van een grote Gemeente in de Randstad zijn wij op zoek naar een Controller in vast dienstverband

het betreft een Vaste baan, voor 36.0 uur per week

De functie omvat de volgende taken: 
  • De controller formuleert de strategische beleidskaders van het middelenbeleid betreffende planning en control (P en C) en risico- en kwaliteitsmanagement en adviseert het managementteam hierover.

dinsdag, mei 15, 2012

Teamleider/Concernadviseur Financiën

Achtergrond van de opdracht
Het cluster Financiën is verantwoordelijk voor het financieel beleid, beheer en administratie. Zij adviseert en ondersteunt het management, directie en bestuur bij de financiële bedrijfsvoering en informatievoorziening. Het cluster maakt onderdeel uit van de afdeling Bestuurs- en Concernondersteuning.

maandag, april 23, 2012

CONTROLLER

OFM Interim zoekt per direct voor het UWV in Amsterdam een INTERIM CONTROLLER (40 uur/week)

DE ORGANISATIE
De controller opereert binnen een kernfunctie en bedient één of meer districten. De Controller is een volwaardig gesprekspartner voor het districtsmanagement.

donderdag, april 05, 2012

INTERIM SENIOR PROJECTCONTROLLER

OFM Interim zoekt per direct voor de provincie Groningen een INTERIM SENIOR PROJECTCONTROLLER

OPDRACHTOMSCHRIJVING
Binnen de afdeling Financiën & Control is er ruimte ontstaan voor een gedreven Project Controller. Jij bent verantwoordelijk voor de gehele financiële begeleiding van grote complexe projecten binnen diverse takken van de organisatie (m.b.t. bijvoorbeeld infrastructuur, subsidies, cultuur of jeugdzorg).

donderdag, maart 08, 2012

Projectmanager realisatie Biomassa Centrale

Projectmanager voor het project Biomassa Centrale Breda (BMCB)

De gemeente Breda heeft de ambitie om in 2044 klimaatneutraal te zijn. In januari 2012 heeft de Gemeenteraad van Breda besloten om hieraan een bijdrage te leveren door een eigen energiebedrijf op te richten dat in samenwerking met verschillende partners duurzame warmte en elektriciteit gaat produceren en distribueren.Het gemeentelijke duurzame energiebedrijf is voornemens een biomassacentrale te realiseren waarmee duurzame elektriciteit en warmte wordt opgewekt.

woensdag, maart 07, 2012

PLANNER Primavera met IPM ervaring

De planner is verantwoordelijk voor het opstellen en actueel houden van de planning van het project en rapporteerd aan de manager Projectbeheersing.

donderdag, maart 01, 2012

Senior communicatieadviseur

Opdracht omschrijving
De afdeling Communicatie van de provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale communicatiebeleid. Het interne communicatiebureau van de afdeling ondersteund daarbij afdelingen, programma’s en projecten.

donderdag, februari 23, 2012

Teamleider Organisatie & Informatie

Opdracht omschrijving
Per 1 maart vindt er een wijziging van de besturingsstructuur van de gemeente Opsterland plaats. Binnen elk van de vier afdelingen zullen teamleiders aangesteld worden. Binnen de afdeling Bedrijfsvoering is voor het team Organisatie Informatie nog geen teamleider aangesteld. Dit team heeft als werkterrein: organisatie van digitale werkprocessen, informatisering &

dinsdag, februari 14, 2012

Procesbegeleiders

De opdracht
De provincie Gelderland kent een Programm Bureau (PB) dat werkt voor de programma’s en projecten van de provinciale organisatie. Het PB draagt bij aan het snel en efficiënt realiseren van provinciale opgaven. Het PB is hét loket van de provinciale organisatie voor het vormgeven, organiseren en uitvoeren van projecten en programma´s.

ICT manager

De opdracht

  • Het betreft de tijdelijke invulling van de functie ICT manager tot 1 januari 2014. De belangrijkste taakgebieden in deze functie zijn:
  • Het aansturen van het cluster ICT beheer (ongeveer 12 FTE) en zorg dragen voor een passende beheerorganisatie waarin de medewerkers optimaal kunnen functioneren;

maandag, februari 06, 2012

Financieel specialist

Het cluster Financiën en Administratie van deze gemeente in West Brabant is verantwoordelijk voor het financieel beleid, beheer en administratie. Zij adviseert en ondersteunt het management, directie en bestuur bij de financiële bedrijfsvoering en informatievoorziening.

zaterdag, januari 28, 2012

MANAGER PROJECTBEHEERSING

Voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) te Heerhugowaard zijn wij op zoek naar een

INTERIM MANAGER PROJECTBEHEERSING MARKERMEERDIJKEN

DOEL VAN DE FUNCTIE

Beheersen van de projecten ten aanzien van scope, raming en planning, informatie, rapportage, capaciteit, budget, kwaliteit en risico’s.

dinsdag, januari 24, 2012

HOOFD BUSINESS CONTROL & KWALITEIT a.i.

Voor het UWV in Amsterdam zijn wij met spoed op zoek naar een INTERIM HOOFD BUSINESS CONTROL & KWALITEIT (38 uur/week)

DE OPDRACHT
Kenmerkend voor deze stafmanager is dat hij/zij effectief dient te opereren in het krachtenveld van functionele en hiërarchische lijnen. Het perspectief van de (interne) klant is hierbij leidend. De afdeling bestaat uit een sector Planning en Control en een sector Kwaliteit.

maandag, januari 23, 2012

adviseur HRM

De functie:
Een gemeente in Noord Brabant is op zoek naar een adviseur HRM. Je adviseert en informeert het bestuur en management op het gebied van alle aan P en O gerelateerde zaken.