Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

dinsdag, augustus 24, 2010

Management Informatie Specialist Documentaire Informatie

Functienaam & referentie
Management Informatie Specialist Documentaire Informatie ref: 2010-354

Achtergrond
Sinds 2009 gebruikt een Divisie binnen het UWV klantsignalen actief als inspiratiebron voor (structurele) verbetering van UWV’s dienstverlening. Om de klanttevredenheid te kunnen verbeteren, wil UWV díe veranderingen doorvoeren die de klant als merkbare verbetering ervaart.
Hiervoor is binnen UWV (vanuit het project Steeds Beter Voor De Klant) een speciale, systematische werkwijze ontwikkeld. Deze geeft organisatiebreed inzicht in de vragen:
􀂃 Hoe beoordelen klanten ons? Wat doen we goed, en wat niet in de ogen van de klant?
􀂃 Hoe komt dat, welke interne oorzaken zijn daarvoor?
􀂃 Waar liggen kansen voor verbetering? Hoe kan UWV dit oordeel beïnvloeden (door haar interne performance te verbeteren).
􀂃 Welke concrete verbeteracties lopen er die impact hebben op de klanttevredenheid. Wat is daarvan het effect?
Iedere dag verzamelt UWV klantsignalen uit de hele organisatie: via onze cliëntenraden, werkgeverszaken, klachtenbureau en KCC. Deze gegevens koppelt UWV aan de cijfers over de interne performance.
De inzichten die dit oplevert vertaalt UWV in concrete adviezen om de klanttevredenheid te verhogen. Deze kunnen uiteen lopen van het toevoegen van communicatiemiddelen, tot de inzet van extra mensen en van het aanpassen van werkprocessen tot het versimpelen van formulieren. Samen met de andere divisies, districten en afdelingen binnen UWV kijken we welke acties er genomen moeten worden en bewaken we de voortgang.
Door te meten en analyseren, faciliteren we het management om de mensen en middelen dáár in te zetten, waar ze het meeste effect sorteren. Kortom, om díe verbeteringen door te voeren die het meeste verschil maken in de beleving van de klant.
Kortom, we brengen in kaart waar het voor de klant beter kan, zetten concrete verbeteracties in gang en monitoren het effect. Dit gebeurt door alle mogelijke klantsignalen en klantbehoeften structureel én in onderlinge samenhang te analyseren. Het is een uniek proces, waarvan geen blauwdruk bestaat.

Omschrijving opdracht
Op dit moment is er nog geen volledig beeld van alle berichtenstromen (v.b. brieven, formulieren, etc.) binnen UWV. De opdracht is het inventariseren van alle berichtenstromen binnen UWV, evenals beoordelen van berichtenstromen op inhoud. Relaties leggen tussen alle geïnventariseerde functieprofiel berichtenstromen en de ‘document classificatietabel’/systemen, dus ook conclusies kunnen trekken met betrekking gedragspatronen bv bericht x heeft altijd actie z tot gevolg.

Doel van de functie
Op dit moment is er nog geen volledig beeld van alle berichtenstromen (v.b. brieven, formulieren, etc.) binnen UWV.

De opdracht
Het Inventariseren van alle berichtenstromen binnen UWV, alsmede beoordelen van berichtenstromen op inhoud. Relaties leggen tussen alle geïnventariseerde berichtenstromen en de ‘document classificatietabel’/systemen.

Niveau van de functie: Senior.
Gezien complexe omgeving zal de ideale kandidaat zowel over inhoudelijke kennis/ervaring als zeer goede communicatieve eigenschappen dienen te beschikken.

Profiel:
• Kennis en ervaring met Documentaire informatievoorziening
• Kennis en ervaring met management informatievoorziening
• SUWI-keten ervaring is een pré
• Bedrijfseconomische of bedrijfskundige opleiding is een pré

Taken:
• Inventariseren en classificeren van de uitgaande berichtenstromen (outputmanagement)
• Relatie leggen tussen de uitgaande berichten en de documentclassificatietabel DIV
• Het vertalen van Outputmanagement en DCT tabel naar het contentmanagementsysteem.
• Het beschrijven van de documenten (doel en functie) binnen de bestaande klantprocessen en werkprocessen
• Het overdragen van kennis aan de customer intelligence analisten t.b.v. business understanding documentaire informatievoorziening
• Het proces ondersteunen om de data-kwaliteit in beeld te brengen en te verbeteren

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
- Afgeronde WO opleiding bedrijfseconomie of bedrijfskunde
- Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met DIV (Document Informatie Voorziening) bij een grote organisatie (>3500 werknemers).
- Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Management Informatie voorziening bij een grote organisatie (>3500 werknemers).
- Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen de SUWI keten op het gebied van DIV(Document Informatie Voorziening).

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 6 september 2010 tot 1 januari 2011 .
• Optie voor verlenging: Twee maal drie maanden.
• Uren per week: ten minste 32 uur per week
• Sluitingsdatum: 26 augustus 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220