Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

dinsdag, december 28, 2010

Projectmanager migratie en uitfaseren business applicaties

Functienaam en referentie
Projectmanager: Veegacties datacenters referentie 2010-566
Project Veegacties Datacenters
Het programma met betrekking tot het ‘killen en migreren’ van applicaties binnen het cliëntenorganisaties is tot en met 2010 verantwoordelijk geweest

maandag, december 27, 2010

Configuratiebeheerder met High-T ervaring

Functienaam en referentie
Expertisemedewerker in de rol van Configuratiebeheerder referentie 2010-565

Doel van de functie
Het beheren van configuratie-items alsmede het aanbrengen van relaties tussen releases, softwareversies en documentatie van wijzigingen ten behoeve

maandag, december 20, 2010

ICT Ketenregiseur loonaangiften-ingevuld

Functienaam en referentie
Coördinator ketenregie UGD referentie 2010-548

Doel van de functie
Ketenregisseur opereert in het veld Loonaangifteketen tussen de poort van werkgever tot met afnemers van gegevens van UWV Gegevensdiensten (UGD).

woensdag, december 15, 2010

Tactisch Productmanager Senior - ingevuld

Functienaam en referentie
Tactisch Productmanager Senior referentie 2010-539

Doel van de functie
Vanuit inhoudelijke (technische) kennis formuleren van tactische (toetsings-) kaders, (beleids-) adviezen en opdrachten aan ICT leveranciers. Draagt pro-

dinsdag, december 14, 2010

Senior contractmanager - ingevuld

Functiebeschrijving en referentie
Senior contractmanager referentie 2010-538

Doel van de functie
Het vertalen van interne en externe ontwikkelingen naar het eigen vakgebied. Het van daaruit formuleren van concern- of divisiebrede, richtinggevende

Projectmanager Proces & Organisatie - kandidaten voorgesteld

Functiebeschrijving en referentie
Projectmanager Proces & Organisatie 2010-533

Doel van de functie
De projectmanager stuurt grote, complexe veranderprojecten op de Business, waarin meerdere projectleiders actief zijn.

vrijdag, december 10, 2010

Senior FLOWer / BPM|One ontwikkelaar

Functienaam en referentie
Senior FLOWer / BPM|One ontwikkelaar referentie 2010-531


Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
De functie ressorteert onder de Manager Business Service Unit van Business Services.

FLOWer Management Informatie Specialist

Functienaam en referentie
FLOWer Management Informatie Specialist referentie 2010-530


Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
De functie ressorteert onder de Manager Business Service Unit van Business Services.


Afdeling
C-ICT REAB doet applicatiebeheer (dus software-ontwikkeling en –onderhoud) voor applicaties voor workflow-ondersteuning, systeemkoppelingen, Biztalk applicaties en het op Filenet

dinsdag, december 07, 2010

Senior Biztalk Specialist

Functieomschrijving en referentie
Senior Biztalk Specialist referentie 2010-524

Doel van de eenheid Business Service Unit
Het leveren van applicatie gerelateerde diensten aan Client bedrijfsonderdelen.
Diensten omvatten het beheren van applicaties, het leveren van testvoorzieningen, het 

Senior Biztalk ontwikkelaar

Functieomschrijving en referentie
Senior Biztalk ontwikkelaar referentie 2010-522

Doel van de eenheid Business Service Unit

Het leveren van applicatie gerelateerde diensten aan UWV bedrijfsonderdelen.
Diensten omvatten het beheren van applicaties, het leveren van testvoorzieningen, het

Analist-ontwerper met kennis van SOA architecturen & Oracle Financials

Functieomschrijving en referentie
Analist-ontwerper met kennis van SOA architecturen & Oracle Financials

De opdracht
Data-analist en functioneel ontwerper voor project Meerjarige Planning en Control voor programmeer- en contracteerfunctie (MP&C). 

Senior testspecialist met TMAP certificaat


Functieomschrijving en referentie

Testspecialist

De opdracht
De testspecialist wordt gevraagd voor het project Meerjarige Planning en Control voor programmeer- en contracteerfunctie (MP&C) dat het programmatisch werken binnen de 

Software ontwikkelaar

Functieomschrijving en referentie
Expertise Medewerker Output Management referentie 2010-573

Doel van de eenheid Business Service Unit
Diensten omvatten het beheren van applicaties, het leveren van testvoorzieningen, het leveren van geteste 

maandag, december 06, 2010

Projectmanager weg en waterbouw

Functieomschrijving en referentie

Projectmanager uitvoering versnelling realisatie 


De opdracht

Voor het Project Dijkteruglegging Lent van het PKB-programma Ruimte voor de Rivier moet gestart worden met een aantal deelwerkzaamheden, vooruit lopende op de realisatie van het gehele werk: 

vrijdag, december 03, 2010

Business analist Strategic Pricing and Billing

Functie en referentie
Voor onze opdrachtgever een financiele instelling zijn wij op zoek naar een Business analist Strategic Pricing and Billing.

vrijdag, november 26, 2010

Medior FLOWer / BPM|One ontwikkelaar - ingevuld

Functieomschrijving en referentie
Medior FLOWer / BPM|One ontwikkelaar referentie 2010-510

Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
De functie ressorteert onder de Manager Business Service Unit van Business Services.

donderdag, november 25, 2010

Senior FLOWer / BPM|One ontwikkelaar

Functieomschrijving en referentie
Senior FLOWer / BPM|One ontwikkelaar referentie 2010-508


Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
De functie ressorteert onder de Manager Business Service Unit van Business Services.

woensdag, november 24, 2010

Procesbegeleider AG

Functie en referentie
Procesbegeleider AG referentie 2010-507

Plaats van de functie in de organisatie
Ressorteert onder de Manager Claim.

Doel van de functie
Binnen de voorgeschreven termijnen nemen van rechtmatige beslissingen in het kader van de uitvoering van sociale verzekeringswet- / regelgeving.

vrijdag, november 12, 2010

woensdag, november 10, 2010

Medewerker service desk

Functie en referentie
Medewerkers service desk referentie 2010-492

De doelstellingen van de functie zijn:
• het beantwoorden van alle productiegerichte vragen uit de lijn en staf omgeving.

Financial Controller

Functie
Voor onze opdrachtgever een grote bank zijn wij op zoek naar een Financial controller

dinsdag, november 09, 2010

Business Intelligence Specialist

De opdracht
Het uitvoeren van een analyse, inclusief het bepalen van de overall impact van een oplossing om middels dashboarding en rapportages inzicht te geven aan de actuele stand van zaken aan programmamanagers,

maandag, november 08, 2010

maandag, november 01, 2010

Accountmanager Inkoop

Functie en referentie
Accountmanager Inkoop referentie 2010-476

Plaats van de functie in de organisatie
Ressorteert onder de teammanager Markt en Ontwikkeling Accountmanagement

vrijdag, oktober 29, 2010

Senior Projectmanager E-HRM

Functienaam en referentienummer
Senior Projectmanager E-HRM referentie 2010-473

Doel van de eenheid (HRM IPS, informatie, processen en systemen)
Beheren van alle alle cliëntenorganisaties brede HRM-registraties en methodieken. Draagt zorg voor HRM-

woensdag, oktober 27, 2010

Business Consultant

Functie en referentie
Business Consultant referentie 2010-466

Doel van de eenheid
De missie van IM is het zorgdragen voor een informatievoorziening die de gebruikersorganisatie optimaal ondersteunt bij het besturen en uitvoeren van haar werkzaamheden en daarmee een bijdrage levert aan het behalen van de beoogde bedrijfsdoelstellingen

Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
De functie wordt uitgeoefend in een Informatiemanagement eenheid die onder leiding staat van een hoofd van de eenheid. De IM eenheid kan qua grootte variëren.

Doel van de functie
Het vertalen van interne en externe ontwikkelingen naar het vakgebied business consultancy. Het van daaruit formuleren van concern- of kernfunctiebrede, richtinggevende alternatieven en oplossingen voor het ontwerpen en beheren van de bedrijfsinrichting (Bedrijfsinrichting is te omschrijven als het geheel van werkprocessen, ICT-ondersteuning, opleiding, instructies en gebruikershandleidingen dat aan de operatie ter beschikking wordt gesteld om de werkzaamheden te ondersteunen).

Bijdrage van de functie
De functie draagt indirect bij aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn

Hoofdtaken
Generieke taken:
- Volgt ontwikkelingen in relatie tot het vakgebied O&I, gerelateerd aan concern- en divisiebrede belangen.
- Neemt deel aan richtinggevende netwerken op het vakgebied.
- Legt vanuit het eigen vakgebied verbanden en relaties naar andere vakgebieden.
- Vertaalt deze ontwikkelingen in richtinggevende alternatieven en hanteerbare oplossingen en bereidt beleidsbeslissingen voor de directie voor.
- Zorgt voor draagvlak van te maken keuzes.
- Stelt kaderstellende regelgeving en beleidsnotities op.
- Vertegenwoordigt het concern dan wel de divisie als specialist op het vakgebied.
�------ Vervult rol van projectmanager.

Specifieke taken:
- Adviseert de directie van de divisie ten aanzien van verandervraagstukken/de veranderstrategie
- Beoordelen van projecten op businessrisico’s, overlap en consistentie en nagaan in hoeverre zij passen binnen de bedrijfsdoelen, de bedrijfsonderdeelstrategie en de informatieplanning.
- Heeft de regie bij het ontwerpen van de organisatie-inrichting en productontwikkeling zodat integrale –copafijth-voorstellen binnen de centrale kaders en met een methodische aanpak tot stand komen.
- Beoordeelt de effecten van wet en regelgeving op implicaties voor de bedrijfsvoering ten aanzien van de uitvoerbaarheid en haalbaarheid voor het eigen organisatie-onderdeel en in de keten.
- Levert een bijdrage in de totstandkoming van de informatieplanning.
- Levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de eenheid.

Toelichting opdracht:
Binnen het UWV wordt momenteel, voor het bepalen van het dagloon, voor niet-uitzendkrachten gebruik gemaakt van het gegevensregister voor alle inkomstenverhoudingen in Nederland. Voor uitzendkrachten wordt daarvoor momenteel van een specifieke applicatie gebruik gemaakt. Het management heeft opdracht gegeven om te onderzoeken onder welke condities het mogelijk is om voor de dagloonberekening voor uitzendkrachten ook over te stappen op het gebruik van één en hetzelfde gegevensregister.

De opdracht:
Het uitvoeren van SCOPAFIJTH brede analyse naar huidige (IST) situatie voor het bepalen van het dagloon binnen de loonaangifte keten voor uitzendkrachten.
Op basis van de resultaten van de IST-analyse zullen één of meerdere scenario’s SCOPAFIJTH breed (SOLL) worden uitgewerkt waarbij er kan worden overgegaan naar één uniform proces voor uitzendkrachten en niet-uitzendkrachten. Deze analyse moet de basis vormen waarop in een latere fase een project kan starten.
Deze analyse zal in nauwe samenwerking met diverse afdelingen binnen de organisatie moeten worden uitgevoerd.
Onderzoek moet gedaan worden naar de technische aanpasbaarheid van de verschillende, met de dagloonbepaling samenhangende, (legacy) systemen.

Gevraagd is een Senior Business Consultant +:
- Heeft meerjarige ervaring binnen de SUWI-keten.
- Inhoudelijke wetstechnische kennis m.b.t. dagloonberekening.
- kennis van beleid in relatie tot het gebruik van het gegevensregistratiesysteem
- Kennis van de WW en ZW (processen).
- Kennis van het kennisregistratiesysteem, met name ten aanzien van de kwaliteitsaspecten daarvan.
- Kennis van samenhangende systemen: DMO, en de werkvoorbereidende en werkverdelende systemen.
- Kennis van de ontwikkeltalen en ontwikkelen met Cool:Gen, AionDS en Visual Foxpro.
- Vaardigheid om zaken in politiek perspectief te kunnen plaatsen en eventuele gevoeligheden binnen verschillende organisatieonderdelen te kunnen wegnemen.
- Verzamelt complete en accurate informatie over de systemen en processen. Analyseert desgewenst de samenhang, beschikbaarheid, nauwkeurigheid, eenduidigheid en beveiliging van gegevens.
- In staat om onderzoeksresultaten begrijpelijk, kort en bondig vast te leggen volgens de gewenste standaards met gebruik van voorgeschreven standaard methodes en technieken.
- In staat zijn om specifieke expertise naar de staande organisatie over te dragen.

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
- Kandidaten dienen inhoudelijk te voldoen aan de minimumeisen zoals onder gevraagd is beschreven.
- Minimaal afgeronde Academische Informatica-opleiding
- Minimaal 1 jaar ervaring met de combinatie van CoolGen en AionDS opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
- Minimaal 1 jaar ervaring met Visual Foxpro
- Minimaal 5 jaar ervaring binnen de Suwi-keten

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 8-11-2010 tot 01-01-2011 .
• Optie voor verlenging: Drie maal twee maanden
• Uren per week: Minimaal 36 uur per week beschikbaar
• Sluitingsdatum: 29 oktober 2010 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

dinsdag, oktober 26, 2010

BI-Planning&Control en BICC consultant

Functie en referentie
BI-Planning&Control en BICC consultant referentie 2010-467

Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
De BI-Planning en Control en BICC consultant valt onder de manager WERKbedrijf

Kleurbeeld
De BI-Planning en Control en BICC consultant is sparring partner voor het management van FEZ DWH en de directie van het Werkbedrijf in het kader van inrichten van e2e sturing, cascade sturing en inrichting van het virtuele BI CC.

Doel van de functie
In nauwe onderlinge samenwerking met UWV medewerkers komen tot:
- Inrichten van de sturing op strategische doelen, analyse primaire processen en gegevens, besturingsinstrumentarium realiseren en zorgen voor optimale uitvoering proces Sturen en Verantwoorden.
- Inrichten van het Planning en Control proces en tooling, binnen de afdeling FEZ, met de daarbij behorende stuur- en verantwoordings dashboards en rapportages.
- Sluitende stuur- en verantwoordrapportages opzetten die cascade sturing en verantwoording mogelijk maken binnen de planning en control afdelingen centraal en decentraal.
- Samen met het management zorg dragen voor de implementatie van het BICC binnen de organisatie
- Transformatie van de organisatie (processen, ICT, diensten en personen) bij FEZ DWH; tooling en werkwijze.
- Uitvoering in werkduo’s van dagelijkse werkzaamheden samen met UWV medewerkers ter realisatie van de verandering.

Bijdrage van de functie
De functie draagt indirect bij aan de productie (door gedegen advies en identificeren van quick wins), waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.

Hoofdtaken
• Opstellen BI visie op e2e Sturing en deze vertalen naar concrete uitvoeringsactiviteiten.
• Opzetten, begeleiden en inrichten van de planning en control cyclus binnen FEZ.
• Initiërend en richtinggevend bij opzetten virtueel BI CC.
• afstemmen van samenwerking tussen de koppelvlakken, c.q. diverse UWV divisies, in de keten.
• Balans brengen in ontwikkeling van gedrags- en vakinhoudelijke kennis.
• Begeleiden, opleiden en coachen van UWV medewerkers in nieuwe werkwijze.

Generieke vakinhoudelijke competenties
• Academisch werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring in performance improvement trajecten en sturen en verantwoorden.
• Gedegen kennis en ervaring met Informatiemanagement, architectuur en systeem ontwikkeltrajecten.
• Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn specialistisch vakgebied en heeft kennis van andere specialismen. Is generalist, maar ook gespecialiseerd op één of meerdere ICT domeinen.
• Technische kennis van en ervaring met BI en DWH is een pre.

Specifieke vakinhoudelijke competenties
• Minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring als BI consultant.
• Aantoonbare ervaring met het werken met (ketens van) informatiesystemen.
• Ruime ervaring in meerdere projecten met grote ICT impact.
• Ruime werkervaring waarbij consultancy vaardigheden nodig waren voor het uitbrengen van adviezen aan het (hogere) management.
• Aantoonbare kennis van en ervaring met competentiemanagement BI
• Is in staat om functionele klantbehoefte te vertalen in concrete IT oplossingen en deze toe te passen binnen de organisatie.
• Heeft aantoonbare leidinggevende ervaring als projectmanager.
• Aantoonbare ervaring met meerdere BI tools en uitvoering van proof of concepts.
• Heeft ruime ervaring op gebied van competentiemanagement BI en is in staat hierin het UWV team te begeleiden.

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
- Minimaal afgeronde HBO opleiding
- Financieel management op minimaal HBO niveau
- Aantoonbare kennis en ervaring met inrichten van Planning&Control Cyclus vanuit Cascade sturing bij minimaal 3 verschillende bedrijven in de afgelopen 5 jaar.
- Aantoonbare kennis en ervaring met inrichten van Business Intelligence Competence Centers bij minimaal 2 bedrijven.
- Certificaat in Professioneel plannen (b.v Oracle, Cognos of Business Objects)
- Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring als operationeel manager in de afgelopen 5 jaar
- Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als consultant planning in de afgelopen 7 jaar

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 8-11-2010 tot 01-07-2011 .
• Optie voor verlenging: Drie maal drie maanden
• Uren per week: Minimaal 36 uur per week beschikbaar
• Sluitingsdatum: 29 oktober 2010 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

maandag, oktober 25, 2010

Oracle ontwikkelaar

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar drie Oracle ontwikkelaars

Inleiding
Per 1 januari 2009 is met ‘Gelderland in Beweging’ de organisatiestructuur van de provincie Gelderland veranderd van een dienstenmodel in een directiemodel. Dit heeft ook de centralisatie van alle stafafdelingen tot gevolg gehad en zijn alle financiële en bedrijfsvoeringfuncties overgegaan in één afdeling Financiën en Bedrijfsvoering (F&BV).

Een onderdeel van ‘Gelderland in Beweging’ is een taakstelling voor de afdeling F&BV: door de centralisering moet een aanzienlijke besparing gerealiseerd worden, waarbij een verbetering van de kwaliteit van de te leveren diensten/producten voorop staat. Het AMT van F&BV heeft besloten om de besparing ondermeer te realiseren door het verbeteren van de efficiency van de verschillende uitvoeringsprocessen. Voor de uitvoering hiervan is een projectorganisatie ingericht, het Programma 3E. Dit programma richt zich dan ook op het verbeteren van de eenvoud, de efficiency en de effectiviteit (3E) van de processen van de BackOffice van de afdeling F&BV.

Het Programma 3E is begin 2010 van start gegaan met het onderzoeken van de besparingsmogelijkheden. Deze onderzoeksfase is medio oktober 2010 afgesloten. De uitvoeringsfase is een vervolg op de onderzoeksfase.

Voor de uitvoeringsfase is de provincie Gelderland op zoek naar (tijdelijke) ondersteuning op de hierna genoemde onderdelen.

Onderdelen uitvoeringsfase
In de uitvoeringsfase worden de volgende onderdelen gerealiseerd:
• Optimalisatie van het gebruik van het huidige rekeningschema van Oracle EBS door aanpassing van grootboeksegmenten en het geautomatiseerd (aan)vullen van de grootboeksleutel;
• Het automatiseren van budgetmutaties en memorialen en verwerking daarvan in Oracle EBS evenals een goedkeuringsworkflow daarvoor in Oracle EBS;
• Aanpassingen aan de bestaande (maatwerk) workflow van Oracle EBS;
• Het genereren van een boekingssleutel aan de hand van inkoopcategoriën en mogelijk andere af te leiden segmenten door het aanpassen/toepassen van de accountgenerator in Oracle;
• Aanpassing van bestaande maatwerkrapporten in Oracle EBS ten behoeve van het bestel- en inkoopproces;
• Implementatie/inrichting van OCR herkenning en de geautomatiseerde verwerking van facturen in Oracle EBS;
• Het realiseren van een koppeling tussen een subsidiesysteem en Oracle EBS ten behoeve van een geautomatiseerde administratieve verwerking en betaling van subsidies.

Beschrijving systeem provincie Gelderland
De provincie Gelderland maakt gebruik van Oracle e-Business Suite versie 12.06 met de volgende modules:
• I-Procurement
• Inkoop (Purchase)
• Grootboek (General ledger)
• Crediteuren (Accounts payable)
• Debiteuren (Accounts receivable)
• Projecten (Project accounting)
• Kasboek (Cash management)
• HRM (Human Resource)
• Webadi

Oracle EBS heeft een connectie met een datawarehouse (DWH) van waaruit rapportages/ managementinformatie via Cognos worden opgesteld

Opdracht
De Oracle Ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het opstellen van het technisch (detail) ontwerp. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor het, conform de daarvoor gebruikelijke standaarden en de richtlijnen/randvoorwaarden die gelden bij de afdeling I&A van de provincie Gelderland, ontwikkelen van de gevraagde functionaliteiten zoals beschreven in de functionele en technische ontwerpen en het uitvoeren van systeem- en integratietesten. De Oracle ontwikkelaar rapporteert aan de IT projectleider.


Opleiding
De kandidaat beschikt minimaal over een relevante afgeronde HBO opleiding
De kandidaat heeft een afgeronde opleiding met betrekking tot
• Oracle Workflow
• Oracle PL/SQL Developer
• Oracle Forms
• Oracle Reports

Opmerking: de opleiding hoeft niet door Oracle zelf gegeven te zijn. Wel dient de kandidaat aantoonbaar op voldoende niveau opgeleid te zijn.

Bij de beantwoording dienen de opleiding(en) of certificaten per module te worden benoemd met het jaartal van behalen.

Specialistische kennis
De kandidaat heeft kennis van de volgende Oracle EBS modules:
• I-Procurement
• Inkoop (Purchase)
• Grootboek (General ledger)
• Crediteuren (Accounts payable)
• Debiteuren (Accounts receivable)
• Projecten (Project accounting)
• Kasboek (Cash management)
• HRM (Human Resource)
• Webadi

De gevraagde werkzaamheden vinden vooral plaats in de modules I-procurement, Inkoop, Grootboek en Crediteuren.

De kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als Oracle EBS Ontwikkelaar (bijvoorkeur versie 12) in de afgelopen 5 jaar.

aantoonbare kennis en ervaring:
- op Oracle ontwikkelaar niveau, met maatwerk en personalisaties in Oracle EBS.
- op Architect niveau met aanpassing van een (maatwerk) workflow in Oracle EBS.
- met betrekking tot de inrichting en aanpassing van grootboeksegmenten/grootboeksleutels in Oracle EBS.

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Arnhem
• Projectperiode: 8-11-2010 tot 29-04-2011 .
• Optie voor verlenging: 6 keer 1 maand
• Uren per week: Minimaal 32 uur per week beschikbaar
• Sluitingsdatum: 28 oktober 2010 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Senior Biztalk Ontwikkelaar

Functie en referentie
Senior Biztalk Ontwikkelaar 2010-464

Afdeling
De afdeling doet applicatiebeheer (dus software-ontwikkeling en –onderhoud) voor applicaties voor workflow-ondersteuning, systeemkoppelingen en Biztalk applicaties.

Taken:
• Implementeren van processen in Biztalk
• Ontwerpen en ontwikkelen van systeemkoppelingen op basis van Biztalk in een bestaand integratieplatform
• Deployment van Biztalk systemen
• schrijven technische documentatie
• 3e lijns support op bestaande Biztalk koppelingen
• performance analyses
• troubleshooting
• system health checks

Ontwikkel/ontwerp ervaring:
• min. 3 jr softwareontwikkel ervaring
• minimaal 4 jaar ervaring met Biztalk (vooral 2009, ook 2004 en 2006)
• Data integratie met Microsoft BizTalk Server
• Enterprise Service Bus–achtige architectuur, procesmodellering in Biztalk
• SQL Server (2005 en 2008)
• .NET,
• C#
• XML, SOAP
• Web services
• MQ
• inrichting Windows Server/IIS/Biztalk/SQL Server/MQ
• UML / RUP
Voorkeur:
• Microsoft Certified Technology Specialist,
• MCSD certificering .NET
• ervaring met softwareontwerp en architectuur

Soft skills:
• communicatief
• teamplayer
• pro-actief
• afspraken nakomen
Werkomschrijving
Ontwikkeling en onderhoud van Biztalk applicaties en componenten

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
- Naaste de hierboven genoemde eisen zijn hieronder aanvullende eisen gesteld;
- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
- Minimaal afgeronde HBO opleiding
- Minimaal 4 jaar werkervaring met Biztalk in de afgelopen 10 jaar.

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 11-11-2010 tot 01-01-2011 .
• Optie voor verlenging: Geen
• Uren per week: Minimaal 32 uur per week beschikbaar
• Sluitingsdatum: 28 oktober 2010 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Medior Biztalk Ontwikkelaar

Functie en referentie
Medior Biztalk Ontwikkelaar referentie: 2010-463

Afdeling
De afdeling doet applicatiebeheer (dus software-ontwikkeling en –onderhoud) voor applicaties voor workflow-ondersteuning, systeemkoppelingen en Biztalk applicaties.

Taken:
• Implementeren van processen in Biztalk
• Ontwerpen en ontwikkelen van systeemkoppelingen op basis van Biztalk in een bestaand integratieplatform
• Deployment van Biztalk systemen
• schrijven technische documentatie
• 3e lijns support op bestaande Biztalk koppelingen
• performance analyses
• troubleshooting
• system health checks

Ontwikkel/ontwerp ervaring:
• min. 3 jr softwareontwikkelervaring
• minimaal 2 jaar ervaring met Biztalk (vooral 2009, ook 2004 en 2006)
• Data integratie met Microsoft BizTalk Server
• Enterprise Service Bus–achtige architectuur, procesmodellering in Biztalk
• SQL Server (2005 en 2008)
• .NET,
• C#
• XML, SOAP
• Web services
• MQ
• inrichting Windows Server/IIS/Biztalk/SQL Server/MQ
• UML / RUP

Voorkeur:
• Microsoft Certified Technology Specialist,
• MCSD certificering .NET
• ervaring met softwareontwerp en architectuur

Soft skills:
• communicatief
• teamplayer
• pro-actief
• afspraken nakomen
Werkomschrijving
Ontwikkeling en onderhoud van Biztalk applicaties en componenten.


Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
- Naaste de hierboven genoemde eisen zijn hieronder aanvullende eisen gesteld;
- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
- Minimaal afgeronde HBO opleiding
- Minimaal 2 jaar werkervaring met Biztalk opgedaan in de afgelopen 5 jaar.

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 11-11-2010 tot 01-01-2011 .
• Optie voor verlenging: Geen
• Uren per week: Minimaal 32 uur per week beschikbaar
• Sluitingsdatum: 28 oktober 2010 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

woensdag, oktober 20, 2010

Business Analist Business Migration Support Centre

Functie
Business Analist Business Migration Support Centre referentie 2010-976

Organisatie:
ABNAMRO

Rolomschrijving en taakafspraken
Context
Het Business Migratie Programma C&MB heeft als taak het begeleiden van de technische integratie van Fortis Bank Nederland met ABN AMRO vanuit een business perspectief.Taakomschrijving
Het Business Migration Support Center (BMSC) zorgt voor de cordinatie van het incidentmanagement en een correcte afhandeling van C&MB klantvragen naar aanleiding van de klantmigratie van FBN systemen naar ABN systemen. Hiervoor moet worden vastgesteld welke business processen er aanvullend nodig zijn op de bestaande procedures binnen de lijnorganisatie. De Business Analist Business Migration Support Center werkt samen met de lijnorganisatie de extra business processen uit en draagt zorg voor de informatie overdracht aan de uitvoerende organisatie onderdelen m.b.t. deze processen.
De volgende aandachtsgebieden zijn in scope van het Business Migration Support Center:
• Incidentmanagement processen klantmigratie C&MB
• Client Support processen klantmigratie C&MB
• Operationele activiteiten en processen klantmigratie C&MB
• Registratie methodiek
• Klant communicatie gedurende de migratie en de high alert periode
• Interne communicatie gedurende de migratie en de high alert periode

Het BMSC valt binnen het programma klantmigratie C&MB, wat verantwoordelijk is voor de (Business) migratie van alle ex-FBN C&MB klanten van de FBN naar de ABN systemen. De Business Analist BMSC zal rapporteren aan de PM BMSC.

Vakkennis
• Kennis van of ervaring met Client Support omgevingen
• Kennis van of ervaring met de administratieve organisatie (Operations)
• Ervaring op het gebied van het verzamelen/achterhalen van requirement informatie
• Inzicht in methodieken voor vastlegging van informatie en processen
• Herkennen van belangen van organisatie
• Signaleren van verschillende (tegenstrijdige) belangen
• Communiceren en bediscussiëren van de vereisten met business
• Omgaan met verschillende stakeholders
• Informatie vertalen naar verschillende voorstellen en/of presentaties
• Ervaring in grote (migratie) programma's is een pre

Opleiding en vaardigheden
• Kennis van of ervaring met Client Support omgevingen
• Kennis van of ervaring met de administratieve organisatie (Operations)
• Ervaring op het gebied van het verzamelen/achterhalen van requirement informatie
• Inzicht in methodieken voor vastlegging van informatie en processen
• Herkennen van belangen van organisatie
• Signaleren van verschillende (tegenstrijdige) belangen
• Communiceren en bediscussiëren van de vereisten met business
• Omgaan met verschillende stakeholders
• Informatie vertalen naar verschillende voorstellen en/of presentaties
• Ervaring in grote (migratie) programma's is een pre

Gedragskenmerken
• Analytisch vermogen om complexe processen te kunnen doorgronden (goede oorzaak en gevolg waarneming)
• Organisatiesensitiviteit (bewust van (in)formele kanalen en belangen van verschillende groepen in de organisatie en houdt hier rekening mee om doelen te bereiken)
• Communicatief sterk
• Overtuigingskracht
• Resultaatgerichtheid
• Klantgericht

Aanvullende informatie
• Goede kennis van de Engelse taal is vereist

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 19-10-2010 t/m 31-12-2010
• Uren per week: 40 uur per week
• Uurtarief: Max € 90,00 inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Financial Specialist

Functie
Financial Specialist referentie 2010-1006

Organisatie:
ABNAMRO

Rolomschrijving en taakafspraken
Het gaat om de administratie van allerhande uitgangsregelingen (VUT, Pré-VUT en WW+ regelingen). Verder wordt ondersteuning gevraagd bij het vervaardigen van de diverse bijbehorende brieven. De administratie van genoemde regelingen wordt gedaan in People Soft. Kennis van dit systeem is een dus pré.


Vakkennis
Kennis van de verschillende uitgangsregelingen zoals VUT, Pré-VUT en WW+ regelingen.
Tevens is kennis van het People Soft systeem een pré.

Opleiding en vaardigheden


Gedragskenmerken
Samenwerking
Goede communicatie vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
Klantvriendelijk
Accuraat

Aanvullende informatie
Het gaat om de administratie van allerhande uitgangsregelingen (VUT, Pré-VUT en WW+ regelingen).
Verder wordt ondersteuning gevraagd bij het vervaardigen van de diverse bijbehorende brieven.
De administratie van genoemde regelingen wordt gedaan in People Soft. Kennis van dit systeem is een dus pré.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 20-10-2010 t/m 01-02-2011
• Uren per week: 40 uur per week
• Uurtarief inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Business Analyst

Functie
Business Analyst referentie 2010-1014

Organisatie:
ABNAMRO

Rolomschrijving en taakafspraken
• In projectverband in kaart brengen van de informatiebehoefte van Controlling & CFO's door analyse van bestaande rapportages en interviews met de gebruikers.
• Opstellen van requirements list & Business Case
• Belangrijke input leveren voor het opstellen van een Project Initiation Document
• Aansturen van een klein (project)team
• Opstellen activiteitenplanning"

Vakkennis
• Finance/Controlling
• Bancaire producten
• Performance Accounting/Management Accounting
• Ervaring bij opdrachtgever is een pre


Opleiding en vaardigheden
• Requirement Engineering
• Opstellen Business Analyse/Informatie Analyse
• Ervaring om kleine projectteams aan te sturen
• Prince II foundation certified

Gedragskenmerken
• Enthousiast, flexibele werkinstelling
• Acteren op de scheidslijn tussen de informatiesystemen en de business
• Resultaatgericht en kwaliteitsgericht
• Analytisch sterk
• Zelfsturend
• Goede communicatieve vaardigheden
• Denken vanuit processen

Aanvullende informatie
Structurele onderbezetting op het programma door beperkte instroom vanuit functionele allocatie tot aan sourcing van plateau 4 binnen COO functions

Bijzonderheden
• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 19-10-2010 t/m 31-03-2011
• Uren per week: 40 uur per week
• Uurtarief: Max € 80,00 inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

dinsdag, oktober 05, 2010

Senior informatie analist

Functie en referentie
Senior informatieanalist ref: 2010-434

Doel van de eenheid Business Service Unit
Het leveren van applicatie gerelateerde diensten aan UWV bedrijfsonderdelen.
Diensten omvatten het beheren van applicaties, het leveren van testvoorzieningen, het leveren van geteste applicatie(release)s en het leveren van ICT professionals voor informatieanalyse, IT architectuur, functioneel beheer, functioneel ontwerp en testen van applicaties. De eenheid is ook verantwoordelijk voor opdrachtgeving en aansturing van ICT leveranciers voor applicatieontwikkeling, -onderhoud en –beheer, binnen UWV brede kaders voor ICT leveranciersmanagement en bedrijfsonderdeel specifieke kaders voor beheer en ontwikkeling van hun applicatielandschap.
De eenheid werkt in opdracht van bedrijfsonderdelen met eigen verantwoordelijkheid voor inrichting, levering en prestaties van de eenheid als ook de ontwikkeling van haar medewerkers.

Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
De functie ressorteert onder de Manager Business Service Unit van Business Services.

Doel van de functie
Levert de basis waarop complex en omvangrijk project kan starten dat tot doel heeft een deel of delen van het bedrijfsproces te automatiseren, of de huidige automatisering ervan te vernieuwen.

Bijdrage van de functie
De functie draagt indirect bij een aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is
aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.

Hoofdtaken
• Analyseert het bedrijfsproces en de stroom van gegevens tbv automatisering van een
(werk)proces.
• Stelt een definitie studie op.
• Formuleert informatiebehoeften en systeemvereisten die de basis vormen voor een
functioneel ontwerp.
• Houdt rekening met de organisatorische, juridische en economische en sociale
consequenties van het automatiseringsproject.
• Weet op hoog abstractieniveau logische gegevensmodellen op te stellen.
• Adviseert de klant over de mogelijkheden en onmogelijkheden van zijn wensen en geeft (financiële) consequenties aan.
• Adviseert en begeleidt de klant bij implementatie, acceptatietesten, systeemevaluatie
opleidingstrajecten.
• Ontwerpt nieuwe complexe, organisatie eenheid overstijgende systeemcomplexen of past deze aan, inclusief het afstemmen van de functionaliteit met de business en leverancier en de totale keten.
• Implementeert en coördineert vanuit zijn expertise de vertaling naar de geautomatiseerde ondersteuning (realisatie).
• Levert functionele expertise en advies bij het het beheer van informatievoorziening zodat in stand houding en beveiliging van informatievoorziening wordt gewaarborgd.
• Zoekt binnen de gegeven kaders naar oplossingsrichtingen en draag deze aan bij complexe probleemsituaties.
• Bepaalt invoerings- en conversiestrategie.
• Analyseert op welke aspecten een (geavanceerd) functioneel ontwerp getest moet worden om te onderzoeken of voldaan wordt aan de gestelde eisen.
• Adviseert bij het vaststellen van complexe acceptatietests voor geautomatiseerde
systemen.
• Verzamelt, in het bijzonder bij complexe trajecten, met behulp van fact-finding technieken (bijv. interviews en statische analyse) complete en accurate informatie over de systemen en processen. Analyseert desgewenst de samenhang, beschikbaarheid, nauwkeurigheid, eenduidigheid en beveiliging van Multi interpretabele gegevens.
• Levert specialistische kennis bij de evaluatie en interpretatie van complexe data.
Specificeert informatiestromen, processen/procedures en gegevens volgens de gewenste
standaards met gebruik van voorgeschreven standaard methodes en technieken.
• Coacht (aankomende) informatieanalisten.

Opleiding/kennis
• HBO werk- en denkniveau.
• Bekend met BA (Business Architect) technieken, technieken gericht op modelleren en
bekijken van de businessoperatie. (Bv Functionele business modellen, statistische proces
controle, relational data modelering etc.).
• Kent tools en technieken (geautomatiseerde of handmatige)die gebruikt kunnen die
gebruikt kunnen orden om de structuur, de verbanden en het gebruik van informatie
binnen de organisatie vast te leggen en te begrijpen (simulatietool).
• Bekend met Applicatie ontwikkel- methoden, technieken en standaards.
• Bekend met organisatie en professionele standaards.
• Bekend met gangbare Database modellering en ontwerptools.
• Bekend met M&T gericht op planning en control in projecten.
• Bekend met fact finding technieken (bijv. statistische analysemethoden.
• Kennis van het ICT vakgebied in het bijzonder op aan de functie gerelateerde aspecten.

Ervaring
• Minimaal 4 jaar ervaring als informatie analist.

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:

- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.

- Minimaal 6 maanden werkervaring binnen de SUWI-keten, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.

- Minimaal 1 jaar werkervaring met Business Intelligence (BI), opgedaan in de afgelopen 5 jaar.

- Minmaal 6 maanden werkervaring met PL/SQL (Procedural Language/ Structured Query Language), opgedaan in de afgelopen 5 jaar.

- Minimaal 6 maanden werkervaring met BO XI (Business Objects), opgedaan in de afgelopen 5 jaar.

- Minimaal 6 maanden werkervaring met BO Xcelsius (Business Objects), opgedaan in de afgelopen 5 jaar.

- Minimaal 3 maanden ervaring met Microsoft Excel functies, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 22 oktober 2010 tot 1 januari 2011 .
• Optie voor verlenging: Tweemaal drie maanden.
• Uren per week: Minimaal 32 uur per week beschikbaar
• Sluitingsdatum: 8 oktober 2010 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

woensdag, september 29, 2010

Financieel manager

Functieomschrijving:
Finance Manager (MT-lid). Dit betreft een vaste functie

De organisatie
De organisatie is een sterk groeiend en dynamisch bedrijf en gevestigd in de regio Rijnmond. Zij zijn werkzaam als een cement equipment supplier voor zowel de olie en gas industrie als de cement industrie. 
In totaal zijn er 50 mensen in Nederland en 25 mensen in het buitenland (USA en China) werkzaam. Zij zijn (wereldwijd) marktleider door vooruitstrevende techniek, innovatie en visie. Het merendeel van de werkzaamheden zijn internationaal georiënteerd. De organisatie biedt, door korte lijnen en sterke groei, volop mogelijkheden om snel verantwoordelijkheden te krijgen en jezelf verder te ontplooien.

Functie beschrijving
Je geeft leiding aan en bent verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering op financieel, bedrijfseconomisch, administratief en organisatorisch gebied. Je stuurt een team van 3-5 medewerkers aan. Je rapporteert rechtstreeks aan de Algemeen Directeur en als lid van het Management Team heb je een belangrijke bijdrage in de strategische en tactische visie van de organisatie.

De kernactiviteiten zien er als volgt uit: 
1)   Accounting & Financial Reporting: verzorgen en stroomlijnen van de financiële administratie en periodieke rapportages, projectadministratie, budgetteren en forecasten van liquiditeit, omzet, kosten, resultaten en investeringen. Eindverantwoordelijk voor de gehele administratie. Communiceren met externe partijen, zoals: Accountants, leveranciers en banken. Opstellen en ondersteunen van tussentijdse en -jaarcijfers in samenwerking met de Accountant. Het adviseren en ondersteunen van de Algemeen Directeur op financieel organisatorisch, fiscaal en juridisch gebied;
2)   Treasury & Cash Management: effectief plannen, monitoren en managen van liquide middelen, inclusief debiteuren en crediteuren management (beheersing werkkapitaal). Contact onderhouden met financiële instellingen. Optimaliseren van rente- en bankkosten. Hedgen van valuta-posities. Risicobeheersing in de breedste zin des woords;
3)   Business Analysis: opstellen van, in samenwerking met de projectleiders, de projectrisico analyses en periodieke projectoverzichten. Vastleggen en controleren van projectmutaties, maken van nacalculaties van projecten. Rapporteren inzake de operationele processen en business performance. Bijhouden van de ontwikkelingen in de offshore markt. Opstellen businessplannen voor nieuw op te richten activiteiten. Fungeren als sparringpartner voor de Algemeen Directeur.

Functie eisen 
•   Hbo / Academisch werk- en denkniveau;
•   Circa 3-5 jaar werkervaring in soortgelijke functie in een internationale setting;
•   Kennis van boekhoudpakket AFAS is een pre;
•   Kennis financierings, treasury en cash management producten (o.a. LC’s, Bankgaranties, etc) is een must;
•   Ervaring met interne en externe verslaglegging en opstellen van budgetten;
•   Ervaring in de offshore branche is een pre;
•   Uitstekende beheersing van de Engelse taal (woord en geschrift);
•   Goede combinatie van commercie en finance.

Profiel kandidaat
•   Proactief en hands-on;
•   Goede communicatie, presentatie en analytische vaardigheden;
•   Uitdagend en stimulerend naar medewerkers;
•   Accuraat en Kwaliteitsgericht;
•   Niet bureaucratisch;

Aanbod:
Een interessante en uitdagende baan waarin stevig beslag wordt gelegd op je intellectuele capaciteiten, managementvaardigheden en technische kennis. Zij bieden een marktconform primair en secundair arbeidsvoorwaardenpakket waaronder een leaseauto.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie. Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met:

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

maandag, september 27, 2010

Business Controller

Functie en referentie
Business controller ref: 2010-409

Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van:
Hoofd
Directeur
(Sectie-) Manager

Doel van de functie
Bijdragen aan de ontwikkeling van het bedrijfseconomische beleid (financieel en niet-financieel) van de SVB, alsmede vorm en inhoud geven aan en
toezicht houden op structuren voor een effectieve planning en control van de bedrijfsprocessen, in lijn met het SVB beleid en kaders en wet- en
regelgeving, teneinde een integraal optimale bedrijfsvoering te waarborgen.

Hoofdtaken
- Bijdragen aan de ontwikkeling van het bedrijfseconomische beleid.
- Adviseren over en toetsen en bewaken van de realisatie van de bedrijfseconomische doelstellingen en activiteiten.
- Mede ontwikkelen van Business Control procedures en richtlijnen en toezien op de naleving hiervan.
- Vorm en inhoud geven aan de administratieve inrichting en organisatie.
- Ontwikkelen en uitvoeren van de in en externe planning- en controlcyclus.
- Adviseren over en opstellen van begrotingen en bewaken van de realisatie daarvan.
- Zorgdragen voor het tot stand komen van verantwoordingsrapportages (financieel en niet-financieel).
- Signaleren en analyseren van knelpunten in business control werkprocessen, doen van voorstellen voor verbetering en na goedkeuring doorvoeren hiervan.
- Coördineren van door medewerkers van de afdeling en/of organisatie uit te voeren werkzaamheden en geven van aanwijzingen en instructies over te volgen werkwijze en procedures.

Opleiding/kennis
- Academische opleiding Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde
- Post HBO controllersopleiding
- Minimaal 5 jaar werkervaring als Controlle
- Ervaring in een complexe Non-profitorganisatie

Ervaring
Voor de uitoefening van deze functie zijn met name de volgende competenties van belang:
Kerncompetenties
· Samenwerken
· Verandervermogen

Functiespecifieke competenties
· Initiatief
· Informatieanalyse
· Overtuigingskracht
· Organisatiesensitiviteit
· Voortgangscontrole

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:

- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
- Academische opleiding Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde
- Post HBO controllersopleiding
- Minimaal 5 jaar werkervaring als Controlle
- Ervaring in een complexe Non-profitorganisatie

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amstelveen
• Projectperiode: 11 oktober 2010 tot 11 maart 2011 .
• Optie voor verlenging: Eenmaal zes maanden.
• Uren per week: Minimaal 32 uur per week beschikbaar
• Sluitingsdatum: 30 september 2010 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

woensdag, september 15, 2010

FLOWer / BPM|One ontwikkelaar

Functie en referentie
FLOWer / BPM|One ontwikkelaar ref: 2010/391

Doel van de eenheid Business Service Unit
Het leveren van applicatie gerelateerde diensten aan client bedrijfsonderdelen.

Diensten omvatten het beheren van applicaties, het leveren van testvoorzieningen, het leveren van geteste applicatie(release)s en het leveren van ICT professionals voor informatieanalyse, IT architectuur, functioneel beheer, functioneel ontwerp en testen van applicaties. De eenheid is ook verantwoordelijk voor opdrachtgeving en aansturing van ICT leveranciers voor applicatieontwikkeling, -onderhoud en –beheer, binnen clientorganisatie brede kaders voor ICT leveranciersmanagement en bedrijfsonderdeel specifieke kaders voor beheer en ontwikkeling van hun applicatielandschap.
De eenheid werkt in opdracht van bedrijfsonderdelen met eigen verantwoordelijkheid voor inrichting, levering en prestaties van de eenheid als ook de ontwikkeling van haar medewerkers.

Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
De functie ressorteert onder de Manager Business Service Unit van Business Services.

Afdeling
De afdeling doet applicatiebeheer (dus software-ontwikkeling en –onderhoud) voor applicaties voor workflow-ondersteuning.

Deze aanvraag betreft een senior FLOWer / BPM|One ontwikkelaar voor ontwikkeling en onderhoud van enkele applicaties voor workflowondersteuning.
• Minimaal 5 jaar FLOWer/BPM|One ontwikkelervaring. In bezit van certificaat voor FLOWer / BPM|One ontwikkeling.
• Moet in staat zijn nieuwe FLOWer of BPM|One applicaties(releases) te realiseren vanaf requirements fase tot en met oplevering. De projectaanpak zal iteratief zijn. Veel samenwerking met andere ontwikkelaar(s), de klant, gebruikers en testers.
• Grondige kennis van Modus|one vereist.
Naast FLOWer / BPM|One ontwikkelervaring en grondige kennis van Modus|One zou ervaring in enkele van de volgende gebieden gewenst zijn:
• C/C++ modules
• Javascript
• SQL programmeren
• Oracle
• UNIX en UNIX scripting
• XML

Communicatief sterk, in staat om zelfstandig inhoudelijk met de klant af te stemmen. Goed in staat om samen te werken.

Werkomschrijving
Ontwikkeling en onderhoud van enkele applicaties voor workflowondersteuning op basis van FLOWer en BPM|One. Ondersteuning Modus|One implementatie.

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
- Gecertificeerd voor BPM|One Case Design
- Gecertificeerd voor FLOWer Developer Basic
- Minimaal 5 jaar werkervaring met FLOWer/ BPM|One ontwikkeling, opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
- Minimaal 2 maanden werkervaring met Modus One

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 1 oktober 2010 tot 1 januari 2011 .
• Optie voor verlenging: Tweemaal drie maanden.
• Uren per week: Minimaal 32 uur per week beschikbaar
• Sluitingsdatum: 17 september 2010 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

maandag, september 06, 2010

Senior Functioneel Beheerder

Functie en referentie
Senior Functioneel Beheerder ref: 2010/378

Contextbeschrijving
De huidige Functioneel Beheer (FB) afdeling beheert de systemen die de werkprocessen van de divisie ondersteunen. Ruim 1,5 jaar terug is de divisie gevormd in een fusie tussen twee bedrijven met een bijna identieke kerntaak. Binnen de FB afdeling is het effect van deze fusie nog goed merkbaar.
Het werkveld van de divisie is volop in beweging. Deze beweging vertaalt zich in verandering/vernieuwing binnen de diverse systeemclusters die door FB worden beheerd.
Uitdagingen voor de afdeling FB zijn ondermeer vragen om meer flexibiliteit (o.a. middels kennisdeling), omslag van inhoudelijke- naar vakmatige kennis, een meer teamgerichte beheeraanpak, een proactieve bijdrage in de vernieuwingen voor overdracht van project naar beheer en het up to date en relevant houden van functionele- en beheerdocumentatie.
De ideale kandidaat is een ervaren functioneel beheerder die in complexe en politieke organisaties staande blijft. Hij/zij is in staat kennis over te dragen en collega’s te begeleiden in het overdragen van kennis (documenteren). Hij/zij kan zijn/haar beïnvloedingsvaardigheden effectief in zetten.
Hij/zij vertoont voorbeeld gedrag in een team dat aan grote veranderingen onderhevig is en kan de collega’s begeleiden bij het komen tot gewenst gedrag. Hij/zij heeft oog voor de persoonlijke relaties en beïnvloedt de sfeer in positieve zin.
De kandidaat kan zich snel inwerken in een complex systeemlandschap en de rol van deze systemen bij het ondersteunen van de kritieke bedrijfsprocessen.

Doel van de eenheid Business Service Unit
Het leveren van applicatie gerelateerde diensten aan de bedrijfsonderdelen.
Diensten omvatten het beheren van applicaties, het leveren van testvoorzieningen, het leveren van geteste applicatie(release)s en het leveren van ICT professionals voor informatieanalyse, IT architectuur, functioneel beheer, functioneel ontwerp en testen van applicaties. De eenheid is ook verantwoordelijk voor opdrachtgeving en aansturing van ICT leveranciers voor applicatieontwikkeling, -onderhoud en –beheer, binnen de organisatie brede kaders voor ICT leveranciersmanagement en bedrijfsonderdeel specifieke kaders voor beheer en ontwikkeling van hun applicatielandschap.
De eenheid werkt in opdracht van bedrijfsonderdelen met eigen verantwoordelijkheid voor inrichting, levering en prestaties van de eenheid als ook de ontwikkeling van haar medewerkers.

Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
De functie ressorteert onder de Manager Business Service Unit van Business Services.

Doel van de functie
Beheren van informatievoorziening en het doorvoeren van wijzigingen ten behoeve van de
klant en van gebruikers.

Bijdrage van de functie
De functie draagt indirect bij een aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan
ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.

Hoofdtaken
- Is namens de (proces)eigenaar verantwoordelijk voor de instandhouding van de informatievoorziening.
- Is verantwoordelijk voor de analyse van de impact van voorgestelde wijzigingen op de informatievoorziening (systemen en bedrijfsprocessen organisatie breed, ketenoverschrijdend), signaleert knelpunten in opgeleverde informatieanalyses en stelt alternatieve oplossingen voor. Doet (structurele) verbetervoorstellen voor de informatievoorziening over de informatieketen heen.
- Inventariseert en onderzoekt consequenties van voorgestelde wijzigingen voor de componenten van de informatievoorziening in relatie tot de gehele
informatievoorzieningketen.
- Bepaalt de organisatorische en technische realiseerbaarheid van voorgestelde wijzigingen,
daarbij rekening houdend met het voortbrengingsproces van de keten waaruit de
informatievoorziening is opgebouwd (zowel de geautomatiseerde als niet geautomatiseerde
informatievoorziening; systemen, bedrijfsprocessen, procedures en documentatie over de informatieketen heen).
- Is verantwoordelijk voor het opstellen van de functionele eisen en biedt deze aan als input voor het functioneel ontwerp. Houdt daarbij rekening met de niet-functionele eisen. Toetst de functionele eisen aan het functioneel ontwerp. Is verantwoordelijk voor de eisen tbv testontwerp en gebruikersacceptatie.
- Is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van gebruikersacceptatietesten.
- Is mede verantwoordelijk voor het opstellen van (deel)releaseplannen en adviseert zowel klanten als leveranciers (applicatie beheer en technisch beheer) over prioriteiten binnen releases aan releaseplatforms/projecten en invoerings- en conversiestrategie van de wijzigingen.
- Informeert belanghebbenden over op handen zijnde wijzigingen en is verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak voor de uitvoering.
- Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wijzigingen zodanig dat er geen productieverstoringen optreden.
- Signaleert toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de informatievoorziening en adviseert daar proactief over (lange termijn visie, strategisch niveau).
- Vertaalt (zowel in- als externe) besluitvorming naar operationele informatievoorziening, regelgeving, regelingen, (geautomatiseerde) procedures.
- Is verantwoordelijk voor 2e lijns(helpdesk) ondersteuning en adviseert gebruikers
(gebruikersondersteuning).
- Is verantwoordelijk voor het beheer van de bedrijfsgegevens, de gegevensselecties, gebruikersdocumentatie, documentbeheer en installatiekits.
- Verzorgt voorbereiding en realisatie van beveiligingsmaatregelen.
- Coached en begeleidt junior en medior functioneel beheerders.

Opleiding/kennis
- HBO werk- en denkniveau.
- Gedegen ICT kennis, bijvoorbeeld HBO Informatica.
- Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn vakgebied, ook in de
breedte (functioneel ontwerp, testen).
- Kent en gebruikt de voor zijn vakgebied relevante processen, procedures en systemen.
- Gedegen kennis van service management processen.
- Kennis van het wijzigen van systemen.
- Kennis van en ervaring met beheersprocessen gebaseerd op BiSL. Daarnaast ook kennis
vereist van ASL en ITIL frameworks.
- Heeft volledige opleiding FW/FD gevolgd.

Ervaring
- Minstens drie jaar relevante werkervaring in het uitvoeren van functioneel beheer binnen
een grootschalige gebruikersorganisatie.
- Ruime ervaring met bedrijfsprocessen, organisatiekunde en ICT.
- Ervaring met het opstellen van gebruikers documentatie.

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:

- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.

- Minimaal 3 jaar werkervaring met Oracle SOA suite en/of Oracle Siebel
- Minimaal 3 jaar werkervaring met op internet gebaseerde systemen en/of CRM
- Minimaal 3 jaar werkervaring binnen een complexe en politieke organisatie

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 20 september 2010 tot 1 januari 2011 .
• Optie voor verlenging: Tweemaal drie maanden.
• Uren per week: Minimaal 32 uur per week beschikbaar
• Sluitingsdatum: 7 september 2010 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

dinsdag, augustus 31, 2010

Adviseur en Coach Organisatie- en Verandertrajecten

Functienaam & referentie
Adviseur en Coach Organisatie- en Verandertrajecten ref: 2010/370

Doel van de functie
Beschrijving afdeling Bezwaar & Beroep:
Binnen UWV Bezwaar & Beroep vindt een reorganisatie plaats genaamd De Vernieuwing.
Het district Utrecht en Almere wordt aangestuurd door een districtsmanager. Per 1 april 2010 zijn de nieuwe teamcoaches benoemd. Uiterlijk 1/10/10 starten de nieuwe teamcoaches. 1 oktober is tevens de ingangsdatum van nieuwe teams. Deze teams gaan resultaatverantwoordelijk samenwerken.

Plaats in de organisatie
De adviseur coach rapporteert aan de districtmanager

Uitgebreide contextbeschrijving:
Op de verschillende kantoren geven medewerkers blijk van relatieve onbekendheid met en eigen beelden bij De Vernieuwing en de gewenste nieuwe manier van werken. Om de Vernieuwing te laten werken in de praktijk is het noodzakelijk dat medewerkers samen met het management visie van de Vernieuwing begrijpen en uitdragen. Dit wordt mede gerealiseerd door medewerkers te betrekken bij de vertaling van de Vernieuwing naar de praktijk.

Functie-inhoud
Voorbereiding & begeleiding van de medewerkersgroepen waarin de details van De Vernieuwing in de praktijk worden uitgewerkt.
Begeleiding van het managementteam (Disctrictsmanager & Teamcoaches) om gezamenlijk de gewenste rol te kunnen vervullen in de voorbereiding en start van het vernieuwde B&B.
Begeleiding van de communicatiegroep welke de communicatie gedurende deze periode verzorgt
Monitoren en borgen van samenhang tussen diverse uitwerkingen en initiatieven.
Voorbereiding & begeleiding van de medewerkersbijeenkomsten waarin het concrete voorstellen voor implementatie van De Vernieuwing worden gepresenteerd.

Vereiste competenties en vaardigheden:
Communicatief vaardig, vernieuwings-en veranderingsgerichtheid, Resultaatgerichtheid, Organisatiesensitiviteit, Inlevingsvermogen, Plannen & Organiseren, Coachen.

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:

- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
- Bij voorkeur een afgeronde WO-opleiding op het gebied van overheidsmanagement/ bestuurskunde met een specialisatie verandermanagement.
- Aantoonbare kennis op het gebied gefaseerd/methodisch/systeemdenken bij verandertrajecten door middel van bijv. een specialistische opleiding op het gebied van verandermanagement/systeem-denken.
- Heeft minimaal 5 jaar ervaring als trainer/opleider/coach/adviseur bij veranderingstrajecten met grote groepen mensen.
- Heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Action Learning.
- Heeft minimaal aantoonbare ervaring met MBTI.


Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Utrecht / Almere
• Projectperiode: 15 september 2010 tot 1 januari 2011 .
• Optie voor verlenging: Tweemaal zes maanden.
• Uren per week: Minimaal 18 tot 32 uur per week
• Sluitingsdatum: 3 september 2010 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

dinsdag, augustus 24, 2010

Management Informatie Specialist Documentaire Informatie

Functienaam & referentie
Management Informatie Specialist Documentaire Informatie ref: 2010-354

Achtergrond
Sinds 2009 gebruikt een Divisie binnen het UWV klantsignalen actief als inspiratiebron voor (structurele) verbetering van UWV’s dienstverlening. Om de klanttevredenheid te kunnen verbeteren, wil UWV díe veranderingen doorvoeren die de klant als merkbare verbetering ervaart.
Hiervoor is binnen UWV (vanuit het project Steeds Beter Voor De Klant) een speciale, systematische werkwijze ontwikkeld. Deze geeft organisatiebreed inzicht in de vragen:
􀂃 Hoe beoordelen klanten ons? Wat doen we goed, en wat niet in de ogen van de klant?
􀂃 Hoe komt dat, welke interne oorzaken zijn daarvoor?
􀂃 Waar liggen kansen voor verbetering? Hoe kan UWV dit oordeel beïnvloeden (door haar interne performance te verbeteren).
􀂃 Welke concrete verbeteracties lopen er die impact hebben op de klanttevredenheid. Wat is daarvan het effect?
Iedere dag verzamelt UWV klantsignalen uit de hele organisatie: via onze cliëntenraden, werkgeverszaken, klachtenbureau en KCC. Deze gegevens koppelt UWV aan de cijfers over de interne performance.
De inzichten die dit oplevert vertaalt UWV in concrete adviezen om de klanttevredenheid te verhogen. Deze kunnen uiteen lopen van het toevoegen van communicatiemiddelen, tot de inzet van extra mensen en van het aanpassen van werkprocessen tot het versimpelen van formulieren. Samen met de andere divisies, districten en afdelingen binnen UWV kijken we welke acties er genomen moeten worden en bewaken we de voortgang.
Door te meten en analyseren, faciliteren we het management om de mensen en middelen dáár in te zetten, waar ze het meeste effect sorteren. Kortom, om díe verbeteringen door te voeren die het meeste verschil maken in de beleving van de klant.
Kortom, we brengen in kaart waar het voor de klant beter kan, zetten concrete verbeteracties in gang en monitoren het effect. Dit gebeurt door alle mogelijke klantsignalen en klantbehoeften structureel én in onderlinge samenhang te analyseren. Het is een uniek proces, waarvan geen blauwdruk bestaat.

Omschrijving opdracht
Op dit moment is er nog geen volledig beeld van alle berichtenstromen (v.b. brieven, formulieren, etc.) binnen UWV. De opdracht is het inventariseren van alle berichtenstromen binnen UWV, evenals beoordelen van berichtenstromen op inhoud. Relaties leggen tussen alle geïnventariseerde functieprofiel berichtenstromen en de ‘document classificatietabel’/systemen, dus ook conclusies kunnen trekken met betrekking gedragspatronen bv bericht x heeft altijd actie z tot gevolg.

Doel van de functie
Op dit moment is er nog geen volledig beeld van alle berichtenstromen (v.b. brieven, formulieren, etc.) binnen UWV.

De opdracht
Het Inventariseren van alle berichtenstromen binnen UWV, alsmede beoordelen van berichtenstromen op inhoud. Relaties leggen tussen alle geïnventariseerde berichtenstromen en de ‘document classificatietabel’/systemen.

Niveau van de functie: Senior.
Gezien complexe omgeving zal de ideale kandidaat zowel over inhoudelijke kennis/ervaring als zeer goede communicatieve eigenschappen dienen te beschikken.

Profiel:
• Kennis en ervaring met Documentaire informatievoorziening
• Kennis en ervaring met management informatievoorziening
• SUWI-keten ervaring is een pré
• Bedrijfseconomische of bedrijfskundige opleiding is een pré

Taken:
• Inventariseren en classificeren van de uitgaande berichtenstromen (outputmanagement)
• Relatie leggen tussen de uitgaande berichten en de documentclassificatietabel DIV
• Het vertalen van Outputmanagement en DCT tabel naar het contentmanagementsysteem.
• Het beschrijven van de documenten (doel en functie) binnen de bestaande klantprocessen en werkprocessen
• Het overdragen van kennis aan de customer intelligence analisten t.b.v. business understanding documentaire informatievoorziening
• Het proces ondersteunen om de data-kwaliteit in beeld te brengen en te verbeteren

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
- Afgeronde WO opleiding bedrijfseconomie of bedrijfskunde
- Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met DIV (Document Informatie Voorziening) bij een grote organisatie (>3500 werknemers).
- Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Management Informatie voorziening bij een grote organisatie (>3500 werknemers).
- Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen de SUWI keten op het gebied van DIV(Document Informatie Voorziening).

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 6 september 2010 tot 1 januari 2011 .
• Optie voor verlenging: Twee maal drie maanden.
• Uren per week: ten minste 32 uur per week
• Sluitingsdatum: 26 augustus 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220