Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

woensdag, september 05, 2012

Omgevingsjurist


Opdracht omschrijving
Het team Veiligheid draagt zorg voor de leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte. Ook worden toezicht en handhaving uitgeoefend op de deelgebieden die hieraan verbonden zijn. De terreinen waarop veiligheid actief is, zijn: bouwen, wonen, milieu, brandveiligheid, algemene plaatselijke verording (APV), openbare orde, rampenbestrijding en crisisbeheer. Een heel specifiek onderdeel van dit team is de brandweerorganisatie, die bestaat uit bijna 100 vrijwilligers.

dinsdag, september 04, 2012

Projectmedewerker proces- en contractvormen gebiedsontwikkeling

Opdracht omschrijving
De divisie Fysieke Omgeving van het ProgrammaBureau van de provincie Gelderland voert projectmatig taken uit met als doel fysieke veranderingen te realiseren die ze in opdracht krijgt. Ze werkt hierbij in multidisciplianaire teams bestaande uit projectleiders, (juridisch geschoolde) planologen, ecologen en milieukundigen, stedenbouwkundigen en landschapsdeskundigen, planeconomen, grondstrategen, vastgoeddeskundigen en specialisten op het gebied van proces & contractvormen.

maandag, september 03, 2012

Stedenbouwkundige

Voor een grote gemeente in Noord Brabant zijn wij op zoek naar een ervaren stedenbouwkundige die direct en zonder begeleiding aan de slag kan met een of meer te actualiseren bestemmingsplannen.