Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

donderdag, januari 27, 2011

Projectcontroller

Functieomschrijving en referentie
Projectcontroller met ervaring inrichten projectadministratie, opstellen jaarrekening en Stimulus

De opdracht
DINALOG en DIWCM voeren projecten uit ter verbetering van de maintenance en de logistieke sector. Hiervoor zijn in bepaalde gevallen subsidies verstrekt.

Werkzaamheden:
Opstellen van (halfjaarlijkse) financiële voortgangsrapportages. (DI-WCM & Dinalog)
De grondslag voor de tussentijdse uitbetaling en uiteindelijke vaststelling van de verleende bijdragen (inclusief cofinanciering) wordt gevormd door de subsidiabele en verifieerbare kosten. Dit vereist een transparante en controleerbare projectadministratie die zoveel mogelijk moet aansluiten bij de projectbegroting en de rapportages. Ondersteunen bij de opstelling van de halfjaarlijkse financiële tussenrapportages. Voordat de definitieve rapportages worden ingediend, zal een vooroverleg met de uitvoerende instanties (Stimulus, Agentschap NL, Interregsecretariaten) plaatsvinden. Bij discussies betreffende de rapportage met de uitvoerende instanties c.q. de accountants van deze instanties zal betrokken firma DI-WCM en DINALOG met raad en daad bij staan c.q. desgewenst vertegenwoordigen om tot een oplossing te komen.

 • Opstellen jaarrekeningen (DI-WCM & Dinalog).
Jaarlijks zal een jaarrekening moeten worden opgesteld voor de (financiële) verantwoording. Deze zal vooral vanuit de project- en financiele adminstratie worden afgeleid.
In overleg met de projectverantwoordelijke een financiële administratie inrichten waaruit eenvoudig de jaarrekening op te stellen is.
Afstemmen met de externe accountant voor de accountantsverklaring.

 • Aanbestedingen (DI-WCM)
Ondersteuning verlenen aan projecten van DI-WCM bij Europese aanbestedingen.
CV eisen

 • Aantoonbare kennis van het opzetten van een projectadministratie 
 • Kennis van de uitvoeringsorganisatie Stimulus, Agentschap NL en Interregsecretariaten 
 • Aantoonbaar zaken hebben gedaan met Stimulus, Agentschap NL en Interregsecretariaten Bekend zijn met staatsteunregelingen
 • Aantoonbare ervaring in het opstellen van jaarrekeningen; Aantoonbare ervaring in overleg met accountants
 • Aantoonbare kennis van aanbestedingsregels inclusief de Europese aanbestedingen en de aanbesteding Nationaal Openbaar 
Aanvullende informatie
 • Locatie: Breda
 • Projectperiode: Start ca 1 3-2011 t/m 2015
 • Optie voor verlenging: Neen
 • Project uren:
2011   2012    2013    2014    2015
345     325      196      130      120
 • Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.
 • Sluitingsdatum: tot 2 februari a.s. 17.00 uur..
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie (max. 7 pag.) en vermelding van uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
M: 0654622220

Geen opmerkingen: