Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

maandag, januari 24, 2011

Sr. Business Intelligence project manager

Functienaam
Sr. Business Intelligence project manager referentie G20110124

Opdracht
Vernieuwing van het datawarehouse, rapportage model en alle financiële rapportages.

Een gestructureerd proces voor financiële informatievoorziening opzetten;
Een gestructureerd proces voor de beantwoording van ad hoc vragen opzetten;
Een beperkt aantal standaard rapportages bouwen die managers zelfstandig op ieder gewenst moment kunnen raadplegen;
Een informatiekubus bouwen waarmee medewerkers F&BV/BC zelfstandig aanvullende rapportages kunnen draaien en analyses kunnen uitvoeren.

Inleiding
Per 1 januari 2009 is ”Gelderland in Beweging” een feit en is de organisatiestructuur veranderd van een dienstenmodel in een directiemodel. Dit heeft ook de centralisatie van alle stafafdelingen tot gevolg.

Een onderdeel van Gelderland in Beweging is een taakstelling voor de afdeling Financiën en Bedrijfsvoering (F&BV): door de centralisering moet een besparing van 1,375 miljoen euro gerealiseerd worden, waarbij een verbetering van de kwaliteit van de te leveren diensten/producten voorop staat. Het AMT van F&BV heeft besloten om de besparing ondermeer te realiseren door het verbeteren van de efficiency van de verschillende uitvoeringsprocessen en de financiële informatievoorziening.

De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van de provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale ict-beleid. De afdeling zorgt ervoor dat elke medewerker van de provincie zich m.b.v. ICT-middelen en informatiediensten en -producten onbelemmerd kan richten op de uitvoering van zijn of haar kerntaak.
Een van de services die geboden wordt, is een datawarehouse waar met verschillende rapportages de provinciale infomatievoorziening wordt verzorgd.
Ten gevolge van vernieuwde inzichten, de op handen zijnde aanpassingen aan de Oracle Finance omgeving en nieuwe eisen ten aanzien van financiële rapportages, is het noodzakelijk diepgaande wijzigingen aan de datawarehouse omgeving en de financiële rapportages door te gaan voeren. Als trekker van dit project zoekt de provincie Gelderland onder aansturing van de programma manager van de afdeling F&BV een:

Senior Projectmanager Business Intelligence

Functie inhoud:

 • Managen van bovenstaand project, zodanig dat een kwalitatief goede en door alle partijen gedragen oplossing binnen tijd en budget gerealiseerd wordt.
 • Opstellen van projectplan en planning
 • Rapporteren naar en afstemming met programma-manager aan stuurgroep
 • Aansturen projectteam
 • Draagt samen met de analisten zorg voor totstandkoming business rules en alle relevante overige informatie om te komen tot de juiste keuzes.
 • Faciliteren afstemming tussen de verschillende stakeholders, bussiness en technische architecten/analisten en gebruikers om best passende oplossing voor de provincie voor te stellen, en hierover te besluiten
Opdracht

 • Vernieuwing van het datawarehouse, rapportage model en alle financiële rapportages.
 • Een gestructureerd proces voor financiële informatievoorziening opzetten;
 • Een gestructureerd proces voor de beantwoording van ad hoc vragen opzetten;
 • Een beperkt aantal standaard rapportages bouwen die managers zelfstandig op ieder gewenst moment kunnen raadplegen;
 • Een informatiekubus bouwen waarmee medewerkers F&BV/BC zelfstandig aanvullende rapportages kunnen draaien en analyses kunnen uitvoeren.
De gewenste kandidaat 
De gewenste kandidaat beschikt over de opleiding en ervaring zoals beschreven bij ‘inhoudelijke CV eisen’, en :

 • Heeft meerdere jaren senior projectmanagement ervaring en ruime ervaring in een Bussiness Intelligence omgeving.
 • Heeft een sterke persoonlijkheid
 • Is communicatief zeer bedreven.
 • Is politiek en organisatie sensitief, en in staat om in 'politieke omgeving' een gedragen standpunt en oplossing te verkrijgen
 • Heeft klantgerichtheid en kwaliteitszorg hoog in het vaandel staan
 • Is resultaat en doelgericht, maar verliest daarbij de klantbelangen niet uit het oog
 • Is in staat sterk op scope te sturen, maar moet ook in staat zijn eventuele wijzigingen op project scope goed af te wegen en de consequenties duidelijk aan te geven.
 • Kan met het accent op de business kant aan de technische kant als volwaardig partner meepraten, en daarbij de brug kunnen vormen tussen de beide werelden om daarmee de juiste besluitvorming te faciliteren.
 • Heeft daartoe een vanuit CV herkenbare business en technische achtergrond, en aantoonbare kennis en ervaring met datawarehouse oplossingen, modellerings proces (dimensionaal, snow-flake, ster-schema’s), bestpractices en kan mogelijke pittfalls overzien en daarop anticiperen. 
 • Kennis en ervaring met financiële informatie vraagstukken binnen een overheidsorganisatie is een pre.
 • Spreekt en schrijft uitstekend nederlands, en heeft goede kennis van de engelse taal.
CV eisen
Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare projectmanagement ervaring.
 • Minimaal 2 BI projecten als eindverantwoordelijke aantoonbaar succesvol afgerond.
 • Minimaal 1 BI project als eindverantwoordelijke aantoonbaar succesvol afgerond met ofwel een compleet nieuwe implementatie ofwel een grondige revisie van een bestaande implementatie van een datawarehouse.
CV wensen
 • Een afgeronde HBO of universitaire opleiding. 
 • Een IPMA, PRINCE-II of aantoonbaar gelijkwaardige certificering.
 • Aantoonbare ervaring met financiële planning & control processen binnen een overheidsorganisatie.
 • Aantoonbare kennis van database, datawarehouse (dwh) modeleringstechnieken, soorten dwh oplossingen/implementaties en implementatie businessrules.
 • 15 jaar of meer projectmanagement ervaring.
 • In de afgelopen 5 jaar, 3 jaar of meer aantoonbare ervaring met BI projecten. 
 • Aantoonbare ervaring met het analyse proces en het vaststellen en implementeren Bussines rules.
 • Meer dan 1 jaar ervaring om, in overheidsorganisatie met een omvang groter dan 500 FTE, projecten succesvol af te ronden.

Aanvullende informatie

 • Locatie: Arnhem
 • Projectperiode: Start 14/02/2011 t/m 30/09/2011
 • Optie voor verlenging: 6 maal 1 maand
 • Uren per week: 24 uur per week.
 • Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.
 • Sluitingsdatum: tot 27 januari a.s. 09.00 uur.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV (max. 7 pag.) inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

BELANGRIJK:
INFORMATIE VOOR HET INDIENEN VAN DE CV EN REFERENTIES.

VOOR DEZE FUNCTIE IS HET VAN BELANG DAT ALLE VRAGEN DIE WORDEN GESTELD BIJ ”INHOUDELIJKE CV-WENSEN” EN BIJ ”OVERIGE WENSEN” , PUNTSGEWIJS WORDEN TOEGELICHT IN UW REACTIE. DIT GELDT TEVENS VOOR DE Z.G ”WERKERVARINGSVRAGEN” IN HET KADER VAN DE GEVRAAGDE REFERENTIE. BIJ VOORKEUR INDIENEN OP EEN APARTE BIJLAGE.


Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
M: 0654622220

Geen opmerkingen: