Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

woensdag, maart 25, 2015

Concerncontroller Gemeente


Voor de gemeente Oegstgeest zijn wij op zoek naar Concerncontroller

U vindt Oegstgeest midden in het groene hart van Nederland. Het oude dorp is sfeervol en in het bezit van prachtige monumenten, kastelen en parken. De geschiedenis heeft zijn sporen nagelaten. Maar dat is dan ook het enige wat ‘gedateerd’ is. Oegstgeest is namelijk helemaal van deze tijd. Goed voorzien in alle opzichten en ontzettend gezellig. Niet voor niets is Oegstgeest uitgeroepen tot beste woongemeente van Nederland. 

Achtergrond

In het ‘Kaderstellend ontwerp voor de nieuwe (kern)organisatie van de gemeente Oegstgeest’ wordt richting gegeven aan de organisatieontwikkeling voor de komende jaren en wordt voortgebouwd op de keuzes die zijn gemaakt over deelname aan Servicepunt71 en de ‘Toekomstvisie 2020 Oegstgeest in beweging’. Een ontwikkelpad voorziet in een groei naar een meer procesgerichte organisatie tot 2015. Dat ontwikkelpad is vastgelegd in het Programmaplan ‘Oegstgeest gaat verder’. Het moet leiden tot een betere beheersing van het primaire proces, het leveren van goede producten en diensten en permanente aandacht voor de continue verbetering daarvan. Oegstgeest wil uiteindelijk groeien naar een netwerkorganisatie. De komende twee jaren zullen alle processen LEAN worden ingericht en wordt een strakke besturing gevoerd om te kunnen contracteren op prestaties. Bij het structureren van een meer procesgeoriënteerde organisatie is gekozen voor een heldere scheiding tussen de verschillende taak- en resultaatgebieden voor verschillende klantgroepen. Daarmee is sterkere resultaatsturing mogelijk. Processen vallen als geheel zoveel mogelijk binnen een organisatorische eenheid en onder de verantwoordelijkheid van een proceseigenaar. Besturende en ondersteunende processen vormen de paraplu voor de primaire processen. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Gestreefd wordt naar echt integraal management en een span of control, die past bij de complexiteit en omvang van het takenpakket. 

Wat houdt de functie in?


 • Concerncontrolling in brede zin 
 • Doorontwikkeling van planning en control
 • Ondersteuning van het verbeterproces financiële sturing
 • Adviseur van het bestuur, gemeentesecretaris en directie
 • Toetsing van bestuursvoorstellen
 • Leveren van bijdrage aan organisatieontwikkeling

 Wat zijn de functie-eisen?


 • Je beschikt over een HBO+/WO-niveau, bij voorkeur op bestuurskundig of financieel-economisch gebied
 • Je hebt brede kennis en ervaring op het gebied van bestuurlijke, functionele en organisatorische verhoudingen binnen de gemeentelijke overheid.
 • Je hebt minimaal 5 jaar succesvolle en relevante werkervaring in een adviseursrol in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt uitstekende sociale vaardigheden voor het beïnvloeden van meningen, het creëren van draagvlak voor (beleids-)veranderingen en voor het functioneel leiding geven aan multidisciplinaire projecten.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden voor het ontwikkelen, formuleren en presenteren van onder andere beleidsscenario’s, beleidsadviezen en besturingsadviezen.
 • Je staat open voor ideeën van anderen en opereert zonder uw eigen visie centraal te stellen.

Gunningscriteria

 • Je hebt uitstekende sociale vaardigheden voor het beïnvloeden van meningen, het creëren van draagvlak voor (beleids-)veranderingen en voor het functioneel leiding geven aan multidisciplinaire projecten 20%
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden voor het ontwikkelen, formuleren en presenteren van onder andere beleidsscenario’s, beleidsadviezen en besturingsadviezen 30%
 • Je hebt brede kennis en ervaring op het gebied van bestuurlijke, functionele en organisatorische verhoudingen binnen de gemeentelijke overheid 40%
 • Je adviseert onafhankelijk en objectief, staat open voor ideeën van anderen en opereert zonder je eigen visie centraal te stellen 10%Wat biedt de Gemeentelijke organisatie?  • Een uitdagende en afwisselende functie in een team van enthousiaste en slagvaardige collega's.
 • Een klantgerichte en op resultaatgerichte, informele werksfeer.
 • Een professionele werkomgeving waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. 

Uiterste reactiedatum: 29-03-2015,d.m.v. motivatie en CV 
Gesprekken in week: 14

Aantal uren: 36 uur per week 
Duur: van 01-04-2015 tot 10-08-2015

Graag je reactie uiterlijk 29-03-2015 naar pvanoers@ofm-groep.nl

Geen opmerkingen: