Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

vrijdag, december 12, 2014

Adviseur financieel beheer

Voor het Onderhoudsteam Droog bij RWS zijn wij op zoek naar een Adviseur financieel beheer voor een periode van een jaar

Het Onderhoudsteam Droog is een team van medewerkers van PPO en de regio Midden Nederland dat zorg draagt voor:
 • de voorbereiding en uitvoering van het vast- en klein variabel onderhoud op basis van scopes van het district Utrecht en IJsselmeergebied;
 • · de voorbereiding en uitvoering van kleinschalige aanlegwerken op basis van scopes van de assetmanager of landelijke realisatieprogramma’s; 
 • het voorbereiden en uitvoeren van spoedreparaties; het adviseren van de beheerder op aspecten met betrekking tot onderhoud en assetmanagement. 
Het Onderhoudsteam Droog doet dat middels…

1. Uniformeren en verbinden
 • bovenregionale samenwerking: 
  • Vanaf 2009 intensieve samenwerking met andere diensten 
  • Vanaf 2012 met vijf diensten werkzaam binnen VOC 
  • Werkzaam in twee droge districten 
 • met de juiste mensen op de juiste plaats in een team dat veel ervaring heeft met werkzaamheden in de hoogste hindercategorie
 • het leveren van een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van landelijke kaders rondom onderhoudscontracten 
2. Verbeteren

· … met een slimme aanpak in contractbeheersing
 • Meerdere contracten binnen één team (efficiënt)
 • Elk contract bevat innovatieve elementen
 • Mogelijk om extra werkzaamheden (activiteiten) toe te voegen 
  • op een duurzame en veilige manier 
  • en met strategisch oog voor de omgeving (SOM) 
  • elke dag Beter en vanuit de gedachte van één RWS 
Droge dynamiek

Het Onderhoudsteam Droog speelt optimaal in op de dynamiek van droog onderhoud doordat het werkt in de volgende context:

· In staat zijn om snel en adequaat plotseling ontstane schades op te lossen

· Beheerst werken te midden van grote verkeershinder

· Voortdurend afwegingen makend tussen productkwaliteit, verkeershinder en veiligheid

· Ruime mate van bekendheid van het areaal hebben en de vele specifieke situaties daarin 24 uur per dag, 7 dagen per week attent zijn.

Functiefamilie uit functiegebouw Rijk

Adviseur financieel beheer

Beschrijving functie

Binnen het Onderhoudsteam Droog Midden Nederland (OTD-MN) is één van de belangrijkste ondersteunende processen het proces van Financieel Management.

Van de adviseur financiën worden een drietal zaken verwacht:

-Inrichten en bijhouden van de opdrachten-administratie (scope-management)

Hiertoe verzamelt de medewerker informatie vanuit de interne opdrachtgever en de eigen projecten en zorg voor een goede inrichting van de opdrachtenadministratie en actualiseert deze periodiek in overleg met de projectleiders. Dit alles t.b.v. het vaststellen van goede prognoses.

-Inrichten en bijhouden van de financiële administratie in SAP

Hiertoe verzamelt de medewerker informatie vanuit de bedrijfsvoeringskolom en de onderhoudsprojecten en zorgt voor een goede financiële structuur en een adequate administratie van de toekomstige en lopende verplichtingen van de projecten. De financiële administratie is gekoppeld aan de opdrachtenadministratie. OTD heeft een DBFM project met een complexe indexerings- en budgetberekening.

-Verzorgen van voortgangsinformatie

Periodiek verzorgt de adviseur rapportages en adviseert de manager projectbeheersing over de voortgang in tijd en geld van de lopende onderhoudsprojecten. Hiervoor verzamelt hij/zij informatie bij de projectleiders en de administratieve systemen. Voor de projectleiders is de adviseur de vraagbaak voor betalingen en budgetten etc.

 • Standplaats: Utrecht 
 • Werk-en denkniveau HBO
 • Gewenst aantal jaren werkervaring 3 jaar
 • Schaalniveau Schaal 10 

Functie-eisen

Kennis van en ervaring met SAP (dit is een pré)
Afgeronde HBO opleiding;
Kennis van en ervaring met financieel beheer;
Kennis van bedrijfsmatige processen;
Kennis van de organisatie en werkwijze van RWS; 

Competenties

• Klantgericht; Hij/zij is in staat om te luisteren naar de wensen van MPB/PM en overige projectteamleden
• Verantwoordelijkheidsgevoel; Hij/zij is zich er van bewust dat zowel eigen taken en plichten, als die van anderen in de projectorganisatie, naar behoren moeten worden uitgevoerd.
• Kan goed zelfstandig werken; Hij/zij voert de taak uit, zonder ondersteuning of toezicht van anderen.
• Analytisch vermogen; Hij/zij kan een gegevens analyseren en legt verbanden. Achterhaalt de kern van een probleem en vraagt zonodig door.
• Communicatief; Hij/zij is goed in staat om informatie over de voortgang in begrijpelijke taal, mondeling en ook schriftelijk, aan anderen over te brengen en vast te leggen. 

Samenwerken; Hij/zij moet goed kunnen samenwerken met de andere (PB) disciplines 

Selectiecriteria

Omschrijving Knock-out Belang (1 = minst, 10 = meest)
 • Kennis van en ervaring met SAP (dit is een pré) 9
 • Afgeronde HBO opleiding; 7
 • Kennis van en ervaring met financieel beheer; 10
 • Kennis van bedrijfsmatige processen; 8
 • Kennis van de organisatie en werkwijze van RWS; 1

Algemeen

 • Startdatum 22-12-2014
 • Einddatum 31-12-2015
 • Optie tot verlenging ja
 • Aantal uur per week 32
 • Aantal posities 1
 • Reageer uiterlijk voor 16-12-2014 23:59 naar pvanoers@ofm-groep.nl

Geen opmerkingen: