Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

vrijdag, januari 21, 2011

Communicatie Adviseur

Functienaam 
Communicatie Adviseur

Functieprofiel:
De Regiopolitie Amsterdam-Amstelland is op zoek naar een Communicatie Adviseur. De Communicatie Adviseur is verantwoordelijk voor het spectrum aan
tactische en operationele (communicatie-) werkzaamheden, die bewerkstelligen dat het niveau van (informatie-) beveiligings bewustwording binnen het korps verhoogd wordt, met als doel dat de korpsmedewerkers
aantoonbaar bewuster en veiliger handelen. Een belangrijk instrument voor de instandhouding en verhoging van de (informatie-) beveiligingsbewustwording, is de korps bewustwordingscampagne "Weet Wat Je Weet".

De taken zijn als volgt beschreven:
 • Opstellen van een tactisch meerjarenadvies ten aanzien van doel en richting.
 • Opstellen van een uitgewerkt advies t.a.v. doel & vormgeving voor het aankomend jaar.
 • Coördineren van de communicatie-flights tijdens het jaar, waaronder (laten) realiseren van uitingen en middelen.
 • Laten onderzoeken/auditen of de doelen bereikt zijn.
 • Zichtbaar eigenaar/kampioen zijn van de (informatie-) beveiligings bewustwording communicatie in het algemeen, en de "Weet Wat Je Weet" campagne in het bijzonder.
 • In staat zijn om de "Weet Wat Je Weet" campagne naar een nieuw niveau te tillen.
Doel
De Communicatie Adviseur zorgt door gepaste vormen van communicatie dat de (informatie-) beveiligings bewustwording in het korps verhoogd wordt, met als doel dat de korpsmedewerkers aantoonbaar bewuster & veiliger handelen.

Resultaatverantwoordelijk? 
Ja, de Communicatie Adviseur stelt te bereiken (informatie-) beveiligings bewustwording doelen, plant & realiseert communicatievormen waarmee de gestelde doelen bereikt worden, en laat controleren of de gestelde doelen bereikt zijn. 


Vakmatige activiteiten
Communicatie advies, uitvoering communicatie werkzaamheden. (± 60% van tijd)
Afstemming met alle lagen & bloedgroepen van de organisatie. (± 20% van tijd)
Contacten (zowel in- als extern) Afstemming met het communicatiebureau van het korps, afstemming met extern communicatie bureau. (± 20% van tijd)
CV eisen
Opleiding HBO Communicatie óf Communicatie Adviseur B.
Ervaring - 5 jaar als Communicatie Adviseur
Competenties
- Affiniteit met informatiebeveiliging en integrale beveiliging
- Organisatiebewustzijn
- Adviesvaardigheden
- Creatief
- Trekkersrol
Inzet in de lijn of in een project? Lijn

Aanvullende informatie
 • Locatie: Amsterdam
 • Projectperiode: Start 1 maart 2011 t/m 1 maart 2012
 • Optie voor verlenging: mogelijk.
 • Uren per week: 32 tot 40 uur per week.
 • Uurtarief: Max 62,50 inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.
Sluitingsdatum: tot 28 januari a.s. 09.00 uur.Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV (max. 5 pag.) inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
M: 0654622220

Geen opmerkingen: