Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

vrijdag, april 22, 2011

Projectleider GWW-werken

Functienaam en referentie
Projectleider GWW-werken 2011-058

Functieprofiel
Voor de afdeling Voorbereiding van de opdrachtgever zijn we op zoek naar een ervaren projectleider. 

Werkzaamheden / taken:

 • Opstellen project- of procesopzet, plan van aanpak en meerjarenraming.
 • Verkrijgen van voldoende ruimte, benodigde (voorbereidings- en uitvoerings)krediet en capaciteit.
 • Opstellen en verdedigen van bestuursvoorstellen.
 • Opvragen offertes, beoordelen ervan, verzorgen aanbestedings /opdrachtprocedures en verstrekken van opdrachten.
 • Overleggen met betrokken partijen, instanties en derden.
 • Aanvullend (terrein)onderzoek laten verrichten, controleren en toetsen van de resultaten.
 • Zorgdragen voor benodigde vergunningen en/of documenten om tot uitvoering van een werk over te gaan.
 • Coördineren werkzaamheden (van derden) en bewaken voortgang op 
 • basis van geld, risico’s, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd.
 • Coördineren voorlichting tijdens de voorbereiding en realisatie en afhandelen klachten en vragen.
 • Opstellen begrotingen en (voortgangs)rapportages.
 • Zorgdragen eindoplevering project aan de opdrachtgever en de overdracht naar beheer.
 • Verzorgen administratieve en financiële rapportage en afronding.

Doel
Voorbereiden en realiseren van civiele bouwprojecten binnen de vooraf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van geld, risico, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd.

Resultaatverantwoordelijkheid? Voor het realiseren van de gedefinieerde projectdoelen waarvoor de benodigde middelen en capaciteit aan de projectleider zijn gemandateerd.

Organisatorische / leidinggevende activiteiten
Aansturen interne projectteam, deelprojectleiders, externe directie UAV.

Contacten (zowel in- als extern) Intern: met opdrachtgever, bestuur, management en medewerkers projectteam.

Extern: aannemer, nutsbedrijven, bevoegd gezag, omwonenden, externe adviseurs.

Opleidingeisen

 • HBO opleiding technische richting, richting weg- en waterbouwkunde.
Opleidingwensen
 • Cursus projectmatig werken.
 • Basisopleiding riolering (Stichting Wateropleiding of gelijkwaardig).
 • Inhoudelijke en aantoonbare kennis van wet- en regelgeving, normen en richtlijnen op het gebied van GWW-werken.

Ervaringeisen
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectleider of –manager in de laatste 8 jaar op het gebied van rioolwaterzuiveringinstallaties (RWZI’s) en riooltransportstelsels.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als projectleider of – manager in de laatste 5 jaar op het gebied van slibdrooginstallaties (SDI’s ), zowel in de ontwerp- als de planfase.

N.B.: Bovenstaande ervaringseisen worden getoetst door het opvragen
van een tevredenheidverklaring.

Competenties
Omgevingsbewust, analytisch vermogen, oordeelsvorming, contactuele
effectiviteit. Daadkrachtig, resultaatgericht en gedreven.

Inzet in de lijn of in een project Project.
Overige informatie
 • Standplaats Hoorn (per 30 mei 2011 Heerhugowaard).
 • Startdatum 1 juni 2011, of een datum eerder, of die hier kort op volgt.
 • Verwachte einddatum Contract wordt voorzien op 18 maanden of korter indien het werk eerder eindigt.
 • Evaluatie 6 weken na de start van de opdracht wordt op basis van een evaluatie besloten over voortzetting van de inzet van de kandidaat.
 • Optie op verlenging Ja.
 • Aantal uren per week Gemiddeld 20 uur, verdeeld over 4 dagen per week.
 • Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.  
 • Sluitingsdatum: 8 mei a.s. 09.00 uur.
  Onafhankelijkheid De kandidaat moet zowel direct als indirect een onafhankelijke positie hebben ten opzichte van opdrachtnemers van het HWBP/HHNK m.b.t. planstudies en/of uitvoering. Dit volledig ter beoordeling van de opdrachtgever. Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV (max. 5 pag.) inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken. Contactgegevens: Peter van Oers Email: ofm@wxs.nl M: 0654622220

Geen opmerkingen: