Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

woensdag, april 20, 2011

Functioneel applicatiebeheerder Planon

Functienaam en referentie
Functioneel applicatiebeheerder Planon GR 2011-056

De opdrachtInhoud van de functie
• functioneel beheer en bewaking van de integriteit van de applicatie Planon;
• het functioneren als aanspreekpunt van de gebruikersorganisatie ten aanzien van het gebruik van Planon, het inventariseren van wensen, het onderzoeken

van problemen en klachten m.b.t. het functioneren van de applicatie en het systeem;
• het aangeven van mogelijke oplossingsrichtingen/aanpassingen op basis van het facilitaire beleid en de daarbij behorende processen, rekening houdend met inhoudelijke, financiële en organisatorische consequenties;
• inventariseert wensen van de gebruikers, vertaalt dit naar mogelijkheden, onderzoekt problemen m.b.t. het functioneren Planon en draagt oplossingen aan;
• het begeleiden van de invoering van nieuwe en aangepaste modules;
• het verzorgen van een actuele applicatiedocumentatie;
• het vertalen van de facilitaire processen binnen de applicatie;
• het testen van de ontworpen / te ontwerpen processen binnen de applicatie;
• het ontwikkelen en produceren van rapportages en managementinformatie;
• het toezien op door externen uit te voeren aanpassingen in de applicaties

De kandidaat
Doelgericht handelen, klantgerichtheid, coöperatief gedrag, oordeelsvorming, plannen en organiseren, snel schakelen, aanpassingsvermogen, zorg voor kwaliteit.

De ideale kandidaat is een teamplayer.

CV eisen
Kennis van en ervaring met het functioneel beheer van de applicatie Planon

CV wensen / selectie criteria:

 • MBO + / HBO niveau 10 %
 • Beheerderscursus Planon 10 %
 • Kennis op gebied van werkprocessen en informatievoorziening 15 %
 • Kennis van SQL is een pré 5 %
 • Kennis van en ervaring met Facilitaire Processen 10 %
 • Minimaal 1 jaar ervaring met de applicatie Planon 25 %
 • Vaardigheid in het beoordelen van gebruikerswensen en het opstellen van functioneel ontwerpen (mbt facilitaire processen) 20 %
 • Ervaring bij overheidsinstanties 5 %

Overige informatie

 • Standplaats: Groningen
 • Startdatum: 16/05/2011
 • Einddatum: 16/05/2012
 • Uren per week: 32
 • Optie verlenging: 2 keer 6 maanden
 • Uiterste datum inschrijven: 3 mei 9.00 uur
 • Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW. 
 • ZZP'er: Zonder geldige VAR heeft het geen zin om te reageren.
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV (max 7 pag.) inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Geen opmerkingen: