Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

dinsdag, november 11, 2014

Salarisadministrateur voor een periode van 8 maanden met uitzicht op vastdienstverband


Voor onze opdrachtgever zijn wij wegens uitbreiding van het aantal formatieplaatsen op zoek naar een salarisadministrateur met uitzicht op vastdienstverband.

PLAATS IN DE ORGANISATIE

De functionaris rapporteert aan de afdelingsverantwoordelijke en geeft zelf direct leiding aan één of meerdere medewerkers binnen de afdeling salarisadministratie.


DOEL VAN DE FUNCTIE

Functionaris is verantwoordelijk voor de administratieve gegevensverwerking ten behoeve van een tijdige en juiste uitbetaling van salarissen en kostenvergoedingen, en het signaleren van bijzonderheden.


FUNCTIE-INHOUD

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: 
 • Het, binnen de taakstelling geheel zelfstandig, in teamverband met collega(‘s) verzorgen van de complete salarisadministratie.
 • Het aansturen van de medewerkers met betrekking tot de uitvoering van de processen op de afdeling.
 • Het bewerken van de mutatiegegevens ten behoeve van de invoer per individuele werknemer in het salarissysteem alsmede het daarin verwerken van geautoriseerde individuele transacties per werknemer.
 • Het toezien op correcte naleving van de (financiële) bedrijfsprocedures bij het tot stand komen van de mutatiegegevens via tijdlijstenregistratie. 
 • Het instrueren van de betreffende collega’s over wijzigingen. 
 • Het uitvoeren van periodieke (steekproef)controle op de tijdregistratie/verwerking alsmede in overleg met HR op de toepassing van het vastgesteld beleid.
 • Het in eigen beheer vervaardigen van de salarisspecificatie, gebaseerd op de eerder verwerkte gegevens.
 • Het, volgens standaardaanpak, verifiëren van de output door middel van diverse kruiscontroles. 
 • Het vervaardigen van standenregisters voor HR zodat controle hierop plaats kan vinden tegen structurele aanpassingen van gegevens en controleren met behulp van.
 • Het verzorgen van salarisspecificaties, journaalverslagen en controleregisters.
 • Het zorgen voor en voorbereiden van salarisbetalingen / uitkeringen/inhoudingen en het verstrekken van de opdracht tot de bijbehorende bank/giro-transacties.
 • Het uitvoeren van een globale controle op netto uitbetalingen per individuele werknemer.
 • Het gezamenlijk met HR onderhouden van de relevante personele gegevens in het bedrijfsinformatiesysteem.
 • Het geven van toelichting, uitleg en informatie aan individuele personeelsleden over berekening van het salaris en/of vergoedingen en het behandelen van klachten daarover.
 • Het zorg dragen voor de externe gegevensuitwisseling, zoals aan/afmelding bij de bedrijfsvereniging, (sociale) fondsen en verzekeringen.
 • Het opstellen en verstrekken van werkgeversverklaringen.
 • Het beheren van het salarisarchief.
 • Het uitvoeren van de werkzaamheden overeenkomstig de kwaliteits-, arbo- en veiligheidsnormen zoals weergegeven in het QHSE-systeem.

Kennis en ervaring


 • Kennis en ervaring met het programma Mercash
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in soortgelijke functie
 • Afgeronde opleiding PDL en bij voorkeur nog een zwaardere aanvullende opleiding.
 • Aantoonbare ervaring met projectmatig werken

CV eisen


 • CV in Word of PDF-format, volledig in het Nederlands.
 • Minimaal 2 referenties (naam referent, organisatie, telefoonnummer). 
 • CV (met motivatie en referenties) mag niet langer dan 7 pagina's zijn. 
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
 • De mate van ervaring moet duidelijk in het CV worden toegelicht. 
 • Ook genoten opleidingen en cursussen dienen gespecificeerd te worden in jaartallen met de vermelding of de diploma/certificaat wel/niet behaald is. 
 • Indien u niet voldoet aan deze eisen wordt uw aanbieding niet in behandeling genomen.

Projectinformatie


 • Startdatum 24-11-2014
 • Einddatum 31-7-2015
 • Optie tot verlenging Ja
 • Aantal uur per week 40
 • Aantal posities 2
 • Uitzicht op vastdienstverband
 • Locatie: Den Haag


REAGEER DIRECT! Ben jij per beschikbaar per 24 -11 en 40 uur per week inzetbaar en match jij 100% op deze aanvraag? Email dan direct jouw CV met onderbouwde motivatie aan pvanoers@ofm-groep.nl.

Contactgegevens

Peter van Oers
T 078-6440040
M 06-54622220
E pvanoers@ofm-groep.nl

Geen opmerkingen: