Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

maandag, november 03, 2014

Manager bedrijfsvoering voor een gemeente in Zuid Holland

De functie

Belangrijk aandachtsveld voor de bedrijfsvoeringsmanager is het ontwikkelen, verbeteren en onderhouden van de sturing en control op de primaire processen van beide clusters en “De Toegang”. Het gaat hierbij om de bestaande processen en ook om het effectief inbedden van nieuwe taken en werkwijzen die als gevolg van de decentralisaties onder de verantwoordelijkheid van het cluster Samenleving komen.

De bedrijfsvoeringsmanager heeft een stevig financieel profiel en is het ‘eerste’ financieel aanspreekpunt/rechterhand voor de gemeentedirecteur. De bedrijfsvoeringsmanager zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering van het cluster op orde is en adviseert de gemeentedirecteur over financiële zaken en brede bedrijfsvoeringsvraagstukken als ICT, informatie en P/F vraagstukken. De bedrijfsvoeringsmanager neemt deel aan het MT van het cluster.


De bedrijfsvoeringsmanager, controller en bedrijfseconomisch adviseurs (BEA’s) vormen de driehoek die zorgt dat e.e.a. financieel operationeel goed verloopt en werken hiertoe zoveel mogelijk, vanuit onderscheiden rollen, in teamverband samen. De budgethouder is en blijft verantwoordelijk voor het budget. De bedrijfsvoeringsmanager neemt zelf één of meer financieel complexe dossiers voor zijn/haar rekening. De bedrijfsvoeringsmanager geeft functioneel leiding aan de BEA’s en de financieel adviseurs van het cluster en heeft voor een nader te bepalen tijdelijke fase een functionele aansturende rol richting de nog in te stellen financiële ondersteuning van “De Toegang”. Tevens heeft hij/zij een adviserende rol naar de manager Toegang.


De taken en verantwoordelijkheden bestaan o.a. uit:
 • Het adviseren en ondersteunen van het clustermanagement en het analyseren van complexe bedrijfseconomische onderwerpen zoals kostprijsontwikkeling, interne budgettering, productie en monitoring en dit vertalen naar mogelijke scenario’s; 
 • Het regisseren en begeleiden van de totstandkoming van P&C producten. Het gevraagd en ongevraagd toetsen en adviseren van het lijnmanagement op de inhoud van het primaire proces en de inhoud de (inrichting van) van de P&C cyclus; 
 • Het enerzijds optreden als sparringspartner van de gemeentedirecteur en anderzijds optreden als onafhankelijke en kritisch adviseur ('luis in de pels'); 
 • Het inspelen op interne en externe ontwikkelingen binnen de beleidskaders van het cluster en de zorg voor een goede vertaling naar de bedrijfsvoering van het cluster; 
 • De bedrijfsvoeringsmanager is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringvraagstukken van het cluster, zoals het coördineren van de P&C cyclus binnen het cluster, het zorgen voor goede managementinformatie, P-overzichten, uitputting bureaukosten, opleidingskosten, etc; 
 • Zorgt dat de bedrijfsvoering in het cluster op orde is en dat besluiten aan het MT worden voorgelegd; 
 • Heeft in het MT een adviesrol m.b.t. de financiële en bedrijfsvoeringsaspecten; 
 • Heeft in het MT een toetsende rol m.b.t. ingebrachte stukken; 
De bedrijfsvoeringsmanager is voor de controller een belangrijk aanspreekpunt als het gaat om de cyclus en de monitoring van de bezuinigingen.

De bedrijfsvoeringsmanager wordt ondersteund door de BEA (en financieel bedrijfsvoeringsmedewerker) en werkt onder leiding van de gemeentedirecteur. Financiën is feitelijk zodanig georganiseerd dat de bedrijfsvoeringsmanager ondersteund wordt om in positie te zijn en te blijven. De BEA’s zijn een belangrijk aanspreekpunt voor de bedrijfsvoeringsmanager.

De functie is nog aan verandering onderhevig. Onder andere de relatie met de centrale bedrijfsvoeringsfuncties is in ontwikkeling en moet nog nader worden uitgewerkt.

Eisen (weging)
 • Afgeronde bedrijfskundige opleiding op minimaal HBO/WO niveau (25%)
 • Minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar in een vergelijkbare functie (30%) 
 • Minimaal 2 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar met het werken bij een gemeente (20%) 
 • Minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar in het ontwikkelen, verbeteren en onderhouden van de sturing en control op de primaire processen op het gebied van één van de decentralisaties (25%) 
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan de genoemde criteria voldoet.

De kandidaten die in deze vergelijking als beste door de opdrachtgever zijn beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn 
 • Resultaatgerichtheid 
 • Visie 
 • Overtuigingskracht
 • Overzien van bedrijfsprocessen 
 • Initiatief

Overige informatie
 • Standplaats Gemeente Zuid Holland
 • Startdatum eind november
 • Duur 18 maanden
 • Uurtarief inclusief reis en verblijfskosten
 • Uren per week 36, 
 • Optie tot verlenging ja
 • CV-eisen max 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, 
 • minimaal 2 referenties.

  Interesse, reageer voor dinsdag 11 november 2014 17.00 uur
REAGEER DIRECT! Email dan direct jouw CV met onderbouwde motivatie aan pvanoers@ofm-groep.nl.

Contactgegevens
Peter van Oers
T 078-6440040
M 06-54622220
E pvanoers@ofm-groep.nl

Geen opmerkingen: