Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

zaterdag, juni 12, 2010

Senior Technisch GIS specialist a.i.

Voor de provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een Senior Technisch GIS specialist:

Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
Team applicatie services binnen de afdeling I&A .

Inhoud
De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van de provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale ict-beleid. De afdeling zorgt ervoor dat elke medewerker van de provincie zich m.b.v. ict-middelen en informatiediensten en -producten onbelemmerd kan richten op de uitvoering van zijn of haar kerntaak. Zij levert onder meer diensten en producten aan de gehele provinciale organisatie wat betreft het gebruik van ruimtelijke informatie.
Het team Applicatie Services (AS) is één van de teams binnen de afdeling I&A en levert diensten op het gebied van beheer, onderhoud en ontwikkeling van applicaties en databasebeheer. AS is georganiseerd in een aantal clusters met specifieke verantwoordelijkheden. Binnen het cluster GEO worden GIS-applicaties beheerd en onderhouden, alsmede andere applicaties met geografische informatie. Het cluster werkt nauw samen met andere collega’s die werkzaam zijn in het GEO-werkveld. Wij zoeken voor een periode van 1,5 jaar voor dit cluster een Senior Technisch GIS specialist


Bijdrage van de functie
Binnen de afdeling zijn wij bezig met de professionalisering van de ArcGIS-infrastructuur; hiertoe zijn wij vorig jaar gestart met een project voor de inrichting van een OTAP-straat voor de ArcGIS-server omgeving. Dit project is gestopt omdat wij geconstateerd hebben dat we kennis ontberen op het gebied van ArcSDE en ArcGIS-server. Die kennis is dus noodzakelijk om de beoogde professionaliseringsgraad te behalen. Van de gevraagde senior technisch GIS-specialist wordt verwacht dat hij/zij met inbreng van deze kennis en in samenwerking met de andere GIS-medewerkers zorg draagt voor inrichting en documentering van de ArcGIS-server omgeving. Belangrijk daarbij is dat de kennis binnen de termijn van anderhalf jaar wordt overgedragen aan de twee collega’s van het GEO-cluster binnen team AS, zodat zij na deze periode zelfstandig in staat zijn het technisch applicatiebeheer uit te voeren.
Optioneel is het volgende: het technisch applicatiebeheer van ArcGIS Desktop moet binnen de afdeling I&A worden overgedragen van team GIC (Geo-informatie en Cartografie) naar team AS. Indien mogelijk (afhankelijk van kennis en ervaring) wordt van de GIS-specialist gevraagd de overdracht van het technische ArcGIS Desktopbeheer te faciliteren. Dit betekent het overnemen van het beheer, het op orde brengen van de technische inrichting en documentatie en eveneens het overdragen van kennis aan de twee collega’s van het cluster.
Voor deze opdracht schatten wij in dat voor ArcSDE en ArcGIS-server beheer 24-28 uur per week nodig zal zijn en voor de optie (beheer ArcGIS Desktop) 12-16 uur per week. Aan het begin van de opdracht zal de nadruk volledig liggen op ArcSDE en ArcGIS-server.

Functie inhoud:
• Inrichten, configureren, beheren en onderhouden van ArcSDE (incl schema-onderhoud, database-tuning en inrichten van automatische processen);
• Inrichten, configureren, beheren en onderhouden van ArcGIS-server applicaties;
• Eventueel: inrichting, configureren, beheren en onderhouden van ArcGIS Desktop;
• Oplossen van storingen, incidenten, problemen voor deze applicaties;
• Monitoren van de prestaties van genoemde applicaties;
• Inrichten en beschrijven van onderhoud- en beheerprocedures;
• Overdracht van kennis aan collega’s binnen het cluster;
• Vormgeven aan (technische) innovatie op GIS-gebied, formuleren van verbetervoorstellen;
• Bijdrage leveren aan het wijzigingenbeheer, waaronder het maken van impactanalyses;
• Bijdrage leveren aan het versiebeheer, configuratiebeheer en licentiebeheer;
• Opstellen en onderhouden technische beheerdocumentatie van applicaties;
• Vaktechnische inbreng leveren in de uitvoering van projecten;
• De specialist werkt bij deze werkzaamheden in teamverband nauw samen met de andere twee collega’s van het cluster.

Functie-eisen:
• Gedegen technische en functionele kennis van ArcSDE is een must
• Kennis van ArcGIS-server
• Kennis van ArcGIS Desktop is een pré
• Tenminste relevante HBO opleiding gekoppeld met aantoonbare specialisatie in GIS;
• Kennis van relationele databases (bij voorkeur Oracle);
• goede sociale vaardigheden met aandacht voor samenwerking op alle niveaus in de provinciale organisatie;
• Is proactief en heeft klantgerichtheid en kwaliteitszorg hoog in het vaandel staan;
• Is in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken;
• Is communicatief bedreven;
• Is resultaatgericht en werkt planmatig/procesmatig;
• Is in staat kennis en vaardigheden over te dragen aan collega’s.

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
• Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet
opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
• Minimaal afgeronde HBO opleiding
• ArcGIS SDE: certificaat Introductie multi-user geodatabase
• ArcGIS SDE: certificaat Beheer multi-user geodatabase voor Oracle
• ArcGIS SDE: certificaat Databasemanagement in de multi-user geodatabase
• ArcGIS Server: certificaat Beheer ArcGIS server
• ArcGIS Server: certificaat Ontwikkelen applicaties met ArcGIS server (.NET)
• Ten minste 2 jaar aantoonbare ervaring met technisch ArcSDE-beheer
• Ten minste 2 jaar aantoonbare ervaring met technisch ArcGIS-server beheer

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Arnhem
• Projectperiode: Start 1 juli 2010 tot en met 31 december 2011
• Optie voor verlenging: Twee maal zes maanden.
• Uren per week: minimaal 24 uur per week
• Sluitingsdatum: Maandag 14 juni 17.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Geen opmerkingen: