Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

vrijdag, juni 25, 2010

Senior informatie analyst

Hoofdtaken
• Analyseert het bedrijfsproces en de stroom van gegevens tbv automatisering van een
• (werk)proces.
• Stelt een definitie studie op.
• Formuleert informatiebehoeften en systeemvereisten die de basis vormen voor een
• functioneel ontwerp.
• Houdt rekening met de organisatorische, juridische en economische en sociale
• consequenties van het automatiseringsproject.
• Weet op hoog abstractieniveau logische gegevensmodellen op te stellen.
• Adviseert de klant over de mogelijkheden en onmogelijkheden van zijn wensen en geeft (financiële) consequenties aan.
• Adviseert en begeleidt de klant bij implementatie, acceptatietesten, systeemevaluatie
• opleidingstrajecten.
• Ontwerpt nieuwe complexe, organisatie eenheid overstijgende systeemcomplexen of past deze aan, inclusief het afstemmen van de functionaliteit met de business en leverancier en de totale keten.
• Implementeert en coördineert vanuit zijn expertise de vertaling naar de geautomatiseerde ondersteuning (realisatie).
• Levert functionele expertise en advies bij het het beheer van informatievoorziening zodat in stand houding en beveiliging van informatievoorziening wordt gewaarborgd.
• Zoekt binnen de gegeven kaders naar oplossingsrichtingen en draag deze aan bij complexe probleemsituaties.
• Bepaalt invoerings- en conversiestrategie.
• Analyseert op welke aspecten een (geavanceerd) functioneel ontwerp getest moet worden om te onderzoeken of voldaan wordt aan de gestelde eisen.
• Adviseert bij het vaststellen van complexe acceptatietests voor geautomatiseerde
• systemen.
• Verzamelt, in het bijzonder bij complexe trajecten, met behulp van fact-finding technieken (bijv. interviews en statische analyse) complete en accurate informatie over de systemen en processen. Analyseert desgewenst de samenhang, beschikbaarheid, nauwkeurigheid, eenduidigheid en beveiliging van Multi interpretabele gegevens.
• Levert specialistische kennis bij de evaluatie en interpretatie van complexe data.
• Specificeert informatiestromen, processen/procedures en gegevens volgens de gewenste
• standaards met gebruik van voorgeschreven standaard methodes en technieken.
• Coacht (aankomende) informatieanalisten.

Vakinhoudelijke competenties
Opleiding/kennis
• HBO werk- en denkniveau.
• Bekend met BA (Business Architect) technieken, technieken gericht op modelleren en
• bekijken van de businessoperatie. (Bv Functionele business modellen, statistische proces
• controle, relational data modelering etc.).
• Kent tools en technieken (geautomatiseerde of handmatige)die gebruikt kunnen die
• gebruikt kunnen orden om de structuur, de verbanden en het gebruik van informatie
• binnen de organisatie vast te leggen en te begrijpen (simulatietool).
• Bekend met Applicatie ontwikkel- methoden, technieken en standaards.
• Bekend met organisatie en professionele standaards.
• Bekend met gangbare Database modellering en ontwerptools.
• Bekend met M&T gericht op planning en control in projecten.
• Bekend met fact finding technieken (bijv. statistische analysemethoden.
• Kennis van het ICT vakgebied in het bijzonder op aan de functie gerelateerde aspecten.

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
• Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
• Minimaal gecertificeerd voor BiSL Foundation
• Minimaal gecertificeerd voor CobiT Foundation
• Minimaal 4 jaar ervaring en kennis van XML schema’s opgedaan in de afgelopen 5 jaar
• Minimaal 4 jaar ervaring met technische en functionele koppelvlak kennis tussen informatiesystemen opgedaan in de afgelopen 5 jaar
• Minimaal 4 jaar ervaring binnen de Sociale Zekerheid opgedaan in de afgelopen 5 jaar
• Minimaal 4 jaar werkervaring met MS Biztalk, MQ, IM, XFB FT, webservices opgedaan in de afgelopen 5 jaar
• Minimaal 4 jaar ervaring als informatieanalist met een technische achtergrond opgedaan in de afgelopen 5 jaar


Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 7 juli 2010 tot 14 augustus 2010 .
• Optie voor verlenging: Een maal twee maanden.
• Uren per week: 40 uur per week
• Sluitingsdatum: 28 juni 08.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief, email ofm@wxs.nl. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Geen opmerkingen: