Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

dinsdag, juni 29, 2010

BizTalk Ontwikkelaar en Ontwerper Systeemintegratie

Project:
Realiseren van o.a. koppelingen tussen UWV applicaties (onderling en ook met applicaties van externe partijen) op basis van een gestandaardiseerd Systeem Integratie Platform (SIP). Integratiefunctionaliteit wordt hierin gerealiseerd met BizTalk. Het SIP wordt op dit moment gemigreerd van BizTalk 2004 naar BizTalk 2009. Dit betekent dat in eerste instantie koppelingen op basis van BizTalk 2004 moeten worden gerealiseerd en na de migratie op basis van BizTalk 2009.

Doel van de eenheid Business Service Unit
Het leveren van applicatie gerelateerde diensten aan UWV bedrijfsonderdelen.
Diensten omvatten het beheren van applicaties, het leveren van testvoorzieningen, het leveren van geteste applicatie(release)s en het leveren van ICT professionals voor informatieanalyse, IT architectuur, functioneel beheer, functioneel ontwerp en testen van applicaties. De eenheid is ook verantwoordelijk voor opdrachtgeving en aansturing van ICT leveranciers voor applicatieontwikkeling, -onderhoud en –beheer, binnen UWV brede kaders voor ICT leveranciersmanagement en bedrijfsonderdeel specifieke kaders voor beheer en ontwikkeling van hun applicatielandschap.
De eenheid werkt in opdracht van bedrijfsonderdelen met eigen verantwoordelijkheid voor inrichting, levering en prestaties van de eenheid als ook de ontwikkeling van haar medewerkers.

Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
De functie ressorteert onder de Manager Business Service Unit van Business Services.

Taken:
• Ontwerpen en ontwikkelen van systeemkoppelingen op basis van Biztalk in een bestaand integratieplatform
• schrijven technische documentatie
• 3e lijns support op bestaande Biztalk koppelingen
• performance analyses
• troubleshooting
• system health checks

Ontwikkel/ontwerp ervaring:
• Biztalk (2004 en 2009)
• Data integratie met Microsoft BizTalk Server
• Enterprise Service Bus–achtige architectuur, procesmodellering in Biztalk
• SQL Server (2005 en 2008)
• .NET,
• C#
• XML, SOAP
• Web services
• MQ
• inrichting Windows Server/IIS/Biztalk/SQL Server/MQ
• UML / RUP

Voorkeur:
• Microsoft Certified Technology Specialist,
• MCSD certificering .NET

Soft skills:
• communicatief
• teamplayer
• pro-actief
• afspraken nakomen

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
• Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
Minimaal 2 jaar werkervaring als BizTalk Ontwikkelaar en/of Ontwerper systeemintegratie opgedaan de afgelopen 5 jaar
Minimaal 3 jaar ontwikkelervaring als Functioneel Ontwerper en/of Technische Ontwerper en/of Technisch Ontwikkelaar en/of Technisch Bouwer opgedaan in de afgelopen 5 jaar

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 12 juli 2010 tot 1 januari 2011 .
• Optie voor verlenging: Twee maal zes maanden.
• Uren per week: minimaal 32 uur per week
• Sluitingsdatum: 1 juli 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief, deze kunt u sturen aan ofm@wxs.nl. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Geen opmerkingen: