Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

zondag, augustus 15, 2010

Senior Projectmanager

Functie
Senior Projectmanager ref: 2010-336

Organisatie:
UWV

Doel van de functie
De senior projectmanager stuurt grote, complexe veranderprojecten op de Business,
waarin meerdere projectprofessionals actief zijn.

Klant Volg Functionaliteit (KVF)
Elke divisie heeft haar eigen manier om contacten met medewerker en klant vast te leggen,
de KVF binnen K&S (Klant & Service) is een verbindende schil om al deze functionaliteiten heen.

Aanvullende competenties
- stevig en daakrachtig
- communicatief vaardig
- goed kunnen schakelen met ale divisies en ICT
- entameren en effectief overtuigen
- goed kunnen schakelen met alle niveau binnen de organisaties (strategisch)

Bijdrage van de functie
De functie draagt direct bij een aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.

Hoofdtaken
Bepaalt samen met de opdrachtgever de projectdoelstellingen en – strategie.
􀂃 Formuleert projectplan, bestaande uit meerdere deelprojecten, voor zeer complexe projecten met meerdere invalshoeken.
􀂃 Onderhoudt contacten met externe partijen, waarbij rekening gehouden moet worden met uiteenlopende belangen.
􀂃 Is verantwoordelijk voor een zeer complex project met groot projectbudget en hoog risico.
􀂃 Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project conform overeengekomen opdracht.
􀂃 Coacht en stuurt van minimaal 20 projectmedewerkers en/of projectleiders van een projectorganisatie en coördineert activiteiten.
􀂃 Betrekt bij het uitvoeren van het projectplan diverse materiedeskundigen.
􀂃 Bouwt en onderhoudt zelfstandig een vertrouwensbasis met de bij het project betrokken personen/ opdrachtgevers.
􀂃 Ondersteunt de lijn bij implementatie van het project resultaat.
􀂃 Levert actief bijdragen aan de verdere professionalisering van projectmanagement binnen UWV naast lopende projectverantwoordelijkheden.
􀂃 Onderhoudt contacten met externe partijen waaronder andere bedrijfsonderdelen en ketenpartners.
􀂃 Creërt randvoorwaarden voor projectsucces door middel van:
o Mitigeren risico’s
o Werken onder architectuur
o Draagt zorg voor juiste in beheer name
􀂃 Coached en begeleid, vanuit de eigen specifieke deskundigheid, collega projectleiders en – managers.

Functiegebieden
Lijnmanagement, Planning, Advies, Relaties, Procesmanagement

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:

- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
- Minimaal een afgeronde HBO opleiding.
- Minimaal Prince II practioner (versie 2009, onder vermelding van registratienummer)
- Aantoonbare kennis van Oracle – Siebel / implementatie CRM oplossingen
- Aantoonbare kennis en ervaring als projectmanager binnen complexe projecten binnen de relevante kerngebieden (uitvoering in de sociale zekerheid, klant & service en ICT).
- Aantoonbare werkervaring binnen de SUWI-keten

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: Aanvang(uiterlijk)1 september 2010 tot 1 januari 2011 .
• Optie voor verlenging: Drie maal drie maanden.
• Uren per week: 40 uur per week
• Sluitingsdatum: 18 augustus 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Geen opmerkingen: