Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

dinsdag, augustus 31, 2010

Adviseur en Coach Organisatie- en Verandertrajecten

Functienaam & referentie
Adviseur en Coach Organisatie- en Verandertrajecten ref: 2010/370

Doel van de functie
Beschrijving afdeling Bezwaar & Beroep:
Binnen UWV Bezwaar & Beroep vindt een reorganisatie plaats genaamd De Vernieuwing.
Het district Utrecht en Almere wordt aangestuurd door een districtsmanager. Per 1 april 2010 zijn de nieuwe teamcoaches benoemd. Uiterlijk 1/10/10 starten de nieuwe teamcoaches. 1 oktober is tevens de ingangsdatum van nieuwe teams. Deze teams gaan resultaatverantwoordelijk samenwerken.

Plaats in de organisatie
De adviseur coach rapporteert aan de districtmanager

Uitgebreide contextbeschrijving:
Op de verschillende kantoren geven medewerkers blijk van relatieve onbekendheid met en eigen beelden bij De Vernieuwing en de gewenste nieuwe manier van werken. Om de Vernieuwing te laten werken in de praktijk is het noodzakelijk dat medewerkers samen met het management visie van de Vernieuwing begrijpen en uitdragen. Dit wordt mede gerealiseerd door medewerkers te betrekken bij de vertaling van de Vernieuwing naar de praktijk.

Functie-inhoud
Voorbereiding & begeleiding van de medewerkersgroepen waarin de details van De Vernieuwing in de praktijk worden uitgewerkt.
Begeleiding van het managementteam (Disctrictsmanager & Teamcoaches) om gezamenlijk de gewenste rol te kunnen vervullen in de voorbereiding en start van het vernieuwde B&B.
Begeleiding van de communicatiegroep welke de communicatie gedurende deze periode verzorgt
Monitoren en borgen van samenhang tussen diverse uitwerkingen en initiatieven.
Voorbereiding & begeleiding van de medewerkersbijeenkomsten waarin het concrete voorstellen voor implementatie van De Vernieuwing worden gepresenteerd.

Vereiste competenties en vaardigheden:
Communicatief vaardig, vernieuwings-en veranderingsgerichtheid, Resultaatgerichtheid, Organisatiesensitiviteit, Inlevingsvermogen, Plannen & Organiseren, Coachen.

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:

- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
- Bij voorkeur een afgeronde WO-opleiding op het gebied van overheidsmanagement/ bestuurskunde met een specialisatie verandermanagement.
- Aantoonbare kennis op het gebied gefaseerd/methodisch/systeemdenken bij verandertrajecten door middel van bijv. een specialistische opleiding op het gebied van verandermanagement/systeem-denken.
- Heeft minimaal 5 jaar ervaring als trainer/opleider/coach/adviseur bij veranderingstrajecten met grote groepen mensen.
- Heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Action Learning.
- Heeft minimaal aantoonbare ervaring met MBTI.


Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Utrecht / Almere
• Projectperiode: 15 september 2010 tot 1 januari 2011 .
• Optie voor verlenging: Tweemaal zes maanden.
• Uren per week: Minimaal 18 tot 32 uur per week
• Sluitingsdatum: 3 september 2010 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Geen opmerkingen: