Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

vrijdag, augustus 20, 2010

Customer Intelligence Analist

Functienaam & referentie
Customer Intelligence Analist ref: 2010-348

Doel van de functie
De Customer Intelligence Analist adviseert proactief, aan het (project)management en de directie van zowel de divisie K&S als andere divisies, op de terreinen klanten en bedrijfsprocessen en maakt informatie beschikbaar. De Customer Intelligence Analist stelt gedegen onderzoeksvragen en –methodes op, zorgt voor de juiste preparatie van data om onderzoeksvraag te beantwoorden. De Customer Intelligence Analist vertaalt resultaten uit onderzoek naar gedegen rapportages en geaccepteerde adviezen op het gebied van het verhogen van de klanttevredenheid, klantgerichtheid en een verhoging van de efficiency. Tot slot monitort de Customer Intelligence Analist het effect en de efficiency van de (gewijzigde) bedrijfsvoering.

Plaats in de organisatie
Rapporteert aan het hoofd business control & kwaliteit

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:

- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
- Minimaal een afgeronde WO-opleiding, eventueel econometrie en/of statistiek
- Minimaal 3 tot 5 jaar aantoonbare kennis op het gebied van customer intelligence analyse of marketing intelligence.
Uit het CV moet duidelijk naar voren komen dat aan het management en directie op een breed terrein klanten op het gebied van bedrijfsprocessen is geadviseerd en informatie beschikbaar is gesteld. Graag lezen we in uw CV terug welke van de door u gedane adviezen zijn geaccepteerd.
- Minimaal 1 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen de suwi-keten, in een organisatie met minimaal 1000 medewerkers.
Uit het cv moet duidelijk naar voren komen dat u in de functie van CIA heeft gefunctioneerd.
- Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van klantperformance-rapportages.
Uit het CV moet duidelijk naar voren komen dat u ervaring heeft met het analyseren van marktonderzoeken en bedrijfsgegevens en dat u instaat bent conclusies te trekken op basis van deze gegevens en input te leveren voor verbetervoorstellen. Ook willen we in uw cv terug zien wat voor verbetervoorstellen er door u ooit zijn gedaan en welke geaccepteerd zijn.

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 6 september 2010 tot 1 januari 2011 .
• Optie voor verlenging: Drie maal drie maanden.
• Uren per week: ten minste 38 uur per week
• Sluitingsdatum: 24 augustus 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Geen opmerkingen: