Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

dinsdag, juni 12, 2012

Projectleider invoering WMO Informatiesysteem (Civision WIZ)

Opdracht omschrijving

Leiden van een project waarbij het huidige informatiesysteem voor WMO (Civision MO) wordt vervangen door een nieuw systeem (Civision WIZ).
Daarbij worden de bestaande processen opnieuw ingericht en gegevens geconverteerd. De conversie van de gegevens wordt uitgevoerd door de leverancier. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de
leverancier (Pink Roccade Local Government) en interne medewerkers.

TAKEN


 • Mede opstellen van het projectplan.
 • Sturen op resultaten, kwaliteit, tijd en geld.
 • Zorgen voor draagvlak en betrokkenheid van medewerkers.
 • Goede afstemming met de opdrachtgever over mijlpalen en inhoudelijke beslissingen.
 • Anticiperen op (onvoorziene) ontwikkelingen die het project beïnvloeden.
 • Zorgen voor een goede afstemming en betrokkenheid van de leverancier (de leverancier zorgt voor een technisch projectleider). 
 • Zorgen voor een gedegen testplan en het samen met de medewerkers uitvoeren van acceptatietesten.
 • Bijdragen aan de vertaling van het proces naar het nieuwe systeem (opstellen van een functioneel ontwerp).
 • Doorvoeren van vernieuwing door het toepassen van innovatieve digitale instrumenten en dit toepassen in het proces en koppelen aan het nieuwe backofficesysteem 
 • Vooraf en tijdens het project de planning en activiteiten doordenken en zorgen dat zaken tijdig geregeld zijn. 
 • Bijhouden van een projectlog en issuelijsten.
 • Partijen bij elkaar brengen. Organiseren van overleggenen bijeenkomsten.

Kandidaat omschrijving

KENNIS EN ERVARING:
HBO werk en denkniveau
Opleiding op het gebied van projectmanagement
Aantoonbare recente ervaring met het leiden van vergeljikbare projecten bij de gemeentelijke overheid.
Kennis van en recente ervaring met software van Pink Roccade.
Technisch inzicht in de werking van procesgerichte informatiesystemen.
Affiniteit met gemeentelijke processen op het gebied van WMO.

COMPETENTIES:

SAMENWERKEN
Is in staat in een team een opdracht uit te voeren. Draagt bij aan de harmonie van de groep en aan de optimale inzet van de leden ten behoeve van het groepsdoel, desnoods ten koste van eigen korte termijn belangen.
Maakt, door regelmatig overleg, samen met anderen een gemeenschappelijk plan van aanpak.
Laat anderen inzien dat het te halen resultaat een gezamenlijke verantwoording is.
Neemt initiatief tot samenwerking met anderen.
Heeft oog voor sfeer binnen de groep en is effectief in het optimaliseren van ontspannen samenwerking.
Zet eigen belangen opzij ten behoeve van het gemeenschappelijk doel.
Houdt rekening met de verschillende rollen en posities binnen de groep

REGISSEREN
Is in staat belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen te brengen. Geeft vorm aan en richting aan het samenwerkingsverband en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.
Is in staat om activiteiten en inbrengen op elkaar af te stemmen.
Werkt toe naar een gemeenschappelijk resultaat.
Maakt afspraken met anderen over de wijze van voortgangsbewaking.
Herkent en bespreekt mogelijke nieuwe (externe) samenwerkingsverbanden.

RESULTAATGERICHTHEID
Is in staat resultaat- en doelgericht te werken, waarbij mogelijk interessante zijwegen ook worden benut.
Werkt binnen brede kaders aan het behalen van resultaten.
Neemt beslissingen binnen mandaat en stelt de juiste prioriteiten noodzakelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten.
Is in staat acties bij te stellen.
Is vasthoudend bij het behalen van resultaten en zoekt effectieve oplossingen voor problemen.

PLANNEN EN ORGANISEREN
Is in staat activiteiten van zichzelf (en anderen) op elkaar af te stemmen en hun volgorde te bepalen zodat doeleinden efficiënt en effectief gerealiseerd worden.
Deelt werkzaamheden efficiënt in en stemt activiteiten op elkaar af.
Heeft inzicht in tijd, middelen, geld en mensen die nodig zijn om een optimaal resultaat te behalen en weet deze te werven.
Coördineert onderling verschillende werkzaamheden die worden uitgevoerd; houdt overzicht over de werkzaamheden en toetst de voortgang.
Legt relaties tussen werkzaamheden binnen de organisatie en stemt planning van eigen werkzaamheden hierop af en weegt belangen en risico’s af.

OORDEELSVORMING
Is in staat gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af te wegen en tot realistische beoordelingen te komen.
Bekijkt situaties vanuit meerdere invalshoeken.
Komt tot realistische beoordelingen.
Weet hoofd-en bijzaken te scheiden.
Baseert het oordeel op zowel de voor- als de nadelen van opties.

VERANTWOORDELIJKHEID
Komt gemaakte afspraken na en is in staat om de gevolgen te accepteren die voorvloeien uit het eigen handelen.
Maakt heldere ‘SMART’ geformuleerde afspraken.
Spreek anderen er op aan wanneer afspraken niet worden nagekomen
Is in staat bij nadelige gevolgen deze gevolgen zo goed mogelijk weg te nemen.
Kent de eigen verantwoordelijkheid en handelt daar naar.

Inhoudelijke CV eisen


 • HBO diploma.
 • Aantoonbare recente ervaring met het leiden van vergelijkbare projecten bij de overheid. Een toelichting is verplicht
 • Technisch inzicht in de werking van procesgerichte informatiesystemen. Een toelichting is verplicht.

Inhoudelijke CV wensen


 • Opleiding: Projectmanagement Gewicht: 30 %
 • Werkervaring: Aantoonbare recente ervaring met het leiden van vergelijkbare projecten in een gemeentelijke organisatie. Gewicht: 40 % Een toelichting is verplicht
 • Specifieke kennis / Ervaring: Kennis van en recente ervaring met software van Pink Roccade Gewicht: 20 %. Een toelichting is verplicht
 • Affiniteit met gemeentelijke processen op het gebied van WMO. Gewicht: 10 % 

Overige informatie


 • Tarief (inclusief alle kosten, exclusief BTW) maximaal: € 62,50 per uur
 • Standplaats De Steeg
 • Startdatum 06-08-2012
 • Einddatum 21-12-2012
 • Uren per week 12
 • Uren per dag 6
 • Optie verlenging Aantal 4
 • Optie verlenging Maanden 1
 • Planning
 • Offertes indienen tot 19-06-2012 17:00 uur
 • Verwachte terugkoppelingsdatum 06-07-2012
REAGEER DIRECT! Ben jij per direct beschikbaar en 12 uur per week inzetbaar en match jij 100% op deze aanvraag? Email dan direct jouw CV met onderbouwde motivatie aan pvanoers@ofm-groep.nl

Contactgegevens
Peter van Oers
T 078-6440040
M 06-54622220
E pvanoers@ofm-groep.nl 

Geen opmerkingen: