Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

woensdag, november 24, 2010

Procesbegeleider AG

Functie en referentie
Procesbegeleider AG referentie 2010-507

Plaats van de functie in de organisatie
Ressorteert onder de Manager Claim.

Doel van de functie
Binnen de voorgeschreven termijnen nemen van rechtmatige beslissingen in het kader van de uitvoering van sociale verzekeringswet- / regelgeving.

Bijdrage van de functie:
De functie draagt direct bij aan de productie op het gebied van werk, inkomen en handhaving.


Generieke hoofdtaken:
- Vormt zich een beeld van het vraagstuk gericht op het optimaal verlopen van het beslisproces.
- Beslist op basis van wet- / regelgeving en interne kaders over het vraagstuk.
- Draagt zorg voor de administratieve verwerking van het vraagstuk.
- Draagt zorg voor de communicatie verband houdend met het vraagstuk.
- Onderkent bij de behandeling van het vraagstuk zaken die consequenties hebben voor andere, in- en/of externe behandelaars en informeert hen.
- Informeert interne actoren in het werkveld inzake algemene, niet vraagstukgebonden, aangelegenheden.


Specifieke hoofdtaak:
Regisseert en bewaakt pro-actief de claimbehandeling zowel voor wat betreft de logistieke als de inhoudelijke afhandeling.

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
- Minimaal afgeronde MBO opleiding
- Heeft aantoonbare kennis van WAO (beoordelingen) en de daarbij behorende systemen
- Heeft algemene kennis van overige SV-wetgeving, zoals WAJONG en ZW/Arbo
- Heeft bruikbare ervaring met verrekening tussen diverse wetten en bijbehorende klantcontacten
- Heeft aantoonbare en relevante ervaring met de uitvoering van de WAO
- Minimaal 1 jaar relevante ervaring binnen de SUWI-keten


Bijzonderheden 
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Apeldoorn
• Projectperiode: 11-11-2010 tot 01-01-2011 .
• Optie voor verlenging: Twee maal drie maanden
• Uren per week: 24 uur - 3 dagen - per week.
• Sluitingsdatum: 29 november 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Geen opmerkingen: