Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

dinsdag, december 28, 2010

Projectmanager migratie en uitfaseren business applicaties

Functienaam en referentie
Projectmanager: Veegacties datacenters referentie 2010-566
Project Veegacties Datacenters
Het programma met betrekking tot het ‘killen en migreren’ van applicaties binnen het cliëntenorganisaties is tot en met 2010 verantwoordelijk geweest voor de transitie van cliënt applicaties naar een (Hoofd)RekenCentrum (HRC) in het kader van een Europese Aanbesteding VerwerkingsInfrastructuur. Er zijn nog een aantal restactiviteiten op het gebied van datacenters (zowel oude datacenters als HRC) die in 2011 worden uitgevoerd.
De te bereiken resultaten van het project Veegacties Datacenters zijn:
 • Migreren van een beperkt aantal resterende business applicaties van huidige datacenter leveranciers naar het nieuwe client HRC.
 • Uitfaseren van een beperkt aantal resterende business applicaties bij huidige datacenter leveranciers.
 • Consolidatie van test- en acceptatieomgevingen in het HRC, inclusief de optimalisatie van generieke toegang tot deze omgevingen.
 • Opschonen en completeren van de (technische) beheerdocumentatie in het HRC.
 • Analyse van applicatie ‘risk letters’ in het HRC en opstellen van een actieplan om deze risico’s te verminderen (uitvoering wordt belegd in de cliënt lijnorganisatie).
 • Inrichten van een technisch testteam dat verantwoordelijk is voor het testen van technische changes op het gebied van integrale technische en applicatie connectiviteit (applicaties en koppelingen met andere applicaties) en technische performance.
 • Het optimaliseren van de computer- en storage capaciteit in het HRC.

Doel van de eenheid Business Service Unit
Het leveren van applicatie gerelateerde diensten aan client bedrijfsonderdelen.
Diensten omvatten het beheren van applicaties, het leveren van testvoorzieningen, het leveren van geteste applicatie(release)s en het leveren van ICT professionals voor informatieanalyse, IT architectuur, functioneel beheer, functioneel ontwerp en testen van applicaties. De eenheid is ook verantwoordelijk voor opdrachtgeving en aansturing van ICT leveranciers voor applicatieontwikkeling, -onderhoud en –beheer, binnen cliënt brede kaders voor ICT leveranciersmanagement en bedrijfsonderdeel specifieke kaders voor beheer en ontwikkeling van hun applicatielandschap.
De eenheid werkt in opdracht van bedrijfsonderdelen met eigen verantwoordelijkheid voor inrichting, levering en prestaties van de eenheid als ook de ontwikkeling van haar medewerkers.
Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
De functie ressorteert onder de Manager Business Service Unit van Business Services.
Hoofdtaken
 • Is verantwoordelijk voor het realiseren van het project conform de overeengekomen producten, kwaliteit, tijd en geld.
 • Is verantwoordelijk voor het projectresultaat.
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van deel faseplannen, voortgangsrapportages en wijzigingsvoorstellen, als zich wijzigingen voordoen t.a.v. projectinhoud, organisatie, tijd of geld.
 • Bewaakt de voortgang van het project en beheerst de risico’s.
 • Draagt zorg voor adequate communicatie binnen het project en met de projectomgeving.
 • Is bevoegd in overleg met de Infrastructuur Programmamanager en conform het ter beschikking gestelde budget uitgaven te doen ten behoeve van het realiseren van de projectresultaten.
 • Is voorzitter van de projectgroep.
Functie eisen
 • Functioneert op HBO niveau.
 • Kennis en ervaring op gebied van PRINCE2, kent en gebruikt de door UWV gehanteerde methodiek in het kader van projectmanagement (afgeleid van PRINCE2).
 • Minimaal 5 jaar ervaring met projectmanagement in vernieuwen en verhuizen van datacentres cq IT-infrastructuur.
 • Kennis en ervaring met aansturen verschillende datacentre leveranciers en applicatiebouwers.
 • Leiden van multi disciplinair projectteam met budget > 2 miljoen per jaar.
 • Kennis en ervaring met aanbesteding en (re-)transitie in het kader van Europese Aanbestedingen.
 • Grondige kennis van het design en inrichting van een HRC.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met killen en migreren van applicaties.
 • Gezien de aard van de opdracht dient de te betrekken expert volledige onafhankelijkheid ten opzichte van ICT cliënt organisatie te garanderen. Belangenverstrengeling als gevolg van onverenigbare rollen moet vermeden worden. Dit is ter beoordeling van de opdrachtgever.
Samenvatting inhoudelijke eisen CV, deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met projectmanagement in vernieuwen en verhuizen van datacentres cq IT-infrastructuur opgedaan binnen de SUWI-keten in de afgelopen 10 jaar.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het aansturen van verschillende datacentre leveranciers en applicatiebouwers opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met aanbesteding en (re-) transitie in het kader van Europese Aanbestedingen in de afgelopen 5 jaar jaar.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het leiden en managen van een multidisciplinair projectteam met budget > 2 miljoen per jaar in de afgelopen 5 jaar.
Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 10-01-2011 t/m 31-12-2011
• Optie voor verlenging: Twee maal zes maanden
• Uren per week: 40 uur per week.
• Sluitingsdatum: 30 december 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV (max 7 pag.) inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

1 opmerking:

Mvr. van Oers zei

Heel interessant