Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

maandag, december 27, 2010

Configuratiebeheerder met High-T ervaring

Functienaam en referentie
Expertisemedewerker in de rol van Configuratiebeheerder referentie 2010-565

Doel van de functie
Het beheren van configuratie-items alsmede het aanbrengen van relaties tussen releases, softwareversies en documentatie van wijzigingen ten behoeve van de gebruikers (ontwerpers, bouwers en testers) en de klant.

Bijdrage van de functie
De functie draagt indirect bij aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.

Hoofdtaken
 • Is namens de (proces)eigenaar verantwoordelijk voor de instandhouding van het configuratiebeheer.
 • Is verantwoordelijk voor de analyse van de impact van voorgestelde wijzigingen op het configuratiebeheer (systemen en bedrijfsprocessen organisatie breed, ketenoverschrijdend), signaleert knelpunten en stelt alternatieve oplossingen voor. Doet (structurele) verbetervoorstellen voor het configuratiebeheer over de informatieketen heen.
 • Inventariseert en onderzoekt consequenties van voorgestelde wijzigingen voor de componenten van de configuratiebeheer in relatie tot het gehele configuratiebeheer.
 • Bepaalt de organisatorische realiseerbaarheid van voorgestelde wijzigingen t.b.v. het configuratiebeheer, daarbij rekening houdend met het voortbrengingsproces van de keten waaruit het configuratiebeheer is opgebouwd (zowel de geautomatiseerde als niet geautomatiseerde informatievoorziening; systemen, bedrijfsprocessen, procedures en documentatie over de informatieketen heen).
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van de functionele eisen van het configuratiebeheer. Is verantwoordelijk van de acceptatie t.b.v. het configuratiebeheer.
 • Informeert belanghebbenden over op handen zijnde wijzigingen in het configuratiebeheer en is verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak in het belang van het configuratiebeheer.
 • Signaleert toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de het configuratiebeheer en adviseert daar proactief over (lange termijn visie, strategisch niveau).
 • Vertaalt (zowel in- als externe) besluitvorming naar de consequenties voor het operationele configuratiebeheer.
 • Is verantwoordelijk voor 2e lijns(helpdesk) ondersteuning en adviseert gebruikers (ontwerpers, bouwers en testers) en de klant.
 • Coacht en begeleidt junior en medior configuatiebeheerders.

Specifieke functiecompetenties
HBO werk- en denkniveau.
Gedegen ICT kennis, bijvoorbeeld Ambi-modules.
Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn vakgebied, ook in de breedte (functioneel ontwerp, testen).
Kent en gebruikt de voor zijn vakgebied relevante processen, procedures en systemen.
Kennis van het wijzigen van systemen.

Ervaring
Aantoonbare recente werkervaring als configuratiebeheerder, testmanager en met High-T en procesontwerp. Werkervaring binnen de SUWI en loonaangifte keten.
Samenvatting inhoudelijke eisen CV, deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
 • Ambi modules (certificaten I1, I2, B1, B2)
 • BekAut (certificaat Bedrijfskunde en Automatisering – HBO niveau)
 • Testmanagement (gecertificeerd)
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen de SUWI en loonaangifte keten opgedaan in de afgelopen 5 jaar
 • Minimaal 2 jaar werkervaring als Configuratiebeheerder in de afgelopen 10 jaar
 • Minimaal 6 maanden aantoonbare ervaring gedurende de laatste 3 jaar als cofiguratiebeheerder, waarbij de taken overeenkomen zoals genoemd in het profiel
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met High-T in de afgelopen 5 jaar
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met procesontwerp in de laatste 10 jaar

Bijzonderheden 
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 11-01-2011 t/m 01-07-2011
• Optie voor verlenging: Twee maal drie maanden
• Uren per week: 40 uur per week.
• Sluitingsdatum: 30 december 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV (max 7 pag.) inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Geen opmerkingen: