Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

donderdag, maart 10, 2011

Projectleider met ervaring Squit XO

Functienaam en referentie
Projectleider referentie 2011/030

Doelstelling opdracht
Sturing geven aan de implementatie van de werkprocessen voor Bouw en mIlieu in Squit XO voor Toezicht & Handhaving.

Achtergrond
Hoogeveen werkt op het gebied van handhaving samen met een viertal gemeenten in ZuidWest Drenthe. In de deze Handhavingsdienst zijn de werkprocessen voor Bouw en Milieu integraal afgestemd. In Hoogeveen moeten deze werkprocessen worden geïmplementeerd bij de teams, waarbij Squit XO een belangrijke tool is. Naast de workflow in Squit XO moet ook de documentcreatie, -stroom en-archivering ingericht worden in nauw overleg met het team Documentaire Informatievoorziening (DIV).

Dit alles in afstemming met de Handhavingsdienst en de gemeente De Wolden.

In Hoogeveen is gekozen voor de WABO applicatie Squit. Deze is ingevoerd bij Vergunningverlening, maar nog niet ingericht voor Toezicht & Handhaving. Hiervoor wordt een projectleider gezocht die gezamenlijk met de mensen van de werkvloer voor een goede inrichting van de applicatie gaat zorgen.

Een applicatiespecialist Squit XO is aanwezig, maar daarnaast moeten (enkele functioneel applicatiebeheerders worden opgeleid, evenals de gebruikers van het systeem. Nu is het zaak om iemand te vinden die er voor kan zorgen dat Squit goed ingericht en geïmplementeerd wordt voor Toezicht & Handhaving.

Taken:

 • Sturing geven aan de implementatie van de werkprocessen voor Bouw en Milieu in Squit XO voor Toezicht & Handhaving.
 • Een koppeling tot stand te brengen met het toezichtprotocol. (nog niet duidelijk hoe precies, maar wordt momenteel nog onderzocht binnen de Handhavingsdienst).
 • Voorlichting en instructies gegeven aan de medewerkers op de werkvloer.
 • Er voor zorgen dat er straks de benodigde managementinformatie verkregen kan worden. (ook hier geldt: vanuit de Handhavingsdienst wordt binnenkort een voorstel gedaan welke managementinformatie opgeleverd moet worden. Pas daarna kunnen we bekijken hoe/wie dat aanlevert)
Competenties en Vaardigheden:
 • Actuele kennis van het werkveld Toezicht & Handhaving.
 • Ervaring met het leiden van projecten.
 • Affiniteit met functioneel applicatiebeheer, ICT applicaties en bij voorkeur Squit.
 • Mensgerichte manier van werken en communiceren.
 • Resultaatgericht
Vereist / gewenst profiel

 • Afgeronde opleiding op min hbo-niveau 8.0%
 • Ervaring met Squit XO (minimaal 1 jaar) 25.0%
 • Prince 2 certificering  2.0%
 • Ervaring binnen het werkveld toezicht & handhaving (min. 3 jaar) 20.0%
 • Ervaring met het leiden van projecten (min. 3 jaar)  10.0%
 • Min 1 referentie waaruit blijkt dat kandidaat een mensgerichte wijze van werken en communiceren heeft. Min. 1 referentie waaruit blijkt dat kandidaat succesvol is geweest met inrichten werkprocessen.  10.0%
 • Ervaring met het implementeren van werkprocessen en inrichten van applicaties (min. 3 jaar).  10.0%

Overige informatie
 • Standplaats: Gemeente Hoogeveen
 • Startdatum: 21-3-2011
 • Einddatum: 20-6-2011
 • Optie verlenging: Ja 
 • Uurtarief: inclusief alle kosten, exclusief BTW
 • Uren per week: 24
 • Datum inschrijving tot 15 maart a.s. 9.00 uur.


Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw reactie met vermelding uurtarief. Alle gevraagde referenties (minimaal 2), kennis en ervaring dienen duidelijk uit de aanbieding naar voren te komen. Uw aanbieding dient minimaal te bestaan uit een CV, eventueel aangevuld met referenties e/o een motiviatie. De gehele aanbieding (CV, referentie en evt. motivatie etc.) mag niet langer dan 7 pagina's zijn.)

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Geen opmerkingen: