Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

donderdag, februari 23, 2012

Teamleider Organisatie & Informatie

Opdracht omschrijving
Per 1 maart vindt er een wijziging van de besturingsstructuur van de gemeente Opsterland plaats. Binnen elk van de vier afdelingen zullen teamleiders aangesteld worden. Binnen de afdeling Bedrijfsvoering is voor het team Organisatie Informatie nog geen teamleider aangesteld. Dit team heeft als werkterrein: organisatie van digitale werkprocessen, informatisering &

automatisering en documentaire informatievoorziening. Het team bestaat uit 16 medewerkers. Gelet op de ontwikkelingen met de buurgemeenten Weststellingwerf en Ooststellingwerf is ervoor gekozen deze functie niet structureel in te vullen. Reden daarvoor is dat onze gemeenteraad de nadrukkelijke wens heeft uitgesproken om met deze buurgemeenten
te onderzoeken waar strategische samenwerking mogelijk is. Voor het team O&I is dit dus ook nadrukkelijk aan de orde.

Kandidaat omschrijving
Van de kandidaat verwachten wij dat deze zich met de volgende taken gaat bezighouden:

 • Je dient voor 1 juli een informatiseringsbeleidsplan Opsterland op te leveren, waarbij je rekening houdt met de ontwikkelingen die op O&I gebied in Weststellingwerf en Ooststellingwerf al in gang zijn gezet. Op termijn zal een samenwerking/samenvoeging tussen de drie gemeenten mogelijk moeten zijn.
 • Je doet onderzoek naar en adviseert het management over de voorwaarden waaronder Opsterland zich kan aansluiten bij de bestaande afspraken die reeds in Weststellingwerf en Ooststellingwerf zijn gemaakt op dit terrein.
 • Je adviseert het afdelingshoofd bedrijfsvoering over strategische vraagstukken op O&I terrein.
 • Globale aansturing van het team O&;I. De dagelijkse aansturing zal verricht worden door een sr. adviseur. 
Inhoudelijke CV eisen
 • Afgeronde HBO- of academische opleiding
 • Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring op O&I gebied
 • Uitgebreide kennis van ontwikkelingen op het gebied van O&I op tactisch en strategisch niveau
 • Minimaal 1 referentie van een eerder relevant project/opdracht
Inhoudelijke CV wensen
 • Informatica of organisatiekunde of vergelijkbaar.Gewicht: 10 %
 • Gewerkt minimaal 5 jaar binnen meerdere overheidsorganisaties Gewicht: 20 % 
 • Ervaring met het opstellen van een informatiseringsbeleidsplan Gewicht: 30 %
 • Ervaring met het samenvoegen van intergemeentelijke onderdelen Gewicht: 40 %
Planning
 • Einddatum vragen 26-02-2012 17:00
 • Beantwoording vragen 27-02-2012
 • Sluiting publicatie 27-02-2012 09:00
 • Verwachte terugkoppelingsdatum 01-03-2012
 • Standplaats Beetsterzwaag, Friesland
 • Startdatum 05-03-2012
 • Einddatum 27-07-2012
 • Uren per week 24
 • Uren per dag 8
 • Optie verlenging Aantal 2
 • Optie verlenging Maanden 6
Geïnteresseerd?
Ben jij per direct of per 5 maart beschikbaar en 24 uur per week inzetbaar, heb jij recente en relevante ervaring als TEAMLEIDER ORGANISATIE EN INFORMATIE bij een provincie, een gemeente of een vergelijkbare instelling en match jij 100% op deze uitdagende aanvraag? Wij ontvangen graag uw CV (max. 3 pag.) inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
M: 0654622220

Geen opmerkingen: