Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

woensdag, mei 23, 2012

Programmamanager voorzieningen

Achtergrond van de opdracht
Deze gemeente in West Brabant wil de komende jaren werk maken van het (verder) versterken van het voorzieningenniveau in de gemeente. Om dat proces in- en extern te sturen, is de gemeente op zoek naar een programmanager Voorzieningen (16 uur per week). In nauw overleg met de betrokken vakafdeling en met het bestuur is de programmanager verantwoordelijk voor de uitvoering van de Brede aanpak voorzieningen, zoals deze geformuleerd is in de Perspectiefnota 2013. De programmanager Voorzieningen wordt rechtstreeks aangestuurd door de directeur Realisatie en Ontwikkeling van deze gemeente.

Hoofdpunten perspectiefnota 2013
In tijd van grote onzekerheid betekent dit ook dat tijdig een eigen koers bepaald wordt, zodat je minder afhankelijk wordt en meer flexibel. Via operatie stofkam is deze eigen financiële koers dan ook ingezet en deze lijn wordt ook vastgehouden.
Operatie Stofkam kent drie vertrekpunten:
 • zoeken naar mogelijkheden om dezelfde output te leveren tegen lagere kosten; 
 • alle producten en diensten langs de ladder van nut/ offer te leggen; 
 • kijken naar mogelijkheden om, door kleine verschuivingen naar de verantwoordelijkheid van burgers of samenleving, de dienstverlening door de overheid te verminderen en daardoor financiële voordelen te behalen. 

Deze perspectiefnota bouwt voort op operatie stofkam, waarbij binnen de vele
onzekerheden een eigen koers wordt gevaren om de Gemeente financieel gezond te houden.

Van de programmanager Voorzieningen wordt verwacht dat hij/zij:
 • sterk extern is georiënteerd en in- en extern herkenbaar;
 • in staat is de juiste partijen te zoeken en bij elkaar te brengen en initiatief uit te lokken; 
 • een creatieve procesondersteuner is;
 • uitstekend met alle partijen kan afstemmen over het te doorlopen proces;
 • durft in te grijpen, lef heeft en bewust zijn tactisch vermogen gebruikt;
 • gericht is op samenwerking, communicatief sterk is en beschikt over empathisch vermogen;
 • in staat is problemen op te lossen en conflicten uit de wereld te helpen (type mediator).
 • de ambtelijke organisatie met “buiten” weet te vinden;
 • aantoonbare ervaring heeft met programma- of alliantiemanagement; 
 • aantoonbaar bekend is met de West Brabantse samenleving en beschikt over een lokaal netwerk. 
Zachte competentie
Klantfocus
Omgevingsbewustzijn
Creativiteit
Samenwerken
Resultaat gericht
Betrokkenheid
CV EN ERVARINGSEISEN Het door u aangeboden CV dient de volgende gegevens te bevatten; naam, contactgegevens, geboortedatum, genoten opleidingen incl. diploma wel of niet behaald (jaartal diploma), relevante werkervaring, competenties, taalvaardigheden, overige vaardigheden, referenties en vermelding van eerder, bij een van de aangesloten organisaties, genoten werkervaring.

Het CV dient opgesteld te zijn in de Nederlandse taal en uit maximaal 5 pagina’s (A4) te bestaan.

VOORWAARDEN
Opdrachtgever: Gemeente West Brabant
Startdatum: 1 juni 2012
Einddatum: 31 mei 2013, optie tot verlenging ja
Uren/wk: 16
Tarief: zo scherp mogelijk
Referenties: minimaal 1 van een vergelijkbare opdracht, niet ouder dan 1 jaar
Ultimatum aanbieden: Maandag 29 mei 9.00 uur

REAGEER DIRECT! Ben jij per 1 juni beschikbaar en 16 uur per week inzetbaar, heb jij recente en relevante ervaring als PROGRAMMAMANAGER of PROJECTMANAGER bij een Gemeente of een vergelijkbare organisatie in West Brabant en match jij 100% op deze aanvraag? Email dan direct jouw CV met onderbouwde motivatie aan pvanoers@ofm-groep.nl

Contactgegevens
Peter van Oers
T 078-6440040
M 06-54622220
E pvanoers@ofm-groep.nl

Geen opmerkingen: