Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

donderdag, oktober 29, 2015

IT-Projectcontroller


Voor onze opdrachtgever in het midden van het land zijn wij op zoek naar een IT-projectcontroller in bezit van een PRINCE2 Foundation certificaat en ervaring met ERP systemen, bijvoorkeur SAP.

Doel van de functie


De projectcontroller ondersteunt de projectleider door het geven van adviezen, het maken van plannen en het beoordelen van de voortgang van projecten. De projectcontroller bewaakt niet alleen het geld, maar speelt een belangrijke rol bij de beheersing van tijd, geld en kwaliteit. Tevens kent en beheerst de projectcontroller de interne regelgeving m.b.t. financiële procedures en verslaglegging.

Werkzaamheden
Je bent verantwoordelijk voor de invulling van de volgende activiteiten:

(Mede) inrichten van een professionele governance rondom de projecten
(Mede) opstellen van business cases en investeringsvoorstellen en projectbegrotingen/ projectplannen voor projectmanagers

Voorbereiden van en adviseren met betrekking tot besluitvorming binnen projecten/projectteams en richting directieoverleg

Uitvoeren van activiteiten in het kader van de P&C-cyclus en uitvoeren van control activiteiten van de projecten

Periodiek verzamelen, bewerken en ontsluiten van projectkosten en opstellen van rapportages ten behoeve van projectmanager, stuurgroep en directieoverleg

Bewaken financiële verplichtingen en budgetbestedingsruimte van projecten
Analyseren en beoordelen voortgang van projecten, zowel op geld als op tijd, scope en kwaliteit
Analyseren en beoordelen risico’s
Initiëren van projectprognoses
(Mede) inrichten proces rondom voeren van projectadministratie

Proactief bijdragen aan het verbeteren van diverse processen en het verder professionaliseren van het team van Investeringen & Projecten
Gevraagd en ongevraagd adviseren met betrekking tot bovengenoemde punten


Functie eisen

Opleiding, Kennis en Werkervaring
Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur in de richting van Bedrijfseconomie.
Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring als projectcontroller, bij voorkeur binnen IT.
Kandidaat is zeer vaardig met Excel.
Kandidaat is in bezit van een PRINCE2 Foundation certificaat.
Kandidaat is vaardig met ERP systemen, bij voorkeur SAP.
Kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar in minimaal 3 projecten gewerkt.
Kandidaat is vaardig met IFRS.

Vaardigheden en Competenties
Adviesvaardigheden
Overtuigingskracht
Resultaatgericht
Organisatiesensitief
Analytisch vermogen
Oplossend vermogen
Reflecteren vermogen

CV eisen

Alle gevraagde kennis, opleiding en ervaring dienen duidelijk uit de aanbieding naar voren te komen. Uw aanbieding dient minimaal te bestaan uit een CV, eventueel aangevuld met referenties e/o een motivatie. De gehele aanbieding (CV, referentie en evt. motivatie etc.) is in het Nederlands en mag niet langer dan 8 pagina's zijn.

Overige informatie

Sluitingsdatum aanbiedingen: 1 november 2015, 17:00 uur
(Stand)plaats Utrecht
Opleidingsniveau HBO
Arbeidsduur 36 uur
Duur 6 maanden
Startdatum 10-11-15

Einddatum 31-05-16

Indien je geïnteresseerd bent in deze opdracht en je voldoet aan de functie eisen, stuur dan voor 1 november 17.00 uur je CV inclusief korte motivatie (met bijvoorkeur een referentie) naar pvanoers@ofm-groep.nl

Geen opmerkingen: