Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

maandag, juni 13, 2016

Financieel controller sociaal domein Gemeente

Gezocht voor een Gemeente in Zuid Holland een financieel controller. De controller sociaal domein houdt zich op strategisch niveau bezig met de sturing op maatschappelijke vraagstukken in een organisatie die zich sterk ontwikkelt, en die op innovatieve en zorgvuldige wijze wil omgaan met de vraagstukken in de maatschappij. De functie vraagt zowel om meedenken als om tegenwicht te bieden, onder andere richting afdelingshoofden en directeur.

Taken en verantwoordelijken


 • Adviseren bij de besluitvorming over voorstellen voor college en raad, met aandacht voor het realiteitsgehalte, de stuurbaarheid, juistheid en volledigheid, alsmede juridische en financiële consequenties 
 • Adviseren over risicomanagement binnen het sociaal domein 
 • Adviseren over de toekomst van de inkooporganisatie sociaal domein 
 • Adviseren over mogelijke bezuiniging in combinatie met transformatie binnen het sociaal domein 
 • Voeren van regionaal overleg, o.a. governance overleg met controllers in de regio 
 • Optimaliseren van de sturingsinformatie 
 • Meedenken in organisatie-ontwikkelingsvraagstukken


Kandidaat eigenschappen

Te gebruiken tools:  
Benodigd specialismen:  Financial control
Benodigde kennis:  
Werkervaring:6-10 jaar 
Opleidingsniveau: WO 
Voertaal:  Nederlands 


Functie-eisen en gevraagde competentie(s)

Vereisten

 • Minimaal een afgeronde WO-opleiding 
 • Kennis van het sociaal domein, in het bijzonder de decentralisaties 
 • Kennis van gemeentelijke organisaties 
 • Ervaring op het terrein van control en/of financieel beheer bij een gemeente 

Competenties

Probleemoplossend vermogen 
Communiceren 
Analytisch vermogen 
Accuraat 
Flexibel 
Overtuigingskracht 
Organisatiesensitiviteit 
Visie 
Onafhankelijkheid


CV eisen

Alle gevraagde kennis, opleiding en ervaring dienen duidelijk uit de aanbieding naar voren te komen. Uw aanbieding dient minimaal te bestaan uit een CV, eventueel aangevuld met 2 referenties. De gehele aanbieding (CV, referentie en evt. motivatie etc.) is in het Nederlands en mag niet langer dan 5 pagina's zijn.


Overige informatie

Sluitingsdatum aanbiedingen: 22 juni 2016 17.00 uur
Opleidingsniveau WO
Arbeidsduur 24 uur
Duur 11 juli t/m 31 oktober


Indien je geïnteresseerd bent in deze opdracht en je voldoet aan de functie eisen, stuur dan voor 22 juni 2016 17.00 uur je CV inclusief korte motivatie (met bijvoorkeur een referentie) naar pvanoers@ofm-groep.nl

Geen opmerkingen: