Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

woensdag, juni 23, 2010

Software ontwikkelaar

Doel van de eenheid Business Service Unit
Het leveren van applicatie gerelateerde diensten aan UWV bedrijfsonderdelen.
Diensten omvatten het beheren van applicaties, het leveren van testvoorzieningen, het leveren van geteste applicatie(release)s en het leveren van ICT professionals voor informatieanalyse, IT architectuur, functioneel beheer, functioneel ontwerp en testen van applicaties. De eenheid is ook verantwoordelijk voor opdrachtgeving en aansturing van ICT leveranciers voor applicatieontwikkeling, -onderhoud en –beheer, binnen UWV brede kaders voor ICT leveranciersmanagement en bedrijfsonderdeel specifieke kaders voor beheer en ontwikkeling van hun applicatielandschap.
De eenheid werkt in opdracht van bedrijfsonderdelen met eigen verantwoordelijkheid voor inrichting, levering en prestaties van de eenheid als ook de ontwikkeling van haar medewerkers.

Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
De functie ressorteert onder de Manager Business Service Unit van Business Services.
UWV zoekt een gedreven software ontwikkelaar met verregaande kennis van Oracle databases. Het betreft dan van abstract ontwerp- tot technisch realisatieniveau. De daarmee samenhangende problematiek om gegevens in of uit de omvangrijke database te krijgen wordt hierbij niet uit het oog verloren. Performance aspecten spelen hierbij een belangrijke rol.
Door een gedegen achtergrond zowel qua opleiding als praktijkervaring is het voor hem/haar eenvoudig om een concept van een probleemstelling in programmatuur te begrijpen en/of te realiseren.
Concrete expertisegebieden liggen met name op gebied van Oracle SQL, Oracle
PL/SQL en Java. Naast deze specifieke kennisgebieden moet de kandidaat ook bekend zijn met het schrijven van scripts op de operating systemen: Unix, Linux en Windows.

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
• Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
• Minimaal een afgeronde WO (academische) opleiding.
• Kennis van Oracle db en Aql opgedaan in het afgelopen jaar
• Kennis van IBM-MQ opgedaan in de afgelopen 5 jaar
• Kennis van High-T opgedaan in het afgelopen jaar
• Kennis van MyEclipse (ittEclipse) opgedaan in de afgelopen 5 jaar
• Kennis van AIX opgedaan in de afgelopen 5 jaar
• Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen de SUWI keten opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
• Minimaal 3 jaar ervaring met omvangrijke database (performance) opgedaan in de afgelopen 10 jaar.


Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 5 juli 2010 tot 1 januari 2011 .
• Optie voor verlenging: Twee maal drie maanden.
• Uren per week: 40 uur per week
• Sluitingsdatum: 25 juni 10.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief, deze kunt u zenden aan ofm@wxs.nl. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Geen opmerkingen: