Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

dinsdag, december 14, 2010

Projectmanager Proces & Organisatie - kandidaten voorgesteld

Functiebeschrijving en referentie
Projectmanager Proces & Organisatie 2010-533

Doel van de functie
De projectmanager stuurt grote, complexe veranderprojecten op de Business, waarin meerdere projectleiders actief zijn.

Doel van de eenheid (HRM IPS, informatie, processen en systemen)
Beheren van alle alle Client brede HRM-registraties en methodieken. Draagt zorg voor HRM-informatiemanagement en voert de P&O-administratie (inclusief salarisverwerking) uit voor de gehele client organisatie. In het kader daarvan levert zij tevens een bijdrage aan de ontwikkeling van (met name geautomatiseerde en gedigitaliseerde) HRM-instrumenten en draagt zorg voor het ontwikkelen van alle HRM-systemen. Daarnaast verzorgen van de helpdeskfunctie voor management en medewerkers.

Plaats in de organisatie
De functie ressorteert rechtstreeks onder de directeur HRM. Het hoofd HRM IPS geeft hiërarchisch leiding aan IPS, bestaande uit de eenheden Informatiemanagement, Functioneel beheer en Administratie. Geeft rechtsreeks leiding aan Proces- en financiële controle. Is lid van het MT HRM.
Bijdrage van de functie
De functie draagt direct bij een aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.

Hoofdtaken
 • Bepaalt samen met de opdrachtgever de projectdoelstellingen en – strategie.
 • Formuleert projectplan, bestaande uit meerdere deelprojecten, voor zeer complexe projecten met meerdere invalshoeken.
 • Onderhoudt contacten met externe partijen, waarbij rekening gehouden moet worden met uiteenlopende belangen.
 • Is verantwoordelijk voor een zeer complex project met groot projectbudget en hoog risico.
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project conform overeengekomen opdracht.
 • Coacht en stuurt van minimaal 20 projectmedewerkers en/of projectleiders van een projectorganisatie en coördineert activiteiten.
 • Betrekt bij het uitvoeren van het projectplan diverse materiedeskundigen.
 • Bouwt en onderhoudt zelfstandig een vertrouwensbasis met de bij het project betrokken personen/ opdrachtgevers.
 • Ondersteunt de lijn bij implementatie van het project resultaat.
 • Levert actief bijdragen aan de verdere professionalisering van projectmanagement binnen clietorganistie naast lopende projectverantwoordelijkheden.
 • Onderhoudt contacten met externe partijen waaronder andere bedrijfsonderdelen en ketenpartners.
 • Creërt randvoorwaarden voor projectsucces door middel van:
  • Mitigeren risico’s
  • Werken onder architectuur
  • Draagt zorg voor juiste in beheer name
  • Coached en begeleid, vanuit de eigen specifieke deskundigheid, collega projectleiders en – managers.

Vakinhoudelijke competenties

Opleiding/kennis
 • Academische werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring op gebied van project management. Een afgeronde opleiding met accent op Bedrijfskunde of Bestuurlijke Informatiekunde dan wel een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring is een pré.
 • Kennis van de relevante kerngebieden waarin de projecten zich afspelen.
Ervaring
 • Minimaal 10 jaar ervaring in projecten en minimaal 5 jaar (project) managementervaring met grote groep medewerkers en/of projectmanagement.
 • Heeft ervaring in het leidinggeven aan complexe trajecten.
 • Ervaring met voor de specifieke functie relevante thema's.
 • Werkervaring in grote administratieve organisatie waarbij rekening gehouden dient te worden met politieke besluitvorming.

Samenvatting inhoudelijke eisen CV, deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
 • Afgeronde HBO opleiding 
 • Afgeronde opleiding projectmanagement 
 • Prince2 Practitioner en ITIL essentials gecertificeerd 
 • Minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar binnen HRM-informatievoorziening 
 • Aantoonbare ervaring met het implementeren van een HRM-ERP systeem 
 • Minimaal 10 jaar ervaring in het managen van complexe projecten met een groot aantal projectmedewerkers en stakeholders. 
 • Minimaal 5 jaar (project-)managementervaring in de afgelopen 5 jaar binnen grote administratieve (semi-)overheidsorganisaties 

Bijzonderheden 
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 27-12-2010 t/m 28-03-2011
• Optie voor verlenging: Vier maal drie maanden
• Uren per week: 40 uur per week.
• Sluitingsdatum: 16 december 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV (max 7 pag.) inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Geen opmerkingen: