Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

woensdag, december 15, 2010

Tactisch Productmanager Senior - ingevuld

Functienaam en referentie
Tactisch Productmanager Senior referentie 2010-539

Doel van de functie
Vanuit inhoudelijke (technische) kennis formuleren van tactische (toetsings-) kaders, (beleids-) adviezen en opdrachten aan ICT leveranciers. Draagt pro-

actief zorg voor continue verbetering van het resultaat van de diensten levering door ICT leveranciers in termen van geboden (technische) kwaliteit en prijs.

Doel van de eenheid Tactisch- en Leveranciers Management
De opdrachtgeving aan leveranciers op tactisch niveau, het ondersteunen van de opdrachtgeversfunctie op strategisch niveau en het faciliteren en inhoudelijk toetsen op operationeel niveau. Het inrichten en managen van de tactische processen tbv. ICT-Services.

Bijdrage van de functie
De functie draagt indirect bij aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement danwel de functionele lijn.

Hoofdtaken
Binnen het eigen technische werkgebied:

 • Formuleren van opdrachten aan ICT leveranciers;
 • Regisseren uitvoering van opdrachten door ICT leveranciers en beoordelen van het resultaat;
 • Beoordelen, vanuit inhoudelijke (technische) kennis, van uitgebrachte offertes op haalbaarheid, geboden kwaliteit van de oplossing en prijs;
 • Formuleren van tactische (toetsings-) kaders en beleidsadvies. Zorgt hiermee onder andere voor vertaling van de architectuur in toepasbare (technische) eisen ten behoeve van leveranciers en clientorganisatie;
 • Analyseren van impact van niet standaard wijzigingen;
 • Toetsen van technisch ontwerp aan opgestelde kaders;
 • Opstellen van specificaties t.b.v. Europese aanbestedingen;
 • Informeren strategisch architecten over technische realiseerbaarheid, cq. knelpunten in toepassing van de architectuur in de praktijk;
 • Toezien op de uitvoering en bijdragen aan tactische ICT-beheerprocessen als capaciteitsbeheer, beschikbaarheidsbeheer, configuratiebeheer, kostenbeheer, continuïteitsbeheer en omgevingsbeheer;
 • Adviseren, binnen door Business Services geïnitieerde projecten, aangaande technisch ontwerp, aansluiting op de ICT beheerorganisatie en hantering van de tactische (toetsings) kaders.

Algemene Opleiding/kennis

 • Minimaal HBO diploma (Technische Informatica);
 • Gedegen kennis van toegepaste ICT binnen een grote administratieve organisatie;
 • Aantoonbare, grondige technische kennis van een sourcingsdomein (werkplek en infrastructuur, applicatieonderhoud en nieuwbouw, hosting en rekencentra);
 • Gedegen kennis van het architectuurraamwerk;
 • ITIL Basiskennis
Algemene Ervaring
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het ICT domein;
Aantoonbare werkervaring in het leveranciersdomein;
Aantoonbare ervaring met het regisseren van ICT beheer en/of projecten met leveranciers;
Aantoonbare ervaring met het werken met ketens van informatiesystemen;
Aantoonbare ervaring met het werken onder architectuur;

Specifieke vakinhoudelijke competenties per sourcingsgebied
Focus Werkplek en Infrastructuur
Aantoonbare ervaring (dmv combinatie opleiding en werkervaring) met een of meerdere van onderstaande zaken:
Complexe infrastructuur (LAN en WAN) verdeeld over meerdere locaties;
Gedistribueerd applicatie- en client middleware deployment op werkplekniveau;
Ketenmonitoring;
Cliëntbeheer;
Telefonie;

Inhoudelijke kennis van marktstandaarden binnen het technische werkveld;
Focus Applicatie Onderhoud en Nieuwbouw
Aantoonbare ervaring (dmv combinatie opleiding en werkervaring) met een of meerdere van onderstaande zaken:
SOA architectuur, webservices en component based development;
ASL;
Functioneel ontwerp en applicatiebouwtrajecten;
Technisch ontwerp binnen nieuwbouw- en applicatieonderhoudsprocessen
Inhoudelijke kennis van marktstandaarden binnen het technische werkveld;
Focus Hosting en Rekencentra

Aantoonbare ervaring (dmv combinatie opleiding en werkervaring) met een of meerdere van onderstaande zaken:
Diverse serverplatforms (UNIX, WinTel);
Virtualisatie;
Hostingsprincipes;
Monitoring en systemmanagementtooling;
Inhoudelijke kennis van marktstandaarden binnen het technische werkveld;

Samenvatting inhoudelijke eisen CV, deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.

 • HBO/Academisch niveau ICT en/of Bedrijfskunde afgeronde opleiding
 • ICT Methodieken als ITIL, ASL, BiSL en Prince diploma
 • Architectuurraamwerken diploma
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met beheer en ontwikkeling van ICT diensten op gebied van netwerken, kantoorautomatisering en internet.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een ICT-omgeving in een organisatie van meer dan 500 werknemers
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van netwerk/automatiserings- en internetdiensten met bijbehorende architectuur.
Bijzonderheden 
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam

• Projectperiode: 27-12-2010 t/m 31-05-2011

• Optie voor verlenging: Een maal zes maanden

• Uren per week: 36 tot 40 uur per week.

• Sluitingsdatum: 20 december 09.00 uur.

• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV (max 7 pag.) inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.


Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Geen opmerkingen: