Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

maandag, december 06, 2010

Projectmanager weg en waterbouw

Functieomschrijving en referentie

Projectmanager uitvoering versnelling realisatie 


De opdracht

Voor het Project Dijkteruglegging Lent van het PKB-programma Ruimte voor de Rivier moet gestart worden met een aantal deelwerkzaamheden, vooruit lopende op de realisatie van het gehele werk: 


ruiming niet-gesprongen explosieven. archeologisch veldonderzoek, verleggen van kabels en leidingen, verlengen pijlers van de spporbrug in de uiterwaarden. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij deze activiteiten coördineert, organiseert en realiseert. De acitviteiten moeten in 2011 worden opgezet en (zo ver mogelijk) afgerond.
Ter voorbereiding op deze werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd de historische archeologische onderzoeken, de detectie van NGE en de kliqmelding gedaan, concept k&L verleggingsplan aanwezig, en zijn de eerste gesprekken gevoerd met K&L beheerders/eigenaren, concept-voorbereingsovereenkomst prorail. Ook is voor het uitvoeren van de versnellingsmaatregelen een Plan van Aanpak opgesteld. Aan dit plan van aanpak moet uitvoering worden gegeven.De kandidaat

Daadkrachtig, heeft overzicht, snelle denker, vakinhoudelijk bij de tijd, pro-actief.


CV eisen

 1. Ervaring met EU-aanbesteden
 2. Ervaring op het gebied gebied van NGE (ruimen), archeologisch veldonderzoek, K&L en civiele werken.
 3. Ervaring met aansturing uitvoerende activiteiten.
Gewenst
 • Affiniteit met weg en waterbouw
 • Aantoonbare kennis prestatiecontracten en contractbeheersing
 • Ervaring met projecten van RWS of PDR op het gebied van contract- en/of realisatiemanagement.
 • Ruime ervaring projectmanagement
 • Ervaring met de waterwet en BBK

Aanvullende informatie
 • Locatie: Gelderland
 • Projectperiode: Start 03 januari 2011 t/m 1 december 2011
 • Optie voor verlenging twee maal zes maanden
 • Uren per week: 24 uur per week.
 • Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.
 • Sluitingsdatum: tot 9 december a.s. 9.00 uur.
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
M: 0654622220

Geen opmerkingen: