Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

zondag, januari 09, 2011

Senior Testconsultant & Test Organisatieadviseur

Functienaam en referentieSenior Testconsultant en Testorganisatieadvsieur referentie 2011-16

Werkomschrijving
Daarbij wordt Tmap Next als standaard testmethodiek gehanteerd. De Senior
Testconsultant dient grondige kennis te hebben van Testorganisatie, Test

Proces Improvement en Project en programma-ervaring dit is een vereiste bovenop het generieke profiel van Senior Tester.

Afdeling
De divisie vormt een belangrijke schakel in het gegevensverkeer tussen aanbieders en gebruikers van gegevens over loon-, uitkerings- en arbeidsverhoudingen.

De divisie ziet als haar belangrijkste functies:

 • het verzamelen, beheren en het beschikbaar stellen van betrouwbare gegevens;
 • het bieden van kennis, expertise en adviezen over gegevensgebruik.

Hierbij streven zij ernaar uitvraag van gegevens te reduceren en gegevens(her)gebruik te bevorderen. De kernwaarden van de divisie zijn leverbetrouwbaarheid en klantgerichtheid.

De Business Service Unit wil zich ontwikkelen tot de voor deze Divisie betrouwbare IT-partner en enig aanspreekpunt voor de integrale IT Dienstverlening t.b.v. de bedrijfsprocessen van de business. Zij zorgt voor een kosteneffectieve informatievoorziening met focus op continuïteit.

Deze aanvraag betreft een Senior Testconsultant en Testorganisatieadviseur die het management adviseert en in opdracht van het managent verander- en optimalisatie trajecten uitvoert binnen eerder beschreven domein. Daarbij ligt de focus op de testdienstverlening en aangrenzend beheer. Hij legt daarbij verantwoording af aan de teammanager van het Test Service Center voor deze Business Service Unit.

De ideale kandidaat heeft minstens 3 jaar ervaring op het gebied van inrichting
Testorganisaties en implementatie van kennismanagement.


Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
De functie ressorteert onder de Manager Business Service Unit van Business Services.

Doel van de functie
Het vertalen van interne en externe ontwikkelingen naar het eigen vakgebied. Het van daaruit formuleren van concernbrede, richtinggevende alternatieven en oplossingen ter voorbereiding van beleid- en besluitvorming door de het lijnmanagement op het gebied van testorganisatie en optimalisatietrajecten.

Bijdrage van de functie
De functie draagt indirect bij een aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.

Hoofdtaken
Generiek

 • Volgt ontwikkelingen in relatie tot het vakgebied gerelateerd aan concernbrede
 • belangen. Neemt deel aan richtinggevende netwerken op het vakgebied.
 • Legt vanuit het eigen vakgebied verbanden en relaties naar andere vakgebieden.
 • Vertaalt deze ontwikkelingen in richtinggevende alternatieven en hanteerbare
 • oplossingen en bereidt besluiten lijnmanagement voor.
 • Zorgt voor draagvlak van te maken keuzes.
 • Stelt kaderstellende regelgeving en beleidsnotities op.
 • Vertegenwoordigt het concern als specialist op het vakgebied.
 • Vervult rol van projectmanager
Specifiek
 • Adviseert en ondersteunt het lijnmanagement bij het regisseren van veranderingsen optimalisatietrajecten
 • Beoordeelt ten behoeve van het lijnmanagement de uitwerking van beleid met
 • betrekking tot samenhang en voortgang en signaleert gewenste veranderingen
 • Neemt deel aan ICT-brede overlegvormen
 • Denkt mee en geeft advies ontrent efficiëntie en effectiviteitverbeteringen
 • Participeert in projecten vanuit testperspectief en bewaakt daarin de eisen en wensen aan de nieuwe of gewijzigde informatievoorziening.
Functiecompetenties
Vakinhoudelijke competenties
Opleiding/kennis
 • Academisch denk- en werkniveau
 • Bedrijfskundige opleiding (HBO of Universitair)
 • Kan adviseren op niveau Hoofd IM / Programmamanager
 • Gedegen kennis van beheer, ontwikkel en project processen
 • Grondige kennis van Informatieontwikkeling en –beheer
 • Gedegen kennis van toegepaste ICT binnen een grote administratieve organisatie
 • Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn vakgebied.
 • Gedegen kennis van (software) & testmethoden en technieken (testengineering).
 • Gedegen kennis van testinfrastructuur.
 • Kent en gebruikt de voor zijn vakgebied relevante processen, procedures en systemen.
 • Vakinhoudelijke opleiding Testen o.a. Test Project Improvement (TPI), Test Specificatie Technieken, ISEB en of Test Management Methodiek (TMAP) en TMAP-Factory. 
 • Kennis van Projectmanagement en Beheer Methodieken (PRINCE2, ASL, BiSL en ITIL)
Ervaring
Minimaal 5 jaar ervaring binnen I(C)T-organisaties binnen het (semi)Overheidsdomein
Minimaal 3 jaar ervaring met het managen van organisatiebrede verandertrajecten en pakket
implementaties en de daaraan gerelateerde verandertrajecten.
Minimaal 3 jaar ervaring met het doorvoeren van implementatie van organisatorische veranderingen
Minimaal 3 jaar ervaring met inrichting van Testorganisatie en kennismanagement
Mimimaal 3 jaar ervaring met Metrieken en managementrapportage

Let op: Kandidaten dienen inhoudelijk te voldoen aan de minimumeisen in het meegeleverde functieprofiel, inclusief de standaard referentie. Daarnaast zijn hieronder extra aanvullende eisen opgesteld.
 • Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.

Opleiding
 • Aantoonbare opleiding mbt Regatta (Implementatie Methodiek)
 • Aantoonbare opleiding mbt Prince II Foundation (gecertificeerd)
 • Aantoonbare opleiding mbt Tmap Advanced (gecertificeerd)
 • Aantoonbare opleiding van Tmap Factory
Werkervaring
 • Minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van inrichten testorganisatie en kennismanagement op implementatieniveau in de afgelopen 5 jaar.
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als Projectmanager in de afgelopen 10 jaar
 • Minimaal 3 jaar werkervaring binnen de SUWI-keten in de afgelopen 5 jaar.

Bijzonderheden
Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.


 • Locatie: Amsterdam. 
 • Projectperiode: 14-01-2011 t/m 14-06-2011
 • Optie voor verlenging: 2 maal 3 maanden
 • Uren per week: Ten minste 40 uur per week.
 • Sluitingsdatum: 12 januari 2011 09.00 uur.
 • Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.Geïnteresseerd? 
Wij ontvangen graag uw CV (max 7 pag.) inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Geen opmerkingen: