Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

donderdag, maart 03, 2011

Informatiemanager

Functienaam en referentie
Informatiemanager NS2011/028


Afdeling
InformatieManagement & Technologie
IM&T ontwikkelt en levert alle generieke ICT- diensten voor de NS,
initieert ICT- beleid, heeft regie op de informatiehuishouding en levert als businesspartner een kostenefficiënte bijdrage aan de invulling van NS doelstellingen en –strategie.


Doel van de functie /werkzaamheden
Op tactisch en strategisch niveau, ten behoeve van de bedrijfsvoering, de hoofdlijnen opstellen van de ontwikkeling van de informatievoorziening, en op hoofdlijnen sturen van de realisatie.


Functiebeschrijving op hoofdlijnen: 
De informatiemanager heeft een (adviserende) staffunctie en van daaruit de verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening binnen een organisatie, analyseert de informatiebehoefte, stelt het informatieplan op, definieert projecten, doet voorstellen met betrekking tot budgetverdeling en projectprioritering en heeft een direct sturende rol bij de realisatie hiervan. Dit alles binnen de context van kaders, uitgangspunten en businessarchitectuur. Daarnaast dient het effect van succesvol opereren van een afdeling ICT tot buiten het eigen bedrijfsonderdeel zichtbaar/voelbaar te zijn.


Hoofdkenmerken.
Volgen van lange termijnontwikkelingen en in relatie brengen met de strategische doelen van NS door: 

 • Volgen van de marktontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening en informatiestromen en de aansluiting met het concernbrede strategische bedrijfsbeleid.
 • Op concernniveau opstellen van een informatieplan, in afstemming met betrokken ICT- en informatiemanagers van Bedrijfsonderdelen. Samenhang tussen het businessplan, de gewenste/noodzakelijke ontwikkelingen dienen hierin duidelijk te worden.
 • Ontwikkelen visie over ICT en adviseren van de concerndirectie.
 • Ontwikkeling van strategisch ICT-beleid en adviseren van de concerndirectie.
 • (Toezien op het) implementeren van het vastgestelde beleid.
 • Richting geven aan de ontwikkeling van instrumenten.
 • Deelnemen aan het NS Informatiemanagersoverleg ten behoeve van beleidsontwikkeling en afstemming voor geheel NS.
 • Planningshorizon 2 tot 7 jaar.
 • Meerjarenplanning over totale ICT-veld binnen NS als geheel, met nadruk op samenhang tussen BO.


Samenvattend zijn de eisen wat in het CV terug moet komen:

Minimaal een en max twee referenties (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan vijf jaar.
 • WO opleidingsniveau
 • Minimaal 7 jaar werkervaring in vergelijkbare functies
 • Aantoonbare werkervaring met informatiemanagement en opstellen van informatieplannen ; beleid en strategie; organisatiebrede ontwikkelingen; ICT concultancy
 • Kandidaat beschikt over ervaring met implementatie van beleid
Overige informatie

 • Standplaats: Utrecht
 • Startdatum: 21-3-2011
 • Einddatum: 20-09-2011
 • Optie verlenging: Ja
 • Uurtarief: inclusief alle kosten, exclusief BTW
 • Uren per week: 36
 • Datum inschrijving tot 9 maart a.s. 9.00 uur.
 • De intakegesprekken staan gepland op 18 maart aanstaande vanaf 12.00 uur
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw reactie met vermelding uurtarief. Alle gevraagde referenties , kennis en ervaring dienen duidelijk uit de aanbieding naar voren te komen. Uw aanbieding dient minimaal te bestaan uit een CV, eventueel aangevuld met referenties e/o een motiviatie. De gehele aanbieding (CV, referentie en evt. motivatie etc.) mag niet langer dan 8 pagina's zijn.)

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

www.ofm-groep.nl

Geen opmerkingen: