Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

vrijdag, april 15, 2011

Operationeel Demand Manager

Functienaam en referentie
Operationeel Demand Manager PA2011-054

De taken zijn als volgt beschreven:
 • Registratie van aanvragen op het gebied van automatisering (hardware, software,wijzigingen en projecten) vanuit het regiokorps, en de voortgang hiervan.
 • Beoordelen van deze aanvragen.
 • Toetsen van de aanvragen aan de geldende criteria.
 • Nemen van beslissingen ten aanzien van realisatie.
 • Changes tijdig laten uitvoeren door de vtsPN.
 • Voortgang bewaken van het eigen werk en van de door vtsPN uit te voeren werkzaamheden
 • Communicatie met diverse betrokken partijen.
De werkzaamheden zijn voornamelijk operationeel van aard, kort-cyclisch. Het hoge volume aan aanvragen zorgt voor een uitdagende werkdruk en een noodzaak om de voortgang van aanvragen te administreren. De geschikte kandidaat kan zijn/haar werkzaamheden zelf, in afstemming met de andere teamleden, coördineren.

NB. De organisatie zoekt nadrukkelijk geen ITIL Servicemanagement Consultant of Manager. Ook zoeken zij geen ‘zware’ ICT’er.

Doel
Aanvragen vanuit de organisatie die binnen de standaard vallen moeten bij vtsPN ingediend worden, geregistreerd worden en de voortgang moet geregistreerd en gecommuniceerd worden. Aanvragen die buiten de standaard vallen moeten beoordeeld en getoetst worden met de focus op de leverancier vtsPN.

Resultaatverantwoordelijk? Nee

Vakmatige activiteiten Operationele uitvoerende taken, zie bovenstaand. (± 90% van tijd).
Contacten (zowel in- als extern) Intern en vtsPN-VG Noordwest. (± 10% van tijd)

CV eisen en gunnings criteria
Minimaal een max twee referenties (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze mogen niet ouder zijn dan vijf jaar.

Opleidingseisen
Minimaal afgeronde erkende HBO-opleiding.

Ervaringseisen
 • Minimaal 1 jaar relevante ervaring als Operationeel Demand Manager in een vergelijkbare opdracht in de afgelopen 3 jaren.
 • Kennis van en ervaring met complexe ICT-infrastructuren; gedegen kennis van met name de desktop- en klantzijde van deze infrastructuren. In iets mindere mate ervaring met netwerken en ICT-projecten
 • Kennis van de diensten en procedures van de vtsPN en afspraken met de vtsPN richting de korpsen is een pré.
 • Gedegen oordeel- en adviesvaardigheid 
Competenties
Voortgang- en realisatiebewaking.
Klantoriëntatie, binnen de grenzen van korpsstandaarden en –mogelijkheden.
Kunnen toetsen en beoordelen van automatiseringsvraagstukken / functionele wensen.
Oordelen zowel mondeling als schriftelijk kunnen onderbouwen.
Gezag uitstralen.
Kennis van en ervaring met complexe ICT infrastructuren.

Inzet in de lijn of in een project? Lijn

Overige informatie
 • Standplaats Amsterdam (thuiswerken is niet toegestaan) 
 • Startdatum Begin mei 2011 
 • Verwachte einddatum Begin mei 2012 
 • Optie op verlenging Indien noodzakelijk in overleg (maximaal 2 keer de oorspronkelijke inhuurperiode) 
 • Aantal uren per week 36 uur verdeeld over 4 à 5 dagen per week 
 • Uiterste datum inschrijven: 21 april 9.00 uur 
 • Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW. 
 • ZZP'er: Zonder geldige VAR heeft het geen zin om te reageren.
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV (max 7 pag.) inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Geen opmerkingen: