Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

dinsdag, oktober 26, 2010

BI-Planning&Control en BICC consultant

Functie en referentie
BI-Planning&Control en BICC consultant referentie 2010-467

Plaats van de functie in de organisatorische eenheid
De BI-Planning en Control en BICC consultant valt onder de manager WERKbedrijf

Kleurbeeld
De BI-Planning en Control en BICC consultant is sparring partner voor het management van FEZ DWH en de directie van het Werkbedrijf in het kader van inrichten van e2e sturing, cascade sturing en inrichting van het virtuele BI CC.

Doel van de functie
In nauwe onderlinge samenwerking met UWV medewerkers komen tot:
- Inrichten van de sturing op strategische doelen, analyse primaire processen en gegevens, besturingsinstrumentarium realiseren en zorgen voor optimale uitvoering proces Sturen en Verantwoorden.
- Inrichten van het Planning en Control proces en tooling, binnen de afdeling FEZ, met de daarbij behorende stuur- en verantwoordings dashboards en rapportages.
- Sluitende stuur- en verantwoordrapportages opzetten die cascade sturing en verantwoording mogelijk maken binnen de planning en control afdelingen centraal en decentraal.
- Samen met het management zorg dragen voor de implementatie van het BICC binnen de organisatie
- Transformatie van de organisatie (processen, ICT, diensten en personen) bij FEZ DWH; tooling en werkwijze.
- Uitvoering in werkduo’s van dagelijkse werkzaamheden samen met UWV medewerkers ter realisatie van de verandering.

Bijdrage van de functie
De functie draagt indirect bij aan de productie (door gedegen advies en identificeren van quick wins), waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.

Hoofdtaken
• Opstellen BI visie op e2e Sturing en deze vertalen naar concrete uitvoeringsactiviteiten.
• Opzetten, begeleiden en inrichten van de planning en control cyclus binnen FEZ.
• Initiërend en richtinggevend bij opzetten virtueel BI CC.
• afstemmen van samenwerking tussen de koppelvlakken, c.q. diverse UWV divisies, in de keten.
• Balans brengen in ontwikkeling van gedrags- en vakinhoudelijke kennis.
• Begeleiden, opleiden en coachen van UWV medewerkers in nieuwe werkwijze.

Generieke vakinhoudelijke competenties
• Academisch werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring in performance improvement trajecten en sturen en verantwoorden.
• Gedegen kennis en ervaring met Informatiemanagement, architectuur en systeem ontwikkeltrajecten.
• Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn specialistisch vakgebied en heeft kennis van andere specialismen. Is generalist, maar ook gespecialiseerd op één of meerdere ICT domeinen.
• Technische kennis van en ervaring met BI en DWH is een pre.

Specifieke vakinhoudelijke competenties
• Minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring als BI consultant.
• Aantoonbare ervaring met het werken met (ketens van) informatiesystemen.
• Ruime ervaring in meerdere projecten met grote ICT impact.
• Ruime werkervaring waarbij consultancy vaardigheden nodig waren voor het uitbrengen van adviezen aan het (hogere) management.
• Aantoonbare kennis van en ervaring met competentiemanagement BI
• Is in staat om functionele klantbehoefte te vertalen in concrete IT oplossingen en deze toe te passen binnen de organisatie.
• Heeft aantoonbare leidinggevende ervaring als projectmanager.
• Aantoonbare ervaring met meerdere BI tools en uitvoering van proof of concepts.
• Heeft ruime ervaring op gebied van competentiemanagement BI en is in staat hierin het UWV team te begeleiden.

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
- Minimaal afgeronde HBO opleiding
- Financieel management op minimaal HBO niveau
- Aantoonbare kennis en ervaring met inrichten van Planning&Control Cyclus vanuit Cascade sturing bij minimaal 3 verschillende bedrijven in de afgelopen 5 jaar.
- Aantoonbare kennis en ervaring met inrichten van Business Intelligence Competence Centers bij minimaal 2 bedrijven.
- Certificaat in Professioneel plannen (b.v Oracle, Cognos of Business Objects)
- Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring als operationeel manager in de afgelopen 5 jaar
- Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als consultant planning in de afgelopen 7 jaar

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 8-11-2010 tot 01-07-2011 .
• Optie voor verlenging: Drie maal drie maanden
• Uren per week: Minimaal 36 uur per week beschikbaar
• Sluitingsdatum: 29 oktober 2010 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Geen opmerkingen: