Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

vrijdag, oktober 29, 2010

Senior Projectmanager E-HRM

Functienaam en referentienummer
Senior Projectmanager E-HRM referentie 2010-473

Doel van de eenheid (HRM IPS, informatie, processen en systemen)
Beheren van alle alle cliëntenorganisaties brede HRM-registraties en methodieken. Draagt zorg voor HRM-


informatiemanagement en voert de P&O-administratie (inclusief salarisverwerking) uit voor geheel UWV. In het kader daarvan levert zij tevens een bijdrage aan de ontwikkeling van (met name geautomatiseerde en gedigitaliseerde) HRM-instrumenten en draagt zorg voor het ontwikkelen van alle HRM-systemen. Daarnaast verzorgen van de helpdeskfunctie voor management en medewerkers.

Plaats in de organisatie
De functie ressorteert rechtstreeks onder de directeur HRM. Het hoofd HRM IPS geeft hiërarchisch leiding aan IPS, bestaande uit de eenheden Informatiemanagement, Functioneel beheer en Administratie. Geeft rechtsreeks leiding aan Proces- en financiële controle. Is lid van het MT HRM.

Doel van de functie
De senior projectmanager stuurt grote, complexe veranderprojecten op de Business, waarin meerdere projectleiders actief zijn.

Bijdrage van de functie
De functie draagt direct bij een aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.

Hoofdtaken
- Bepaalt samen met de opdrachtgever de projectdoelstellingen en – strategie.
- Formuleert projectplan, bestaande uit meerder deelprojecten, voor zeer complexe projecten met meerdere invalshoeken.
- Onderhoudt contacten met externe partijen, waarbij rekening gehouden moet worden met uiteenlopende belangen.
- Is verantwoordelijk voor een zeer complex project met groot projectbudget en hoog risico.
- Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project conform overeengekomen opdracht.
- Coacht en stuurt van minimaal 20 projectmedewerkers en/of projectleiders van een projectorganisatie en coördineert activiteiten.
- Betrekt bij het uitvoeren van het projectplan diverse materiedeskundigen.
- Bouwt en onderhoudt zelfstandig een vertrouwensbasis met de bij het project betrokken personen/ opdrachtgevers.
- Ondersteunt de lijn bij implementatie van het project resultaat.
- Levert actief bijdragen aan de verdere professionalisering van projectmanagement binnen cliëntenorganisaties naast lopende projectverantwoordelijkheden.
- Onderhoudt contacten met externe partijen waaronder andere bedrijfsonderdelen en ketenpartners.
- Creërt randvoorwaarden voor projectsucces door middel van:
* Mitigeren risico’s
* Werken onder architectuur
* Draagt zorg voor juiste in beheer name
- Coached en begeleid, vanuit de eigen specifieke deskundigheid, collega projectleiders en – managers.

Opleiding/kennis
- Academische werk- en denkniveau met aantoonbare ervaring op gebied van project management. Een afgeronde opleiding met accent op Bedrijfskunde of Bestuurlijke Informatiekunde dan wel een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring is een pré.
- Kennis van de relevante kerngebieden waarin de projecten zich afspelen.

Ervaring
- Minimaal 10 jaar ervaring in projecten en minimaal 5 jaar (project) managementervaring met grote groep medewerkers en/of projectmanagement.
- Heeft ervaring in het leidinggeven aan complexe trajecten.
- Ervaring met voor de specifieke functie relevante thema's.
- Werkervaring in grote administratieve organisatie waarbij rekening gehouden dient te worden met politieke besluitvorming.

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
- Afgeronde opleiding op tenminste HBO niveau
- Minimaal Prince2 Practitioner (versie 2009, onder vermelding van registratienummer)
- Aantoonbare kennis en ervaring van minimaal 2 trajecten met de implementatie van een geïntegreerd HR/ERP pakket (bijv. Peoplesoft)
- Aantoonbare kennis van het uitrollen van ESS/MSS/PSS in minimaal 2 trajecten.
- Minimaal 5 jaar ervaring als projectmanager in de afgelopen 10 jaar
- Minimaal 5 jaar ervaring in het publieke domein ((semi-) overheid)
- Minimaal 5 jaar ervaring in zeer complexe businessprojecten met een sterke ICT-component


Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 11-11-2010 tot 01-07-2011 .
• Optie voor verlenging: Twee maal drie maanden
• Uren per week: 40 uur per week beschikbaar
• Sluitingsdatum: 2 november 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Geen opmerkingen: