Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

maandag, oktober 25, 2010

Oracle ontwikkelaar

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar drie Oracle ontwikkelaars

Inleiding
Per 1 januari 2009 is met ‘Gelderland in Beweging’ de organisatiestructuur van de provincie Gelderland veranderd van een dienstenmodel in een directiemodel. Dit heeft ook de centralisatie van alle stafafdelingen tot gevolg gehad en zijn alle financiële en bedrijfsvoeringfuncties overgegaan in één afdeling Financiën en Bedrijfsvoering (F&BV).

Een onderdeel van ‘Gelderland in Beweging’ is een taakstelling voor de afdeling F&BV: door de centralisering moet een aanzienlijke besparing gerealiseerd worden, waarbij een verbetering van de kwaliteit van de te leveren diensten/producten voorop staat. Het AMT van F&BV heeft besloten om de besparing ondermeer te realiseren door het verbeteren van de efficiency van de verschillende uitvoeringsprocessen. Voor de uitvoering hiervan is een projectorganisatie ingericht, het Programma 3E. Dit programma richt zich dan ook op het verbeteren van de eenvoud, de efficiency en de effectiviteit (3E) van de processen van de BackOffice van de afdeling F&BV.

Het Programma 3E is begin 2010 van start gegaan met het onderzoeken van de besparingsmogelijkheden. Deze onderzoeksfase is medio oktober 2010 afgesloten. De uitvoeringsfase is een vervolg op de onderzoeksfase.

Voor de uitvoeringsfase is de provincie Gelderland op zoek naar (tijdelijke) ondersteuning op de hierna genoemde onderdelen.

Onderdelen uitvoeringsfase
In de uitvoeringsfase worden de volgende onderdelen gerealiseerd:
• Optimalisatie van het gebruik van het huidige rekeningschema van Oracle EBS door aanpassing van grootboeksegmenten en het geautomatiseerd (aan)vullen van de grootboeksleutel;
• Het automatiseren van budgetmutaties en memorialen en verwerking daarvan in Oracle EBS evenals een goedkeuringsworkflow daarvoor in Oracle EBS;
• Aanpassingen aan de bestaande (maatwerk) workflow van Oracle EBS;
• Het genereren van een boekingssleutel aan de hand van inkoopcategoriën en mogelijk andere af te leiden segmenten door het aanpassen/toepassen van de accountgenerator in Oracle;
• Aanpassing van bestaande maatwerkrapporten in Oracle EBS ten behoeve van het bestel- en inkoopproces;
• Implementatie/inrichting van OCR herkenning en de geautomatiseerde verwerking van facturen in Oracle EBS;
• Het realiseren van een koppeling tussen een subsidiesysteem en Oracle EBS ten behoeve van een geautomatiseerde administratieve verwerking en betaling van subsidies.

Beschrijving systeem provincie Gelderland
De provincie Gelderland maakt gebruik van Oracle e-Business Suite versie 12.06 met de volgende modules:
• I-Procurement
• Inkoop (Purchase)
• Grootboek (General ledger)
• Crediteuren (Accounts payable)
• Debiteuren (Accounts receivable)
• Projecten (Project accounting)
• Kasboek (Cash management)
• HRM (Human Resource)
• Webadi

Oracle EBS heeft een connectie met een datawarehouse (DWH) van waaruit rapportages/ managementinformatie via Cognos worden opgesteld

Opdracht
De Oracle Ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het opstellen van het technisch (detail) ontwerp. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor het, conform de daarvoor gebruikelijke standaarden en de richtlijnen/randvoorwaarden die gelden bij de afdeling I&A van de provincie Gelderland, ontwikkelen van de gevraagde functionaliteiten zoals beschreven in de functionele en technische ontwerpen en het uitvoeren van systeem- en integratietesten. De Oracle ontwikkelaar rapporteert aan de IT projectleider.


Opleiding
De kandidaat beschikt minimaal over een relevante afgeronde HBO opleiding
De kandidaat heeft een afgeronde opleiding met betrekking tot
• Oracle Workflow
• Oracle PL/SQL Developer
• Oracle Forms
• Oracle Reports

Opmerking: de opleiding hoeft niet door Oracle zelf gegeven te zijn. Wel dient de kandidaat aantoonbaar op voldoende niveau opgeleid te zijn.

Bij de beantwoording dienen de opleiding(en) of certificaten per module te worden benoemd met het jaartal van behalen.

Specialistische kennis
De kandidaat heeft kennis van de volgende Oracle EBS modules:
• I-Procurement
• Inkoop (Purchase)
• Grootboek (General ledger)
• Crediteuren (Accounts payable)
• Debiteuren (Accounts receivable)
• Projecten (Project accounting)
• Kasboek (Cash management)
• HRM (Human Resource)
• Webadi

De gevraagde werkzaamheden vinden vooral plaats in de modules I-procurement, Inkoop, Grootboek en Crediteuren.

De kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als Oracle EBS Ontwikkelaar (bijvoorkeur versie 12) in de afgelopen 5 jaar.

aantoonbare kennis en ervaring:
- op Oracle ontwikkelaar niveau, met maatwerk en personalisaties in Oracle EBS.
- op Architect niveau met aanpassing van een (maatwerk) workflow in Oracle EBS.
- met betrekking tot de inrichting en aanpassing van grootboeksegmenten/grootboeksleutels in Oracle EBS.

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Arnhem
• Projectperiode: 8-11-2010 tot 29-04-2011 .
• Optie voor verlenging: 6 keer 1 maand
• Uren per week: Minimaal 32 uur per week beschikbaar
• Sluitingsdatum: 28 oktober 2010 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Geen opmerkingen: