Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

woensdag, juli 07, 2010

Adviseur en Coach Organisatie- en Verandertrajecten

Referentie: 2010-254

Organisatie:
Uitvoeringsorganisatie in SUWI keten.

Achtergrond
Binnen UWV Bezwaar & Beroep vindt een reorganisatie plaats genaamd De Vernieuwing.
De districten Amsterdam en Alkmaar worden aangestuurd door de districtsmanager A. De districten Breda en Rotterdam worden aangestuurd door districtsmanager B.
Per 1 april 2010 zijn de nieuwe teamcoaches benoemd. Uiterlijk 1/10/10 starten de nieuwe teamcoaches. 1 oktober is tevens de ingangsdatum van nieuwe teams. Deze teams gaan resultaatverantwoordelijk samenwerken.

Uitgebreide contextbeschrijving:
Op de verschillende kantoren geven medewerkers blijk van relatieve onbekendheid met en eigen beelden bij De Vernieuwing en de gewenste nieuwe manier van werken. Om de Vernieuwing te laten werken in de praktijk is het noodzakelijk dat medewerkers samen met het management visie van de Vernieuwing begrijpen en uitdragen. Dit wordt mede gerealiseerd door medewerkers te betrekken bij de vertaling van de Vernieuwing naar de praktijk.

Rolomschrijving en taakafspraken
Voorbereiding & begeleiding van de medewerkersgroepen waarin de details van De Vernieuwing in de praktijk worden uitgewerkt.
Begeleiding van het managementteam (Disctrictsmanager & Teamcoaches) om gezamenlijk de gewenste rol te kunnen vervullen in de voorbereiding en start van het vernieuwde B&B.
Begeleiding van de communicatiegroep welke de communicatie gedurende deze periode verzorgt
Monitoren en borgen van samenhang tussen diverse uitwerkingen en initiatieven.
Voorbereiding & begeleiding van de medewerkersbijeenkomsten waarin het concrete voorstellen voor implementatie van De Vernieuwing worden gepresenteerd.

Opleiding en vaardigheden
Communicatief vaardig, vernieuwings-en veranderingsgerichtheid, Resultaatgerichtheid, Organisatiesensitiviteit, Inlevingsvermogen, Plannen & Organiseren, Coachen.


Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.

- Minimaal een afgeronde WO-opleiding op het gebied van overheidsmanagement/ bestuurskunde met een specialisatie verandermanagement.

- Aantoonbare kennis op het gebied van gefaseerd/methodisch/systeemdenken bij veranderingstrajecten door middel van bijv. een specialistische opleiding op het gebied van verandermanagement/ systeemdenken.

- Minimaal 5 jaar ervaring als trainer/opleider

- Minimaal 5 jaar ervaring als adviseur bij veranderingstrajecten

- Minimaal 5 jaar ervaring als trainer van grote groepen mensen

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.


Aanvullende informatie
• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 26-07-2010 t/m 31-12-2010, met optie verlenging tweemaal zesmaanden
• Uren per week: Tenminste 32 uur per week
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.
• Sluitingsdatum: 12 juli 09.00 uur.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van
uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Geen opmerkingen: