Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

vrijdag, maart 18, 2011

Business consultant

Functienaam en referentie
Business consultant 2011-033

Hoofddoel
Vertalen van vastgesteld bedrijfsbeleid naar oplossingen met een informatie- of ICT-component, zodanig dat de bedrijfsprocessen optimaal worden ondersteund binnen de gekozen architectuur en de gebruikte standaards.

Afdeling/ project
InformatieManagement & -Technologie is verantwoordelijk voor het ICT-beleid.
Het project gaat over het doen van een proof of concept voor werkplekvernieuwing. In de proof of concept zal worden gekeken naar de toepasbaarheid, wenselijkheid en haalbaarheid van de inzet en het gebruik van diverse ICT middelen en oplossingen die een bijdrage leveren aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Door de Proof of Concept vorm te geven in een Lab omgeving en de daarbij passende organisatie moet er een blijvend platform ontstaan voor innovatieve ICT experimenten.

De doelstelling: 
Het Poc/Lab draagt bij aan de positionering van IM&-T als partner voor business innovaties door het leveren en ontwikkelen van adequate ICT, en geeft onderbouwing voor een in te voeren ontwerp van de volgende generatie werkplek voor NS. Het Poc/Lab is een platform waarop ICT en business elkaar treffen om ICT en Business innovatie concreet te maken.

De werkwijze:
Binnen een met de productieomgeving gekoppelde ICT omgeving worden een samenstel van nieuwe middelen en toepassingen bij elkaar gebracht en getest in een live omgeving.De prioriteiten worden gezamenlijk met de business bepaald aan de hand van de bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen. De vernieuwing van werkplekken berust op drie pijlers:
1. Hybride connectiviteit (publiek en privaat netwerk)
2. Device onafhankelijk
3. Portaal voor informatie en functionaliteit

Proces:
vanuit de stuurgroep en de technologie partners zullen voorstellen voor innovatieve experimenten worden ingebracht, deze worden door het architecten team beoordeeld op impact en haalbaarheid en in samenhang met andere initiatieven worden bekeken en vervolgens ter prioritering aangeboden aan de stuurgroep. Het architecten team maakt een ontwerp en zal dit aanbieden aan het realisatie team. Het test team zal op basis van beschreven use cases de innovatie testen en beoordelen waarna het BuCa team een business case opstelt voor het voorstel tot innovatie.

Doel van de functie
Vertalen van vastgesteld bedrijfsbeleid naar oplossingen met een informatie- of ICT-component, zodanig dat de bedrijfsprocessen optimaal worden ondersteund binnen de gekozen architectuur en de gebruikte standaards.

Hoofdkenmerken:
1. Operationele en tactische beleidsbijdragen vanuit de Informatie- of ICTinvalshoek en vertalen van businessdoelstellingen naar tactische en strategische ICT-oplossingen.
2. Functie kent een zeer grote vrijheid bij het formuleren van de opdracht. Tevens expertise t.a.v. het helpen van de opdrachtgever bij het verwoorden van de behoeften op de terreinen van procesmanagement en bestuurlijke informatiekunde.
3. Planningshorizon 1 tot 4 jaar.
4. Complexiteit: betreft complexe tot zeer complexe projecten en met accenten op de organisatie- en procesverandering (vele partijen, spelers op diverse niveaus in de organisaties, te overbruggen belangentegenstellingen). Meerjarenplanning op onderdelen van het totale Informatie of ICT-veld binnen NS als geheel, met de nadruk op samenhang tussen bedrijfsonderdelen.
5. Kennis van bedrijfsvoering en de processen binnen het bedrijfsonderdeel in samenhang met de andere bedrijfsonderdelen.

Werkzaamheden
Vanuit innovatieproject opstellen van een business case.

Functie eisen
Opleiding, Kennis en Werkervaring
 • WO met 6 tot 8 jaar relevante ervaring. 
 • Kennis van en ervaring met: Bedrijfskunde, Organisatieleer, Organisatiegerichte analysemethoden en –technieken, 
 • Kennis van mogelijkheden van informatietechnologie, Ontwerpen en bouwen van informatiesystemen, Architectuurprincipes, Beheer van informatiesystemen, Kwaliteitsmanagement, Risico management, Realiseren van organisatiewijzigingen, 
 • Kennis van en ervaring met methoden en technieken voor projectmanagement. 
 • Werkervaring in innovatieve projecten.
 • Ervaring in de omgeving van werkpleklandschappen. 
Gedrag
Motiverend, Doorzettingsvermogen en Zelfstandigheid, Sensitiviteit, Inlevingsvermogen, Initiatief.

Vaardigheden
Communicatieve vaardigheden (schriftelijk/mondeling), Goed structureren, Klantgerichtheid, Analytisch vermogen, Abstractievermogen, Organisatiebewustzijn, Kennis van andere disciplines, Strategische visie en Overtuigingskracht

Samenvattend zijn de CV eisen en wensen:
Aanbieding is volledig in het Nederlands en maximaal 8 pagina's.
(Alle gevraagde referenties, kennis en ervaring dienen duidelijk uit de aanbieding naar voren te komen. Uw aanbieding dient minimaal te bestaan uit een CV, eventueel aangevuld met referenties e/o een motiviatie. De gehele aanbieding (CV, referentie en evt. motivatie etc.) mag niet langer dan 8 pagina's zijn.)
 • WO met 6 tot 8 jaar relevante ervaring in business case trajecten 10.0%
 • Aantoonbare kennis en ervaring met Architecturen 25.0%
 • Aantoonbare ervaring met innovatieve projecten binnen grote organisaties 25.0%
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in projectleiding 20.0%
 • Aantoonbare ervaring in 'werkpleklandschappen' 20.0%
Aanvullende informatie
 • Standplaats Utrecht
 • Startdatum 01 april 2011
 • Verwachte einddatum 1 juli 2011
 • Optie op verlenging: Ja
 • Aantal uren per week 12 uur
 • Uiterste datum inschrijven: 22 maart 09.00 uur
Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV met vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Geen opmerkingen: