Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

vrijdag, maart 18, 2011

Manager Ruimtelijke Ontwikkeling

Functie en referentie
Manager ruimtelijke ontwikkeling referentie DR2011-034


De organisatie, een gemeente in Drenthe, zoeken een interim manager die in staat is een brug te slaan tussen de afdeling en de rest van de organisatie en
het college van burgemeester en wethouders. De interim manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de afdeling en de communicatie tussen het college en de medewerkers van de afdeling


Taken:
• Geeft leiding aan de afdeling (25 medewerkers) op basis van integraal management gericht op het bereiken van resultaten en het ontwikkelen van competenties.
• Levert een duidelijk zichtbare organisatiebrede bijdrage die de eigen afdeling en het eigen beleidsgebied overstijgt vanuit het gezichtpunt van de gehele organisatie.
• Is verantwoordelijk voor integrale samenwerking en afstemming met collega afdelingmanagers.
• Primair is de aansturing procesgericht. Levert waar nodig een beleidsinhoudelijke bijdrage.
• Rapporteert aan een directielid.
• Zorgt voor een doelmatige uitvoering van de aan de afdeling opgedragen taken; het bepalen van de werksystematiek en –methode.
• Het uitvoeren van het middelen- en personeelsbeleid, i.c. de personeelsbezetting, taakverdeling, planning en budgettering op de middellange termijn. Het verzorgen van de personeelsaangelegenheden, i.c. het hebben van een doorslaggevende inbreng bij werving/selectie, loopbaanbegeleiding, personeelsbeoordeling, het oplossen van problemen etc.
• Signaleert en anticipeert op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Regelt m.b.t. deze ontwikkelingen dat de effectiviteit van bestaand beleid wordt beoordeeld en wordt vertaald naar nieuw of aangepast beleid. Is verantwoordelijk voor de monitoring van de output.
• Is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en integraliteit van de dienstverlening van de afdeling.
• Is verantwoordelijk voor afdelingoverschrijdende beleidscoördinatie en integrale advisering op hoofdlijnen.
• Initieert beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling, -uitvoering en -evaluatie.
• Is verantwoordelijk voor de aanlevering van gegevens in het kader van de P&C cyclus.
• Is op strategisch niveau vakinhoudelijk sparringpartner voor de portefeuillehouder(s)
• Vertegenwoordigt de afdeling en de gemeente in diverse in- en externe overlegsituaties, waarbij belangentegenstellingen zich kunnen voordoen. Draagt binnen de gegeven kaders standpunten uit.
• Is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie en samenwerking binnen de afdeling.
• Ontwikkelt het teamgevoel binnen de afdeling sporend met de gewenste organisatiecultuur.
• Geeft het goede voorbeeld qua houding en gedrag passend bij de gewenste cultuur van de organisatie.


Kennis/Vaardigheid:
• WO werk- en denkniveau
• Leidinggevende vaardigheden
• Kennis van bestuurlijke aangelegenheden, het gemeentelijk takenpakket en ontwikkelingen.
• Integrale strategische visie vanuit het gezichtpunt van de totale gemeentelijke organisatie over meerdere beleidsterreinen.
• Het vertalen van politieke opvattingen naar de organisatie. Vaardigheid en vermogen om een andere dan de gebruikelijke wegen te bewandelen.
• Inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen en ontwikkelingen.
• Kennis van en vaardigheid in het (aan)sturen van een afdeling op basis van integraal management en het leiden van projecten.
• Spreekt anderen op natuurlijke wijze aan op hun gedrag.


Competenties:
Strategisch denken, Delegeren, Veranderingsvermogen, Omgevingsbewustzijn, Besluitvaardig, Coachen, contactuele vaardigheden.


Samenvattend zijn de CV EIsen en wensen


Referenties
Minimaal een max twee referenties (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan vijf jaar.

Opleiding en ervaring

  • Opleiding afgeronde opleiding op WO niveau 
  • Specialistische kennis inhoudelijke kennis van de taakgebieden van de afdeling en bestuurlijke aangelegenheden. het vertalen van politieke opvattingen naar de organisatie
  • Ervaring: minimaal 3 jaar ervaring in soortgelijke functie. Ervaring moet minimaal binnen de afgelopen 5 jaar opgedaan zijn. Ervaring met het vertalen van politieke opvattingen naar de organisatie. Ervaring moet binnen de afgelopen 3 jaar opgedaan zijn
Aanvullende informatie

  • Standplaats Drenthe
  • Startdatum 11 april 2011
  • Verwachte einddatum 11 oktober 2011
  • Optie op verlenging: 3 x 3 maanden
  • Aantal uren per week: 36 uur
  • Uiterste datum inschrijven: 23 maart 17.00 uur
  • Uurtarief: Max 72,50 Euro inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV (max 7 pag.) inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Geen opmerkingen: