Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

vrijdag, maart 18, 2011

IT-projectleider vernieuwing kantoorautomatisering

Functie en referentie
IT-projectleider vernieuwing kantoorautomatisering referentie GE2011-035

De opdracht

De provincie Gelderland is voornemens om de kantoorautomatisering te upgraden van MS Office 2003/2007 naar MS Office 2010. De volledige impact
van deze upgrade is nog niet bekend en daarom zal eerst een vooronderzoek worden uitgevoerd. Van de projectleider wordt verwacht om dit vooronderzoek vorm te geven en te leiden en een concrete businesscase op te leveren met de technische, organisatorische en financiële impact van deze upgrade. De projectleider wordt bij dit vooronderzoek ondersteund door interne medewerkers (IT en business) en externe specialisten op het gebied van MS Office.

Op basis van de businesscase zal een besluit worden genomen over de uitvoering van dit project. De volgende stadia zijn hierbij te onderscheiden:

 1. Het vooronderzoek dient plaats te vinden in de periode april-juni 2011.
 2. De aanbesteding volgt (bij positief besluit) in de zomer van 2011.
 3. De realisatie van het project is gepland voor de periode sep 2011- juni 2012.
De inzet van de projectleider zal ± 3 dagen/week zijn. Voor de eventuele realisatiefase zal inzet nodig zijn van ± 4 dagen per week.

De kandidaat
Plannen en organiseren: zorgen dat de deelprojecten volgens een georganiseerd proces in de realisatie fase(n) worden opgeleverd;
• Leiding geven: uitzetten en bewaken van werkpaketten en vraagstukken aan specialisten en de business;
• Resultaatgericht: is in staat om eisen te vertalen naar concrete acties;
• Bruggenbouwer tussen IT-afdeling en businness;
• Communicatief sterk op alle niveaus (van directie tot uitvoering), zowel mondeling als schriftelijk;
• Coördinatie: afstemmen met de omgeving en de opdrachtgever informeren / laten besluiten waar nodig.
CV eisen

 • Tenminste 3 jaar ervaring als IT-projectleider.
 • ten minste 1 vergelijkbaar project (vervanging of vernieuwing van kantoorautomatisering) in de rol van projectleider.
 • Prince 2 kennis en ervaring (certificaat in bezit).
CV wensen
 • Een afgeronde relevante WO/HBO-opleiding. 10 %
 • Prince 2 practitioner. 10 %
 • Functionele en technische kennis van MS Office 2010. 20 %
 • Functionele en technische kennis van Citrix. 10 %
 • Kennis van Service Oriented Architecture (SOA). 10 %
 • Tenminste 1 opdracht als IT-projectleider bij een overheidsorganisatie uitgevoerd. 20 %
 • Ervaring met het beschrijven van een programma van eisen voor een aanbesteding van een ICT opdracht. 10 %
 • Ervaring met het opstellen van een business case op ICT-gebied. 10 % 

Samenvattend zijn de CV eisen en wensen:
Aanbieding is volledig in het Nederlands en maximaal 8 pagina's.
(Alle gevraagde referenties, kennis en ervaring dienen duidelijk uit de aanbieding naar voren te komen. Uw aanbieding dient minimaal te bestaan uit een CV, eventueel aangevuld met referenties e/o een motiviatie. De gehele aanbieding (CV, referentie en evt. motivatie etc.) mag niet langer dan 8 pagina's zijn.)
BELANGRIJK:
INFORMATIE VOOR HET INDIENEN VAN HET CV EN REFERENTIES.
VOOR DEZE FUNCTIE IS HET VAN BELANG DAT ALLE VRAGEN DIE WORDEN GESTELD BIJ ”INHOUDELIJKE CV-WENSEN” PUNTSGEWIJS WORDEN TOEGELICHT IN UW OFFERTE. DIT GELDT TEVENS VOOR DE Z.G ”WERKERVARINGSVRAGEN” IN HET KADER VAN DE GEVRAAGDE REFERENTIE.

BIJ VOORKEUR INDIENEN OP EEN APARTE BIJLAGE.

ZONDER DEZE TOEVOEGING KAN UW OFFERTE GEWEIGERD WORDEN.
Aanvullende informatie

 • Standplaats Arnhem
 • Startdatum 11 april 2011
 • Verwachte einddatum 30 juni 2012
 • Optie op verlenging: Ja, 4 x 3 maanden
 • Aantal uren per week: 24 tot 32 uur
 • Uiterste datum inschrijven: 23 maart 09.00 uur
 • Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV met vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Geen opmerkingen: