Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

dinsdag, maart 22, 2011

Projectmanager Techniek

Functie
Projectmanager Techniek referentie NS2011-040

Bedrijfsonderdeel
NS Groep, Utrecht. Afdeling IM&T


Opleidingsniveau
Minimaal Hbo-niveau + 10 jaar werkervaring in ICT-veld
Arbeidsduur Minimaal 32, maximaal 40 uur per week
Duur Van 1 april tot 15 juni 2011

Afdeling
InformatieManagement & Technologie
IM&T ontwikkelt en levert alle generieke ICT- diensten voor de NS, initieert ICT- beleid, heeft regie op de informatiehuishouding en levert als businesspartner een kostenefficiënte bijdrage aan de invulling van NS doelstellingen en –strategie.

Dit jaar gaat bij NS IM&T het project DUO starten. In dat project worden 14 oude domeinen geïnventariseerd (NT4/W2k3), wordt vastgesteld welke applicaties migreren naar de standaard ICT-omgeving van NS (Sigma), hoe de migratie eruitziet en worden vervolgens de applicaties gemigreerd. Vervolgens wordt het domein volledig ontmanteld.

NS zoekt nu voor de eerste fase (inventarisatie t.b.v. de business case) een projectmanager Techniek die deze fase vanuit technisch perspectief leidt.

Doel van de functie
De projectmanager Techniek levert input voor de business case DUO. Deze input bestaat uit informatie over de Q (aantallen) van huidige en toekomstige servers en over de migratiekosten.

Hiërarchische/functionele/operationele rapportagelijnen
De projectmanager Techniek rapporteert aan de overall NS-projectmanager. Hij is verantwoordelijk voor het selecteren en inzetten van benodigde ICT-expertise (o.a. kennis van NT4-kennis, NS-architectuurprincipes en best practises van migratietrajecten) en voor alle projectmatige aspecten van de technische componenten van het project. Hij werkt nauw samen met de overall Projectmanager die verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de business case en de besluitvorming erover. De wisselwerking tussen beide projectmanagers bestaat uit de afstemming tussen techniek en business.

Werkzaamheden
- selecteren benodigde expertise
- vaststellen te inventariseren ID’s a.d.h.v. de benodigde input voor de business case
- laten uitvoeren van de inventarisatie (op systeem- en applicatiegebied)
- analyseren en interpreteren van de resultaten; beoordelen van het resultaat in relatie tot de behoefte van de business case; sparren hierover met de overall projectmanager en (laten) uitvoeren van evt. verdiepingsslagen
- resultaten overdragen aan klantcoördinator voor afstemming met de business; de klantcoördinator stemt af welke applicaties gemigreerd moeten worden
- vaststellen in te zetten migratiemethodieken en toepasbaarheid ervan op de te migreren applicaties
- opstellen planning en begroting van de transitie

Overig
Indien over de inzet van de projectmanager Techniek in deze fase wederzijdse tevredenheid is en hij/zij geschikt is voor een rol in de volgende projectfases, wil NS de inzet van de projectmanager Techniek kunnen verlengen.

Functie eisen
Opleiding, Kennis en Werkervaring
· Minimaal Hbo-opleiding of werk- en denkniveau en 10 jaar ervaring in het ICT-veld
· Ervaring in het leiden van legacy- en migratieprojecten
· Ervaring als ICT-architect; kennis van netwerkinfrastructuur en domeinen
· Kennis van NS-architectuur, richtlijnen en principes
· Kennis van NT4 en W2k3 en migratie-aspecten
· Ervaren projectmanager
· Het is een pré als de kandidaat beschikt voor werkervaring bij NS, bij voorkeur opgedaan in ICT-migratieprojecten
· Het is een pré als de kandidaat bekend is met het Transitieplatform van Getronics

Gedrag
· Initiatief, zelfstandigheid en accuratesse
· Oplossingsgericht, pragmatisch
· Oog voor stakeholders, hun belangen en in staat om daar constructief mee om te gaan (beschikt over meerdere beïnvloedingswijzes)
· Positieve, energieke uitstraling
· Gericht op samenwerking; geen individualist. Staat wel voor de eigen verantwoordelijkheid

Vaardigheden
· In staat om complexe technische materie te vertalen naar business-impact/functionaliteit
· In staat een team van technische professionals aan te sturen
· Coachende vaardigheden; in staat een team/individuen betrokken te krijgen, te houden en verder te krijgen; in staat om teamleden te challengen om oplossingen te vinden voor issues, problemen en risico’s
· In staat om de spanning tussen pragmatiek en principes te signaleren, bespreekbaar te maken en tot afgewogen besluitvorming te brengen
· Projectmanagementvaardigheden (vaststellen en bewaken scope, vastlegging RIAD (risks, issues, actions, decisions); plannen maken en bewaken; rapporteren)
· Kan acteren in een politieke omgeving

· Communicatieve vaardigheden (schriftelijk/mondeling), Klantgerichtheid, analytisch vermogen, abstractievermogen, creativiteit, organisatiebewustzijn, kennis van andere disciplines, visie op project en aanpak, overtuigingskracht en methodisch werken.

Aanvraag gunningscriteria
Omschrijving
WegingsfactorKandidaat is aantoonbaar een ervaren projectmanager 10.0%
Minimaal HBO werk- en denkniveau en 10 jaar aantoonbare ervaring in het ICT veld 10.0%
Kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring in het leiden van legacy- en migratieprojecten 30.0%
Kandidaat beschikt aantoonbaar over ervaring als ICT architect, kennis van netwerkinfrastructuur en domeinen 20.0%
Kandidaat beschikt aantoonbaar over kennis van NT4 en W2k3 en migratie-aspecten 20.0%
De kandidaat beschikt over kennis van NS-architectuur, richtlijnen en principes 10.0%

Procedure eisen
De aanbiedingsprocedure sluit 24 maart om 09.00 uur

Geen opmerkingen: