Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

maandag, november 01, 2010

Accountmanager Inkoop

Functie en referentie
Accountmanager Inkoop referentie 2010-476

Plaats van de functie in de organisatie
Ressorteert onder de teammanager Markt en Ontwikkeling Accountmanagement


Doel van de functie
De Accountmanager treedt op als trendwatcher / gegevens”makelaar” .
De Accountmanager is verantwoordelijk voor de continuïteit en verdere ontwikkeling van de gegevensleveranties binnen het eigen account. De Accountmanager (inkoop) verkent de mogelijkheden bij gegevensleveranciers/bronnen om het hergebruik van gegevens te vergroten.
De activiteiten van de Accountmanager (inkoop) moeten resulteren in contracten/SLA’s met leveranciers/bronnen. Daarnaast levert de Accountmanager expertise en advies op strategisch en tactisch niveau met betrekking tot gegevensleveringen.

Bijdrage van de functie:
De functie draagt indirect bij aan de productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.
Hoofdtaken:
• Verwerken van eisen en wensen naar offerteaanvraag
• onderzoekt samen met leveranciers/bronnen van gegevens de mogelijkheden om de dienstverlening met betrekking tot specifieke gegevensverstrekkingen verder te ontwikkelen;
• benadert pro-actief leveranciers/bronnen in relatie met de producten van UGD en verwerft diensten op basis van afnemerwensen;
• geeft inhoudelijke adviezen aan opdrachtgevers over aanschaf/ontwikkeling van producten en formulering van eisen en wensen.
• acquireert nieuwe leveranciers/bronnen van gegevens;
• verdiept zich in de bedrijfsprocessen en de doelstellingen van de (potentiële) gegevensleveranciers/bronnen, cq. gegevensleveranciers;
• toetst de (potentiële) gegevensleveringen op de volgende kaders:
Operationeel: zijn de gegevens leverbaar
Juridisch/beleidsmatig: mogen deze gegevens van deze partij worden afgenomen/doorgeleverd
Strategisch: is het wenselijk dat deze gegevens van deze partij worden afgenomen/doorgeleverd
Financieel: welke kosten moeten in rekening worden gebracht
• neemt deel aan contractonderhandelingen.
• Controleert offertes op volledigheid en juistheid.
• Voert periodiek overleg met leveranciers/bronnen.

Aanvullende eisen zijn:
het mede ontwerpen van het protal concept
Het mede ontwerpen van de diensten die via het portal aan afnemers worden aangeboden.
Het ontwikkelen van een aansluitingsprotocol voor afnemers waarvan de dienstverlening via het portal gaat lopen.

Vakinhoudelijke competenties
• Hbo werk- en denkniveau (bij voorkeur bedrijfseconomische dan wel commerciële opleiding).
• Heeft een aanvullende inkoopopleiding (NEVI 1) of is bereidt deze te volgen.
• Heeft diepgaande kennis van de gegevenshuishouding van UWV én de bedrijfsprocessen van de leveranciers en leveranciers/bronnen van gegevens
• Heeft op hoofdlijnen kennis van de overheidsprogramma’s die zien op de vormgeving van de efficiënte overheid (Andere Overheid, Elektronische Overheid, Stroomlijning Basisgegevens-2, DigiD, Burger Service Nummer etc.
• Heeft ervaring in projectmatig werken.
• Kennis van ervaring in het gebruik van nationale en internationale standaarden zoals Editact, XML etc.
• Ervaring binnen nationale en internationale afstemmings- en overlegvormen op het gebied van gegevensuitwisseling.

Inhoudelijke eisen CV deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
- Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
- Afgeronde opleiding op tenminste HBO niveau bijvoorkeur richting Bedrijfskundige informatica (BI).
- Aantoonbare kennis van huidige systemen als CRV, KBS en SASV
- Aantoonbare kennis van standaarden op het gebied van gegevensleveringen en ontwikkeling van - specifieke gegevensdiensten.
- Aantoonbare kennis van de SUWI-keten
- Aantoonbare kennis van afnemersprocessen en informatie- en communicatiebehoeften van afnemers van gegevens en gebruik van afnemersmodellen
- Aantoonbare ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking en uitlevering en ontwikkeling van webservices
- Aantoonbare ervaring met levering van diensten via een webportal.
- Aantoonbare ervaring en kennis van het polisdomein.

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 11-11-2010 tot 01-01-2011 .
• Optie voor verlenging: Twee maal drie maanden
• Uren per week: 16 uur per week beschikbaar
• Sluitingsdatum: 3 november 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Geen opmerkingen: