Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

dinsdag, januari 04, 2011

Business analyst

Functienaam en referentie
2 business analysten referentie 2011-7

Doel van de functie
Het analyseren van complexe bedrijfsprocessen op basis waarvan het betreffende bedrijfsproces kan worden vernieuwd of verbeterd.

Hoofdtaken
 • Analyseert en evalueert de bedrijfsvoering van de organisatie gericht op doelmatigheid en doeltreffendheid en inventariseert knelpunten in de bedrijfsuitvoering copafijth breed.
 • Draagt zorg voor informatie-analyse en zet deze om in informatiebehoeften en systeemvereisten;
 • Adviseert en ontwikkelt voorstellen over de (her)inrichting van de organisatie, afgebakend op geanalyseerde probleemgebieden of ketens, inclusief raming van de kosten.
 • Ontwikkelen van voorstellen – op basis van de uitgevoerde analyse – tot verbetering van de bedrijfsinrichting, copafijth breed, inclusief een raming van de bijbehorende kosten;
 • Bijdragen aan het specificeren van veranderingen in de bedrijfsinrichting rekening houdend met UWV kaders en richtlijnen;
 • Pro-actief volgen van ontwikkelingen in wet- en regelgeving om deze te integreren in de voorstellen tot aanpassing van de bedrijfsinrichting.
 • Bijdragen aan het opstellen van integraal Business Ontwerp en Project Start architectuur bij verandertrajecten.
 • Opstellen van beslisnotities en investeringsaanvragen (businesscase) met het oog op besluitvorming over en realisatie van de (her)ontwerpen;
 • Heeft een bijdrage in het informatieplan.
 • Levert bijdragen aan het uitvoeren van de business-case.
 • Geeft mede uitvoering aan implementatie van vastgesteld beleid en geadviseerde (her)inrichting van (delen) van de organisatie.

Vakinhoudelijke competenties
 • HBO werk- en denkniveau.
 • Bekend met BA (Business Architect) technieken, technieken gericht op modelleren en bekijken van de businessoperatie. (Bv Functionele business modellen)
 • Kent tools en technieken (geautomatiseerde of handmatige)die gebruikt kunnen die gebruikt kunnen orden om de structuur, de verbanden en het gebruik van informatie binnen de organisatie vast te leggen en te begrijpen (simulatietool).
 • Bekend met organisatie en professionele standaards.
 • Bekend met fact finding technieken (bijv. statistische analysemethoden).
 • Kennis van het ICT vakgebied in het bijzonder op aan de functie gerelateerde aspecten.

Gedragscompetenties
 • Samenwerken: Levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
 • Klantgerichtheid: Onderzoekt wensen en behoeften van de klant en handelt hiernaar. Anticipeert op behoeften van klanten. Geeft hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid.
 • Resultaatgerichtheid: Is actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en heeft de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
Samenvatting inhoudelijke eisen CV, deze moeten duidelijk uit het CV blijken:
Minimaal één referentie (Naam, adres, telefoonnummer en/of email) van een eerder relevant project/opdracht moet worden aangeleverd. Deze referentie moet opgenomen zijn in het cv en mag niet ouder zijn dan één jaar.
 • Afgeronde HBO opleiding
 • Kennis van ZW-materie, kennis AG-Wetten
 • Bekend met BA (Business Architect) technieken, technieken gericht op modelleren en bekijken van de businessoperatie.
 • Kennis en ervaring (consultancy wise) met verandertrajecten t.a.v. proces, organisatie en besturing
 • Tenminste 3 jaar relevante ervaring in gevraagde functie/ rol

Bijzonderheden
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verwacht dat voor woon-werkverkeer en eventuele dienstreizen gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer.

Opdrachtnemer verklaart een actief duurzaamheidbeleid te voeren en streeft in dat kader voortdurend naar verminderde CO2-uitstoot. Kandidaat reist dan ook aantoonbaar per openbaar vervoer en/of ongemotoriseerd van woning naar werk en v.v. voor ten minste 80% van de reisafstand.

• Locatie: Amsterdam
• Projectperiode: 19-01-2011 t/m 01-06-2011
• Optie voor verlenging: 1 maal 6 maanden
• Uren per week: 38 uur per week.
• Sluitingsdatum: 7 januari 2011 09.00 uur.
• Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV (max 7 pag.) inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP: Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
GSM: 06-54622220

Geen opmerkingen: