Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

zaterdag, april 09, 2011

ICT-Architect

Functienaam en referentie
ICT-Architect WB2011-052

Doelstelling van de functie
Beschrijft architectuur en visie voor lange termijn ten aanzien van informatievoorziening en automatisering van Equalit, adviseert management

van Equalit over toekomstige ontwikkelingen en draagt zorg voor de borging van deze architectuur bij het aanbrengen van nieuwe en gewijzigde diensten op de informatiesystemen

Functionaris is hiërarchisch verant­woording verschuldigd aan de Coördinator Advies en Projecten

Taken en resultaten

 • Geeft vorm aan de inrichting van de in beheer genomen omgeving op het gebied van applicaties, informatievoorziening en gebruikte systemen en hun onderlinge samenhang; 
 • Is direct en indirect betrokken bij het vaststellen van standaarden, principes en uitgangspunten die richting geven aan de selectie, ontwikkeling en implementatie van nieuwe of te wijzigen informatiesystemen; 
 • Maakt beleid en werkt strategisch op het vlak van de huidige architectuur en architectuurvisie met inachtneming van marktontwikkelingen en wettelijke verplichtingen en stelt architectuurplan op om tot gewenste architectuurvisie te komen; 
 • Levert input voor het ICT-beleid en informatiebeveiligingsbeleid vanuit de architectuur(visie); 
 • Adviseert over de procesmatige, organisatorische, financiële, personele en informatiebeveiligings consequenties van bestaande en nieuw in te voeren informatiesystemen; 
 • Adviseert de coördinator operations over de uitvoering van de beschreven architectuur; 
 • Bewaakt de vastgestelde architectuur en zorgt voor standaardisatie en de daarmee samenhangende reductie in complexiteit en kosten van gebruikte informatiesystemen.
Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld verkregen door de opleiding informatica; 
 • Kennis van de gemeentelijke organisatie en processen. 
 • Kennis van en ervaring met ICT-architectuurmodellen. 
 • Kennis en ervaring met ITIL-processen. 
 • Twee jaar ervaring in een soortgelijke functie. 
Guningscriteria
 • Ruime ervaring met het opzetten en inrichten van een nieuwe gevirtualiseerde Citrixomgeving. - Omgeving t.b.v. circa 1500 gebruikers. 37 %
 • Omgeving moet schaalbaar zijn op toekomstige ontwikkelingen - Omgeving met gesized en getuned worden voor optimaal gebruik en toekomstvast zijn. 33. %
 • Ruime ervaring in het optimaliseren van een grote Storage omgeving - Ruime kennis van en ervaring met de HP producten - Ruime ervaring met het optimaliseren van backup strategieën 20 %
 • Ruime kennis en ervaring met het terugdringen van het Applicatie Portfolio Ervaring met het werken met 2 datacenters (uitwijkbaarheid) 10 %
Overige informatie

 • Standplaats Gemeente in Weest Brabant
 • Startdatum 11 april 2011.
 • Verwachte einddatum: 31-07-2011.
 • Optie op verlenging Ja.
 • Aantal uren per week 18 uur, 
 • Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW. 
 • Sluitingsdatum: 13 april a.s. 17.00 uur.
Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV (max. 7 pag.) inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
M: 0654622220

Geen opmerkingen: