Welkom op de vacature site van ofm-groep.nl

Dagelijks worden nieuwe interim opdrachten toegevoegd. Wilt u meer weten over onze dienstverlening kijk op www.ofm-groep.nl

dinsdag, april 05, 2011

Projectmanager dijken

Functienaam en referentie
Projectmanager, 2 fte, HK2011-046

- 1 fte t.b.v. project Markermeerdijken (omvang 400 miljoen).
 - 1 fte t.b.v. project Zwakke Schakels (omvang 250 miljoen).

Functieprofiel
De taken zijn als volgt beschreven:
Verantwoordelijk voor opzet en organisatie van het project en de projectorganisatie.

 Vertalen programmaopdracht en de verschillende kaders, wet- en regelgeving naar een projectopdracht en –plan.
Zorgen voor vormgeving, resp. inrichting van de activiteiten van het project (Zwakke Schakels) of cluster van projecten (Markermeerdijken).
Sturing geven aan multidisciplinair projectteam, georganiseerd volgens het IPM-model van Rijkswaterstaat. Daarmee verantwoordelijk voor aansturing en afstemming van de verschillende disciplines binnen het project (projectbeheersing, omgevingsmanagement, contractmanagement).
Realiseren projectresultaat t.a.v. inhoud, planning, budget, kwaliteit en risico’s.
Professionaliseren en verankeren projectmatig en programmatisch werken binnen het project.
Ontwikkelen (functioneel en persoonlijk) van medewerkers.
Lid managementteam programmabureau.
In staat om negatieve maatregelen, prioritering of bezuinigingen door te voeren.
 

Doel
Realiseren van het projectresultaat binnen de vooraf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van inhoud, tijd, geld en kwaliteit en risico’s.
 

Resultaatverantwoordelijkheid? Ja.

Organisatorische / leidinggevende activiteiten Ja.

Contacten (zowel in- als extern) Intern:

leden projectteam, managementteam programmabureau, directeur, bestuur. Extern: onder andere rijk, provincie en gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk), burgers, media, belangenorganisaties.

Opleidingeisen

 • Academische opleiding bestuurskunde of HBO-opleiding technische richting met aanvullende opleiding bedrijfs- of bestuurskunde. 
Ervaringeisen

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring, al dan niet via detachering, 
 • zoals omschreven in onderhavig functieprofiel in de afgelopen 8 jaar bij 
 • de overheid. De werkervaring mag ook zijn opgedaan buiten een hoogwaterbeschermingsprogramma of een waterschap. 
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het aansturen van omvangrijke en integraal complexe projecten. 
 • Minimaal 3 jaar ervaring met werken in een ambtelijk en politiek bestuurlijk gevoelige omgeving. 
N.B.: Bovenstaande ervaringseisen worden door de opdrachtgever getoetst door het opvragen van een tevredenheidverklaring.

Ervaringwensen
Aantoonbare kennis en vaardigheden op het gebied van projectmanagement, onder meer blijkens relevante werkervaring en gevolgde trainingen.
 

Competenties
Omgevingsbewust, analytisch denkvermogen. In ambtelijk en politiekbestuurlijk gevoelige omgeving soepel en strategisch kunnen manoeuvreren. Daadkrachtig, resultaatgericht en gedreven. Toont leiderschap gericht op samenwerking en enthousiasme. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Bijzonderheden

Met het oog op de doorontwikkeling van het programmabureau, respectievelijk de projectteams geldt als een pré: inzicht in organisatieontwikkeling en ervaring met veranderingsprocessen. En vanwege de samenwerking tussen opdrachtgever en externe partijen geldt als een pré: voor de
functie relevant netwerk binnen genoemde organisaties en overige
overheden, onder meer gemeenten en provincie. Inzet in de lijn of in een project Project Markermeerdijken of Zwakke Schakels.

Onafhankelijkheid
De kandidaat moet zowel direct als indirect een onafhankelijke positie hebben ten opzichte van opdrachtnemers van opdrachtgever m.b.t. planstudies en/of uitvoering. Dit volledig ter beoordeling van de opdrachtgever.

Overige informatie

 • Standplaats Hoorn.
 • Startdatum 2 mei 2011, of een datum eerder, of die hier kort op volgt.
 • Verwachte einddatum Contract wordt voorzien op: Markermeerdijken: 24 maanden of korter indien het werk eerder eindigt. Zwakke Schakels: 8 maanden of korter indien het werk eerder eindigt.
 • Evaluatie 6 weken na de start van de opdracht wordt op basis van een evaluatie
 • besloten over voortzetting van de inzet van de kandidaat.
 • Optie op verlenging Ja.
 • Aantal uren per week 36.
 • Uurtarief: inclusief reiskosten woon-werk en parkeerkosten, exclusief BTW. 
 • Sluitingsdatum: Woensdag 13 april a.s. 09.00 uur.
 • Intakegesprekken vinden plaats in week 16


Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag uw CV (max. 5 pag.) inclusief motivatie en vermelding van uurtarief. LET OP Uit het CV moet duidelijk de inhoudelijke CV eisen van de opdrachtgever blijken.

Contactgegevens:
Peter van Oers
Email: ofm@wxs.nl
M: 0654622220

Geen opmerkingen: